Hoppa till huvudinnehåll

Rökare och överviktiga hör till coronariskgruppen – barnen måste ändå delta i närundervisningen

Barn som gräver fram saker ur sina pulpeter i skolan.
Så här nära varandra får barnen inte sitta när de återvänder till skolan den 14 maj. Barn som gräver fram saker ur sina pulpeter i skolan. Bild: Jarkko Riikonen / Yle grundskolan,lågstadiet,byskolor,grundläggande utbildning,Lektion,inlärning,klassrum,lärare,inlärningssvårigheter

De som hör till en riskgrupp kan ansöka om att barnen i familjen ska slippa närundervisningen som fortsätter för elever i grundskolan den 14 maj. Men när det kommer till skolgång är det skillnad på riskgrupp och riskgrupp.

Att höra till en riskgrupp innebär att personen löper större risk att få allvarliga symtom av coronaviruset. Till gruppen hör inte enbart personer som är över 70 år gamla. Flera sjukdomar, medicineringar och till och med livsstilsval kan innebära att du hör till riskgruppen.

Sjukdomsbilden är allvarligare för till exempel personer som är grovt överviktiga eller som röker. Det här betyder ändå inte att alla rökare ska ansöka om att barnen ska få stanna hemma, förklarar Asko Järvinen, överläkare vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt.

- Rökare har en lite större risk, men ökningen är inte så stor att man skulle ha behov att hålla barnet borta från skolan.

Enligt Järvinen är det endast de med svåra hjärt- och lungssjukdomar, fel i levern eller njurarna samt om man nyligen fått en organtransplantation eller cytostatikabehandling som borde överväga att låta barnen stanna hemma.

Till riskgruppen hör personer som..

  • Har en svår lungsjukdom. Alla sjukdomar som betydligt sänker lungornas funktion, ökar risken för allvarliga symptom i samband med coronaviruset. Hit hör också asmatiker, men ifall sjukdomen kan hållas i kontroll med hjälp av medicinering är risken liten.
  • Har en svår hjärtsjukdom. Eftersom coronaviruset påverkar syreupptagningsförmågan, ökar risken för hjärtinfarkt. Därför hör en person med hjärtproblem till riskgruppen.
  • Har diabetes som lett till organskador. Personer som har diabetes men vars blodsocker är i balans på grund av medicinering hör inte till riskgruppen enligt professon Tiina Laatikainen på THL. Har sjukdomen förorsakat organskador som sänker immunförsvaret, hör man till riskgruppen.
  • Har kronisk lever- eller njursvikt.
  • Har en sjukdom som försämrar immunförsvaret. Om man insjuknat i cancer, får cytostatbehandling eller återhämtar sig från en canceroperation hör man till riskgruppen. Cell- och hormonbehandling inverkar inte betydligt på immunförsvaret. Ifall man tidigare haft cancer och tillfrisknat hör man inte heller till riskgruppen.
  • Har en medicinering som försämrar immunförsvaret. Till exempel höga doser av kortisonbehandling sänker immunförsvaret.
  • Röker eller snusar dagligen. Eftersom rökare lättare insjuknar i luftvägsinfektioner ökar rökning risken för att insjukna i coronaviruset samt att få svåra symtom. När man snusar rör man sitt ansikte oftare och sätter fingrarna i munnen, vilket ökar coronavirusrisken.
  • Har kraftig övervikt. Med kraftig övervikt anses människor vars BMI är över 40. Enligt Patrik Währn som är specialläkare på Mehiläinen ökar risken redan för de som har BMI över 30.

Källa: THL, Yle

I onsdags publicerade barnspecialister vid universitetssjukhusen information om vilka sorters sjukdomar hos barn som ses som en orsak att hålla barnet borta från skolan. Om barnet tidigare stannat hemma under influensaperionden, ska hen göra det nu också.

Samma principer gäller också för vuxna enligt Järvinen.

Enligt listan har bara en procent av läropliktiga elever i Finland sådana sjukdomar som ska befria dem från skolgången.

Järvinen: Skolstart medför inga stora risker

För att ett barn ska få stanna hemma från undervisningen krävs ett tillstånd från skolan. För att få tillståndet måste man enligt Undervisningsministeriets ha ett läkarintyg som visar att barnet eller barnets familjemedlem hör till riskgruppen.

Järvinen anser inte att oron är befogad när det kommer till att skicka barnen till skolan. Han är mera orolig över vad det har för psykologisk effekt.

- När man tar bort begränsningar finns det risk för att människor börjar tänka att allting är över. Då finns risken att vi beter oss på ett annorlunda sätt än hittills och vi blir ovarsamma.

överläkare Asko Järvinen HNS infektionsklinik
Asko Järvinen manar till lugn när det gäller skolstarten. överläkare Asko Järvinen HNS infektionsklinik Bild: Yle/Helena von Alfthan asko järvinen

Skolorna har instruerats hur närundervisningen ska göras så säker för deltagarna som möjligt.

Bland annat ska skolorna se till att de olika grupperna inte blandas, säkerhetsavstånd ska beaktas och man måste vara noga med den personliga hygienen.

Många är ändå oroliga för att det här inte kommer räcka, och till dem kommer Asko Järvinen med några tips.

Förutom dom vanliga tipsen som att ha god handhygien och hålla avstånd kan man också ta en extra titt på familjens handdukar.

- Tvätta handdukarna man torkar händerna med ofta. Det kan också löna sig att ha skilda handdukar för varje familjemedlem.