Hoppa till huvudinnehåll

Hangö ska ta bättre hand om äldre med ont om pengar

Händer
Äldre blir lätt marginaliserade bland annat för att de inte nödvändigtvis har tillgång till information och service som erbjuds elektroniskt. Händer Bild: Erwin Wodicka/Mostphotos senior,åldringar,äldre,Äldreomsorg,äldreomsorg,Händer

Hangö ska göra upp en fattigdomsplan för att stöda äldre som kämpar ekonomiskt.

Det är grundtrygghetsnämndens svar på en motion av fullmäktigeledamot Aila Pääkkö (SDP) att minska fattigdom bland äldre.

En arbetsgrupp ska kartlägga hur vanligt fattigdom är bland äldre Hangöbor och orsakerna bakom. Målet är att, förutom minska på fattigdomen, också förbättra livssituationen för de äldre.

"Tvungna att välja mellan mediciner eller mat"

Aila Pääkkö lyfter fram att man för tillfället inte har något program för att stöda äldre som har det svårt ekonomiskt. Hon poängterar också att Hangö knappast vill vara en kommun där de äldre måste välja mellan att ha råd med mat eller mediciner.

Den egna ekonomin kan plötsligt försämras vid en makes eller makas bortgång, skilsmässa eller vid insjuknande i en långvarig sjukdom, skriver hon.

Problem då mycket sköts elektroniskt

I förslaget till grundtrygghetsnämnden poängteras särskilt risken att mindre bemedlade äldre marginaliseras då de inte nödvändigtvis har tillgång till information och service som erbjuds elektroniskt. Såväl ålder som sociala skillnader spelar in i hur bevandrad man är i datateknik.

Därför anses äldre som lever i fattigdom hamna i en ofördelaktig situation när det gäller till exempel tillgång till stöd och hjälp.

Till exempel har man kanske inte kunskap att ansöka om eftergift av betalningar elektroniskt. I dag sköts dessutom många ärenden till banken och FPA enklast via nätet.

En dålig ekonomi och brist på stödnätverk i kombination med bristande kunskap kan i sin tur leda till att till exempel räkningar blir obetalda eller att man inte får det ekonomiska stöd man är berättigad till.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland