Hoppa till huvudinnehåll

Flygövervakningen av markbränder körde igång – nu kan direktsänd videobild förmedlas till släckningspersonalen på marken

Metsäpalojen valvontalento, näkymä Paraisilta.
Vy över Pargas från ett övervakningsflyg. Metsäpalojen valvontalento, näkymä Paraisilta. Bild: Ari Welling / Yle flygbilder

Säsongen för flygövervakning av mark- och skogsbränder inleddes i början av maj. I år effektiveras brandbekämpningen genom att direktsänd video från övervakningsflyget förmedlas till räddningsverket.

På det här sättet får räddningsmyndigheten en bättre översiktsbild av brandområdet och kan effektivare dirigera släckningspersonalen på marken.

Det är lättare om räddningsverket direkt ser möjliga stigar, sandvägar och terrängformationer som leder till brandplatsen. Man sparar tid och kan sätta in resurser där det behövs.

Metsäpalojen valvontalento, videokuvaa katsellaan pelastuslaitoksen autossa.
Nytt för i år är att räddningsverket får direktsänd bild från flygplanet. Metsäpalojen valvontalento, videokuvaa katsellaan pelastuslaitoksen autossa. Bild: Ari Welling / Yle räddningsverksamhet

- Försöket har hittills fungerat riktigt bra, säger Varpu Kaivola som är frivilligt med som spanare på övervakningsflygen i Egentliga Finland.

Stora områden kan övervakas från luften

Att spana efter bränder från luften har långa anor i Finland och anses vara ett effektivt sätta att övervaka stora områden. Arbetet utförs av ett 20-tal lokala flygföreningar som skickar upp flygplan med pilot och spanare som sedan rapporterar sina observationer till räddningsverket.

Metsäpalojen valvontalento, tehtävänjohtaja Varpu Kaivola.
Varpu Kaivola är frivilligt med som spanare vid Åbo flygklubb. Metsäpalojen valvontalento, tehtävänjohtaja Varpu Kaivola. Bild: Ari Welling / Yle flygplan

I Finland inträffar årligen cirka 2000 mark- och skogsbränder. I hela landet görs det cirka 100 observationer av markbränder från övervakningsflygningarna och det handlar om bränder som har potential att bli riktigt stora.

Man har räknat ut att en hektar skog som brinner orsakar skador för 10 000 euro och att släcka en skogsbrand av den här storleken kostar ytterligare 10 000 euro.

Metsäpalojen valvontalento, kone ilmassa, Marko Virolainen ohjaa konetta.
Metsäpalojen valvontalento, kone ilmassa, Marko Virolainen ohjaa konetta. Bild: Ari Welling / Yle flygplan

"Skogsbränder kan inledningsvis vara svåra att upptäcka från marken"

I Egentliga Finland utförs flygövervakningen av Åbo flygklubb och lokala flygföreningen i Kauttua i Satakunta. Föreningarna turas om att ha jour varannan vecka.

Marko Virolainen är frivilligt med som pilot vid basen i Åbo. Enligt honom är övervakningen från luften viktig för att man ska hinna ingripa i tid.

- Skogsbränder kan vara svåra att upptäcka om man inte är i luften eftersom röken inledningsvis färdas längs med markytan.

Flygövervakningen är också bra för att kunna bevaka avlägsna platser där det kanske inte annars finns nån på marken som kan slå larm.

Från Åbo går övervakningsrutten norrut mot Satakunta och sedan längs med Tavastland och västra Nyland tillbaka till Åbo. Det tar tre timmar att flyga rutten och ifall det är torrt i terrängen flyger föreningen flera gånger om dagen, berättar Virolainen.

Metsäpalojen valvontalento, Marko Virolainen ohjaa konetta.
Marko Virolainen är frivillig pilot vid Åbo flygklubb och han ser flygövervakningen som en kombination av samhällsnytta och nöje. Metsäpalojen valvontalento, Marko Virolainen ohjaa konetta. Bild: Ari Welling / Yle flygplan

Flygövervakningen av markbränder styrs av regionförvaltningsverket i norra Finland som köper övervakningstjänsten av lokala flygföreningar. Piloterna och spanarna ombord är frivilliga och hela verksamheten vilar på ett unikt samarbete mellan frivilliga och myndigheter.

Flera av de frivilliga som är med i verksamheten har en bakgrund inom till exempel polisen, räddningsverket eller akutvården. Varpu Kaivola jobbar till vardags som akutvårdare och Marko Virolainen som brandchef vid Egentliga Filands räddningsverk.

- Det är som att ha en frivillig brandkår i luften. Här kan man kombinera samhällsnyttig verksamhet med en hobby, konstaterar Virolainen.

Läs också