Hoppa till huvudinnehåll

Uutissuomalainen: Landskapsval kan hållas redan innan kommunalvalet 2025

Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019.
Social- och hälsovårdsreformen har varit på agendan i många år. Sairaanhoitaja käytävällä, Uusi lastensairaala, Helsinki, 8.7.2019. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare

Det första landskapsvalet i Finland kan ordnas redan innan kommunalvalet år 2025, skriver tidningen Uutissuomalainen. Fr.o.m. 2025 skulle landskapsvalet hållas i samband med kommunalvalet.

Lagförslaget om förändringarna i social- och hälsovården ska vara klar ännu i år.

Som det ser ut nu påverkar coronaepidemin inte tidtabellen.

- Förberedelserna är på god väg. Regeringen har som mål att få reformen till riksdagen och lagstiftningen i kraft, säger valdirektör Arto Jääskeläinen vid Justitieministeriet.

Vid Finansministeriet säger valberedare till Uutissuomalainen att de olika områdena skulle ansvara för ordnandet av social- och hälsovården samt räddningstjänsterna. Den här modellen är alltså betydligt mindre omfattande än det förslag som Juha Sipiläs (C) regering förde fram.

Inget landskapsval i Helsingfors

Enligt den nuvarande planen blir social- och hälsovårdsområdena 22 till antalet. I praktiken skulle landskapsval ordnas i 17 landskap samt i fyra områden i Nyland. Helsingfors ordnar inte landskapsval. Landskapsfullmäktiges storlek varierar enligt antalet invånare, men minst 59 ledamöter ska väljas.

Frågan om social- och hälsovårdsreformen har stötts och blötts i olika format i åtminstone fjorton år. Juha Sipiläs regering planerade att genomföra reformen år 2018, men reformen fastnade flera gånger i grundlagsutskottet. Enligt utskottet skulle valfriheten i reformen ha lett till ojämlik behandling av medborgarna.

Frågan fällde Sipiläs regering strax före riksdagsvalet år 2019.

Korrigering den 6.5.2020 kl.12:50: Rubriken och ingressen har ändrats. I den första versionen av artikeln stod felaktigt att det första landskapsvalet skulle hållas år 2025.

Läs också