Hoppa till huvudinnehåll

Logomobroarbetet stoppas – meningsskiljaktigheter mellan parterna anses vara orsaken

Nya logomobron.
Ungefär så här ska bron se ut då den är klar. Nu är frågan när arbetet kan fortsätta. Nya logomobron. Bild: Åbo stad. logomo

Lomogobron har kantats av försening efter försening. På grund av de här förseningarna och meningsskiljaktigheter mellan Åbo stad och byggföretaget YIT, har arbetet nu upphört. Bron skulle enligt de senaste rapporterna stått klar i början av september i år.

Ingen av parterna kommenterar läget i det här skedet, men enligt stadens uppfattning vill båda parterna klargöra meningsskiljaktigheterna och fortsätta avtalet så snabbt som möjligt.

Arbetet har gått långsamt framåt och blivit mycket dyrare än beräknat

I januari började man lyfta upp de stödkonstruktioner som bron ska hänga i.

Själva bron är av glas och kallas Jousi - Bågen.

Prislappen för bron har mer än fördubblats från cirka 6,9 miljoner euro till 16 miljoner och invigningen av bron har försenats med två år.

Den skulle ursprungligen vara klar i slutet av 2018 men har beräknats vara klar i september 2020, vilket nu är osäkert.

För ungefär ett år sedan debatterade fullmäktige om de ökade kostnaderna.

Många ledamöter var mycket frustrerade över kostnadsökningarna, men motiverade beslutet att godkänna den då nya summan med att arbetet redan påbörjats och inte kan avslutas på hälft.

logomobron i svart plåt
Logomobron är en lättrafikledsbro som kommer gå från Bangårdsgatan till Logomobyggnaden. logomobron i svart plåt Bild: Jouni Koutonen / Yle Logomo,Logomo bridge