Hoppa till huvudinnehåll

Ingen närundervisning i Vasa gymnasium mera i vår – rektor: "Distansundervisningen flyter på bra"

kvinna med brunt hår ler mot kameran
Anne Levonen är rektor på Vasa gymnasium. kvinna med brunt hår ler mot kameran Bild: Yle/Antti Kuusiniemi gymnasieutbildning,vasa gymnasium

Vasa gymnasium återgår inte till någon närundervisning mera detta läsår. Distansundervisningen fungerar och rektor Anne Levonen ser det som osannolikt att ens en tent skulle hållas i skolans utrymmen. I Pedersöre lutar man mot samma beslut.

- Vi tar främst fasta på regeringens rekommendationer, säger rektor Monika Eklund-Laurila i Pedersöre.

Gymnasierna får själva välja om de sätter igång närundervisningen i skolorna igen den 13 maj. I sista hand är det fråga om politiska beslut eftersom kommunerna upprätthåller gymnasierna.

Regeringen förordar ändå att distansundervisningen ska fortsätta till terminens slut, om det är möjligt.

Ingen närundervisning i Vasa gymnasium

På tisdagen beslöt Vasa gymnasium att distansundervisningen fortsätter terminen ut. Rektor Anne Levonen säger att beslutet togs i samråd med ledningsgruppen och bildningsdirektör Christina Knookala.

- Allt tyder på att det inte blir någon vanlig undervisning mera i vår, säger Levonen.

Det är ändå stadsstyrelsen som tar det officiella beslutet på sitt möte på måndag, men bildningssektorns beslut ligger som grund.

Levonen säger att distansundervisningen flyter på riktigt bra. Att öppna skolan igen skulle endast betyda tre dagar närundervisning eftersom den sista skolveckan är en provvecka.

- Om det blir något undantag skulle det i så fall vara att någon tent hålls i skolans utrymmen, men jag ser det som osannolikt, säger Levonen.

skolungdomar skriver på dator
Modersmålslektion i Vasa gymnasium innan coronakrisen. skolungdomar skriver på dator Bild: Yle/Antti Kuusiniemi andra stadiets utbildning,vasa gymnasium

Pedersöre lutar sig mot regeringens rekommendationer

Även i Pedersöre gymnasium lutar det mot att distansundervisningen fortsätter säger rektor Monika Eklund-Laurila. Men ännu är inget officiellt beslut taget.

- Vi har inte tagit ett officiellt beslut ännu och inte heller förankrat något beslut hos lärarkåren, säger Eklund-Laurila.

Även i Pedersöre skulle en återgång till normal undervisning bara betyda ett fåtal dagar av undervisning på grund av tentveckan i slutet av maj.

Men den tyngst vägande orsaken till att fortsätta distansundervisningen är ändå regeringens rekommendationer.

- Vi har främst tagit fasta på regeringens starka rekommendation om att man om möjligt ska fortsätta distansundervisningen, säger Eklund-Laurila.

Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist.
Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist i Pedersöre. Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist. Bild: Yle/Mikaela Löv-Aldén rolf sundqvist,Pedersöre,Jakobstad,Österbotten,bildningsdirektörer

Utbildningsdirektör Rolf Sundqvist säger att man borde ha ett officiellt
beslut på onsdag kväll efter att den svenska sektionen för utbildning och småbarnspedagogik hållit sitt möte.

- Vi har ju fria händer i den här frågan men samtidigt en rekommendation om att att fortsätta med distansundervisning, säger Sundqvist.

Hur det blir med studentdimissionen är fortfarande en öppen fråga. Sundqvist säger att man bollat med flera alternativ men också vill föra en dialog med abiturienterna.

- Vi kan ändå inte ordna en normal studentdimission, men vi ska fortsätta att fundera på olika alternativ i samråd med de studerande, säger Sundqvist.

Jakobstad tvekar fortfarande

På Jakobstads gymnasium har man inte ännu tagit något beslut om hur den fortsatta undervisningen ska ordnas säger rektor Gunnevi Kiiskinen.

Kiiskinen säger att det är en rätt komplicerad procedur att ta beslut i frågan.

- När vi inledde distansundervisningen var budskapet ändå det att lärare och studerande ska förbereda sig på att den fortsätter terminen ut, säger Kiiskinen.

Å andra sidan visar en enkät hos lärarna att det finns ett behov att komma tillbaka till skolan för att kunna bedöma de studerandes kunskap i vissa ämnen.

Rektor Gunnevi Kiiskinen vid Jakobstads gymnasium
Rektor Gunnevi Kiiskinen. Rektor Gunnevi Kiiskinen vid Jakobstads gymnasium Bild: Yle/ Kjell Vikman gunnevi kiiskinen

Under veckan kommer flera möten att hållas för att ta beslut i frågan. Kiiskinen påpekar att det i sista hand är ett politiskt beslut. Kiiskinen hoppas att rektorerna tillsammans kan jobba fram ett beslutsförslag.

Ingen gemensam middag för studenterna

Hur det blir med studentdimissionen är också öppet. Kiiskinen säger att hon vill lyssna till de studerande, lärarna och även andra rektorer i regionen för att hitta en bra lösning.

- Den gemensamma studentmiddagen som Hem och skola ordnar med mat, musik och umgänge för både studenter och deras föräldrar kan inte ordnas i år. Men jag hoppas att vi hittar gemensamma lösningar, säger Kiiskinen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten