Hoppa till huvudinnehåll

Kronoby söker ny bildningsdirektör

Bildningschef Tony Widjeskog i Kronoby.
Bildningschef Tony Widjeskog har sagt upp sig från sin tjänst. Bildningschef Tony Widjeskog i Kronoby. Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist Småbönders,Kronoby,widjeskog

Kronobys bildningschef Tony Widjeskog har sagt upp sig efter drygt tre år på sin post. Kommunen söker nu raskt en efterträdare.

Han lämnade in sin avskedsansökan den 22 april.

Widjeskog valdes till bildningschef i november 2016 och har snart suttit tre och ett halvt år på sin post.

Widjeskog vill inte kommentera orsakerna till att han valt att säga upp sig,. Men säger att det inte finns några konflikter bakom hans beslut.

- Så mycket kan jag säga att det finns inget i kulisserna. Jag har blivit bra bemött av både personalen och förtroendevalda, säger Widjeskog.

Widjeskog vill inte heller i detta skede berätta om sina framtidsplaner.

Fyra skolor har stängts

Under Widjeskogs tid som bildningschef har kommunen tagit tuffa beslut om att stänga byskolor.

Widjeskog föreslog hösten 2017 i sin budgetberedning att två skolor, Norrby och Småbönders skulle stängas.

Den nya bildningsnämnden i Kronoby ville inte i det skedet stänga några byskolor alls och röstade ner Widjeskogs förslag. I stället tillsatte nämnden i oktober en arbetsgrupp som skulle hitta andra sparobjekt.

Arbetsgruppen föreslog i sin tur att man skulle stänga fyra skolor, Norrby, Småbönders och Söderby skolor 2018 och Påras 2020.

Widjeskog kommenterade beslutet med att han i själ och hjärta är en förkämpe för byskolorna. Men med ett glapp i budgeten på nästan tre miljoner fanns det inga andra alternativ.

- Det är bara att svälja och hålla i sig, sa Widjeskog då till Yle Österbotten.

Går på semester i juni

Kommunstyrelsen i Kronoby sammanträdde på måndagen och föreslog att fullmäktige godkänner uppsägningen på sitt möte den 18 maj

Bildningschefens sista arbetsdag skulle vara den 31.7.2020.

-Jag kommer att ta ut semester från och med början av juni, säger Widjeskog.

Widjeskog efterträdde Leif Jakobsson som gick i pension vid årsskiftet 2016-2017 . Widjeskog var då en av tolv sökande till tjänsten.

Tjänsten som bildningschef kommer att lediganslås omedelbart.