Hoppa till huvudinnehåll

Antalet institutionsplatser inom barnskyddet i Borgå kan minska - inga barn lämnas i sticket, lovar staden

Två unga flickor går i en korridor.
Enligt barnskyddslagen och FN:s konvention om barnets rättigheter ska man alltid agera enligt barnets bästa. (Arkivbild.) Två unga flickor går i en korridor. Bild: Paulus Markkula / Yle Uleåborg,daghem,Barn

Oberoende av potentiella nedskärningar går barnets rättigheter alltid först. Det försäkrar Borgås servicechef inom barn och familjetjänster.

Tidigare i veckan kom det fram att Borgå stad kommer att påbörja ett massivt sparprogram, där målet är att staden ska spara 25-30 miljoner euro.

De planerade nedskärningarna drabbar också socialsektorn och en av de möjliga sparåtgärderna är färre institutionsplatser inom barnskyddet.

Två barn står i dörröppningen till varsitt rum.
Alla barn har rätt till ett hem. (Arkivbild.) Två barn står i dörröppningen till varsitt rum. Bild: Henrietta Hassinen / Yle barn (familjemedlemmar),barn (åldersgrupper),barn med särskilda behov,Barn och ungdom,barnbarn,barnskydd,barnets rättigheter,omhändertagande,barnskyddslag,socialarbetare,familjevåld,våld i närrelationen,våld,depression,beteendestörningar,hem,trygghet,skyddshem

Borgås institutionsplatser är inte belägna i Borgå

Om ett barn måste placeras utanför hemmet är en institutionsplats ett av flera alternativ man kan ta till, utöver placering hos en släkting eller i en fosterfamilj.

Inom Borgå är för tillfället ungefär trettio barn placerade på en institutionsplats och kostnaderna för dessa platser kan variera från några hundra euro till över tusen euro per dygn.

Leksaker vid barnskyddet i Vasa.
För tillfället är ungefär trettio barn från Borgå placerade på en institutionsplats inom barnskyddet. (Arkivbild.) Leksaker vid barnskyddet i Vasa. Bild: Yle/Joni Kyheröinen barnskydd,leksaker,vasa

Barnskyddets institutionsplatser är inte belägna i Borgå utan staden köper dessa platser på olika håll i Finland, beroende på barnets behov.

Det är alltså dessa inköpta platser som man potentiellt kommer att dra ner på i och med de planerade sparåtgärderna.

Leluja hiekkalaatikossa
Alla barn har rätt att leka. (Arkivbild.) Leluja hiekkalaatikossa Bild: Marko Melto / Yle Leksandlåda,Lelu, Kosrae,barnskydd

Fortfarande bara ett förslag

Kristina Huopalainen som är servicechef inom barn och familjetjänsterna i Borgå och tar förslaget med ro.

- Som sagt så är det ännu ett förslag, men det som kunde vara möjligt är att vi i ett ännu tidigare skede jobbar effektivt med stöd åt familjer för att kanske i något fall kunna undvika någon placering, säger Huopalainen.

Huopalainen tror inte på att de kommer att få fler resurser ifall förslaget blir av, men tror trots det på deras möjligheter att lösa situationen med den personal som finns och de tjänster som kan köpas in.

Ensam teddybjörn i naturen.
Alla barn har samma rättigheter och lika värde. (Arkivbild.) Ensam teddybjörn i naturen. barnskydd,ensam teddybjörn

Barnen och familjerna är viktigast

Huopalainen poängterar att man som socialarbetare alltid följer barnskyddslagen och FN:s konvention om barnets rättigheter och att det i båda fallen är mycket tydligt att det viktigaste är att agera utifrån barnets bästa.

- Är den rätta lösningen en placering så då måste vi göra ett placeringsbeslut, och om det betyder att vi måste köpa en institutionsplats åt barnet så måste vi göra det, säger hon.

Ett ensamt barn kramar ett mjukisdjur.
Alla barn har rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld. (Arkivbild.) Ett ensamt barn kramar ett mjukisdjur. Bild: Mostphotos/Cheryl Casey barnskydd,ensamhet

Till slut tillägger Huopalainen att hon inser att pengar är viktigt och att man måste spara men betonar också att det inte är det som är socialarbetarnas högsta prioritet.

- Det som vi ser är människor, barn, unga och familjer. Det är dem vi ska hjälpa och som vi jobbar tillsammans med. Det är de som är det viktiga för oss.