Hoppa till huvudinnehåll

Reaktors vd i Yles morgonstudio: Corona-appen färdig i juni, kunde tas i bruk i tre olika steg

En corona-app som ska hjälpa till med att spåra smittokedjor i Finland väntas bli klar i juni, säger Sampo Pasanen, företaget Reaktors landschef i Finland. Han intervjuades av Rosa Kettumäki i Yles morgonprogram på onsdagsmorgonen. Reaktor är ett av de företag som utvecklar en statlig testapp.

Enligt Pasanen ska en version av appen testas inom ett par veckor inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

– Vi ska testa bland annat hur bra bluetooth-tekniken fungerar och hur väl den hittar personer som är på några meters avstånd så att vi får veta signalens styrka. Tillsammans med myndigheterna funderar vi sedan på vilket avstånd vi vill spara i appen, sa Pasanen.

Appen, som man frivilligt kan ladda ned, fungerar i korthet så här: Med hjälp av Bluetooth-teknik följer den med vilka andra apparater som befinner sig närmare än två meter från din apparat i mer än 15 minuter.

– I det här skedet får hälsomyndigheterna ännu ingen information, uppgifterna sparas bara i appen. Om man sedan testas och får beskedet att man smittats av coronaviruset, så får man en kod med vilken man kan skicka informationen om vem man varit i närkontakt vidare till myndigheterna.

Kan tas i bruk i tre steg

Pasanen säger att appens teknologi väntas vara färdig i juni.

– Vi har redan nu en fungerande helhet. När testandet inleds inom ett par veckor är utvecklingsarbetet inte långt borta, säger han.

Enligt honom kan appen troligen också användas i juni, frågan är en hurudan modell som man vill ha. Reaktors rekommendation är att appen tas i bruk i tre steg.

– Vår rekommendation är att vi först börjar med ett system där hälsomyndigheterna inte på basis av appen kan få tillgång till de exponerade personernas identitet, men att de får en notifikation om att man varit i närkontakt med en person som smittats. Appen vägleder en sedan i hur man ska gå tillväga och vilka myndigheter man ska kontakta.

I det andra skedet skulle myndigheterna få lite mer information om närkontakterna, enligt Pasanen. I det sista skedet kunde appen användas i samarbete mellan olika länder.

– Estland är till exempel intressant ur Finlands synvinkel. Informationen som ges vidare är helt anonym, andra uppgifter om personens identitet behöver inte ges till andra länder, säger Pasanen.

"Appen hjälper oss att spåra smittokedjorna"

Eeva Ruotsalainen, biträdande överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HUS säger att en sådan app skulle vara till stor hjälp när man försöker spåra hela smittokedjan.

– Appen hjälper oss att få veta alla de så kallade okända personerna som en som bekräftats ha smittats inte kan veta vem de är. På så sätt kan vi försätta fler personer i karantän så att viruset inte sprids ytterligare, sa Ruotsalainen i morgonstudion.

Nu spåras smittokedjorna i tätt samarbete med kommunerna, säger Ruotsalainen.

– Då vi ringer till en person som testat positivt för viruset så intervjuar vi personen ordentligt. Först frågar vi personen vilken dag hens symptom började och vi räknar med att personen kan ha smittat andra från och med dagen innan symptomen började. Sedan går vi noggrant igenom vem personen varit i kontakt med. Samtalen kan ta upp till en timme ibland.

I hela Finland jobbar runt 400 personer med att spåra smittor. Enligt Ruotsalainen behöver man åtminstone 200 fler anställda då man utökar smittospårningen.

Kortfattat om spårningsappen

  • stöder de strategiska principerna för Finlands covid-19-testning testa – spåra – vårda
  • är frivillig för personen och baseras på personens samtycke
  • data hanteras endast för att spåra smittor och för att kartlägga exponerade personer enligt användningsändamålet
  • innehåller inte platsinformation
  • insamlad information raderas då det inte längre är motiverat att spara den, och användningen avslutas då epidemin upphör
  • appen ska vara kompatibel med det nationella och internationella informationsutbytet

Källa: Justitieministeriets utlåtandetjänst lausuntopalvelu.fi