Hoppa till huvudinnehåll

3 000 nya utländska säsongsarbetare får komma till Finland – också asylsökande får jobba inom jordbruket

tomatplantor i ett växthus
Det behövs tusentals säsongsarbetare inom trädgårdsnäringen och jordbruket. I vanliga fall sköts det arbetet till stor del av utländsk arbetskraft. tomatplantor i ett växthus Bild: Jarkko Heikkinen / Yle Närpes,växthus,växthusodling,tomat

Regeringen har i dag fattat beslut om att ytterligare 3 000 säsongsarbetare inom jordbruket ska få komma till Finland. Samtidigt ändras också reglerna så att asylsökande kan ta jobb inom jordbruks- och trädgårdsnäringen.

Tidigare gav regeringen lov att 1 500 arbetstagare från Ukraina skulle få komma till Finland. Nu utökas antalet med ytterligare 3 000 personer. Också de väntas komma främst från Ukraina.

– Med det här vill vi garantera att vi i höst får inhemska bär, grönsaker och rotfrukter, sa jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) på en hastigt sammankallad presskonferens i riksdagen.

Regeringen har i dag också beslutat göra ändringar i socialskyddet, så att det lättare ska gå att kombinera socialskydd och arbete.

Arbetslöshetsunderstödets skyddsdel ska tillfälligt höjas från 300 till 500 euro. Det innebär att den arbetslösa kan tjäna 500 euro, utan att det påverkar arbetslöshetsunderstödet.

På det här sättet hoppas regeringen kunna uppmuntra arbetslösa att jobba inom jordbruket. Förändringen i skyddsdelen gäller ändå inte enbart jordbruket, utan alla branscher.

Karenstiderna för asylsökande slopas tillfälligt

Inrikesministeriet kommer också att göra ändringar i utlänningslagen, så att asylsökande kan börja jobba inom jordbruket, trädgårdsnäringen och fisket.

- Vi kommer att ta bort karenstiderna. De kan fortsätta jobba, även om de får negativa beslut i asylprocessen, säger inrikesminister Maria Ohisalo.

Karenstiden är i vanliga fall tre eller sex månader. Ändringarna i utlänningslagen gäller fram till oktober och gäller ungefär 1000 asylsökande.

Enligt Ohisalo är det här ett vettigt beslut, eftersom det under rådande omständigheter är svårt att lämna landet för de asylsökande som fått negativt beslut.

Jordbrukarnas intresseorganisation MTK och mottagningscentralerna har redan diskuterat arrangemangen sinsemellan.