Hoppa till huvudinnehåll

Coronaepidemin slår hårt mot Ingås ekonomi

Kommungården i Ingå.
Kommungården och biblioteket är stängda under epidemin. Kommungården i Ingå. Bild: Yle/Malin Valtonen kommungården i ingå

Ingå anpassar nu sin budget efter den försämrade ekonomi som epidemin fört med sig. Kommunen räknar med en förlust på över en miljon.

Det är i ändå nuläget svårt att uppskatta exakt vilka konsekvenser viruset medför, men man vet att inkomsterna minskar betydligt samtidigt som kostnaderna för hälso- och sjukvård ökar.

Minskade skatteintäkter

Kommunförbundets prognos för hela landet visar på att epidemin försvagar kommunernas ekonomi med 1,8 miljarder i år.

Det beror till stor del på att skatteintäkterna minskar.

Enligt kommunförbundets senaste prognos blir Ingås skatteintäkter kring 1,6 miljoner lägre än budgeterat.

Största skillnaden är intäkterna från den kommunala skatten som blir 1,2 miljoner euro mindre. Det skulle betyda att Ingå går 1,1 miljoner på minus i år.

De minskade inkomsterna beror också på att kommunstyrelsen har fattat beslut om att inte uppbära hyra under 4 månader av de företag som hyr kommunens fastigheter.

Kommunen får också mindre intäkter än normalt från småbarnspedagogiken, morgon- och eftermiddagsverksamhet och fritidsverksamhet.

Regeringen kommer att ersätta kommunen för försenade skatteinkomster med kring 630 000 euro, men eftersom summan avdras i samband med statsandelarna nästa år har det ingen effekt på ekonomin på lång sikt.

Barn leker med lego
Då många barn är hemma från dagis påverkar det ekonomin. Barn leker med lego Bild: Mostphotos småbarnsfostran,kreativitet,inlärning,leksaker,förskolan,lek (barnlek),barn (familjemedlemmar),legobitar,child (Jung),dagis

Personalkostnaderna varierar inte mycket eftersom till exempel grundtrygghetsnämndens personalkostnader ökar i och med ökade vikariekostnader och kostnader för personal som har omplacerats.

Nämnderna och centralförvaltningen ska nu ge förslag på budgetändringar på grund av den förändrade situationen, och granska eventuella mål som inte kan uppnås till följd av den åtstramade budgeten.