Hoppa till huvudinnehåll

Att öppna skolorna igen blir en stor förändring för eleverna säger skolpsykologer i Hangö

två kvinnor utanför Halmstadgården i Hangö
Sandra Lindholm och Jenny Olsson-Korsu är skolpsykologer i Hangö. två kvinnor utanför Halmstadgården i Hangö Bild: Yle/Helena von Alfthan skolpsykologer,halmstadgården

Coronakrisen har skapat stress och ångest bland skolelever, men de flesta har anpassat sig till situationen. Nu blir det en ny förändring i och med att skolorna öppnar igen.

Det har varit en annorlunda vår för Hangö stads skolpsykologer. Färre möten ansikte mot ansikte med eleverna. En del av utredningarna psykologerna gör har skjutits upp.

I mitten av mars beslutade regeringen att skolorna, med några undantag, skulle hålla stängt i Finland och eleverna gå i skola på distans.

- Vissa elever har klarat sig bättre än vanligt hemma. Barn som tycker det är påfrestande med sociala kontakter har fått jobba i fred och kunnat koncentrera sig bättre på skolarbetet, säger Sandra Lindholm som har ansvar för de svenska skolorna i Hangö.

Tips till föräldrar: Så förbereder du barnen på att börja i skolan igen

Jenny Olsson-Korsu, skolpsykolog i Hangö säger att föräldrarna gärna kan lyfta upp det positiva i att skolan öppnar igen.

- Även om föräldrarna själva är väldigt tudelade, så låt det inte gå ut över barnen alltför mycket. Man kan kanske försöka se det positiva i saken, försöka preppa dem i att det blir väl roligt att träffa kompisarna. Förstås utan att glömma restriktionerna och handhygienen.

Ulla Ekblad som är skolkurator i Ingå tipsar om att uppmuntra sina barn.

- Ge dem svar när man vet svar, och just att finnas till och lyssna på dem, och se att barnen känner sig trygga. Att de vet att de kan prata med sina föräldrar och ställa frågor och berätta hur de mår.

Ekblad säger att skolan är full av vuxna som finns till för barnen.

- Om barnen känner sig väldigt ängsliga och är rädda så kom ihåg att det finns instanser där man kan söka hjälp som till exempel elevvården.

I början av maj blev det klart att skolorna ska öppna igen den 14 maj. Skolpsykologerna i Hangö ser både för- och nackdelar i att skolorna öppnar.

- För vissa elever kan det vara jättebra, om det varit tungt att vara ensam hemma och få uppgifterna gjorda och inte få träffa kompisar. Men för andra elever så kan det innebära en påfrestning att det igen blir en stor förändring, säger Sandra Lindholm.

Jenny Olsson-Korsu, skolpsykolog för de finska Hangöskolorna, tror det kan vara bra att samla eleverna inför sommarlovet trots att lärarna inte hinner utföra underverk på bara ett par veckor.

Men å andra sidan blir det en stor förändring igen för de elever som anpassat sig till att gå i skola på distans. Och för de familjer som hör till riskgruppen är öppnandet av skolorna ett stressmoment.

En del elever klarar bra av distansskola, andra inte

Ulla Ekblad som jobbar som skolkurator i Ingå har pratat med elever i sjätte klass om att börja i skolan igen. Några ville hellre stanna hemma.

- Det väcker oro bland eleverna: Hur kan det vara att coronaviruset var så jättefarligt förra veckan och nu är det inte alls så farligt? Det har ingen kunnat svara på. De är fundersamma, säger Ulla Ekblad.

Ekblad säger att de elever som mår dåligt av ensamhet har nytta av att få ett skolaktigt slut på vårterminen.

skolkurator
Ulla Ekblad är skolkurator för alla skolor i Ingå, så hon talar med elever i lågstadieåldern från både den finska och svenska språkgruppen. skolkurator Bild: Privat/Jonna Karlsson-Bergman porträtt,ulla ekblad

Hon ser stora skillnader i hur lågstadieeleverna i Ingå klarat distansundervisningen.

- Elever som i skolan behöver mycket stöd kan må riktigt bra hemma med distansstudier. De riktigt lyser där, göra stora framsteg och klarar sig väldigt bra, säger Ekblad.

Men andra elever har haft svårare att klara sig i distansskolan. För dem är skolans struktur med raster och vänner viktiga.

Ensamhet är ett stort problem för elever i Ingå

I Ingå berättar skolkurator Ulla Ekblad att hennes jobb har ändrats drastiskt. Hon har träffat några elever men det mesta sker digitalt och på distans.

Sedan distansundervisningen infördes i skolorna har hon fått nya kunder bland Ingåeleverna, sådana som inte behövt kuratorn tidigare. Samtidigt har andra slutat.

- De som inte trivts i skolan har inte haft ett så stort behov av kuratortjänster nu. Men det har kommit nya elever som börjat må dåligt på grund av att de känner ensamhet eller ångest över att de tappat det sociala umgänget de är vana vid, säger Ulla Ekblad i Ingå.

Det som mest bekymrat eleverna Ekblad talat med är ensamhet.

- Mest har de undrat varför föräldrarna förbjuder umgänge med kompisarna när de ser att någon annan får umgås med sina vänner. Det har varit svårt att förstå för barnen varför det går här men inte där, säger Ulla Ekblad.

Stora skillnader i hur eleverna reagerat på coronakrisen

Jenny Olsson-Korsu som har ansvar för de finska skolorna i Hangö säger att det är väldigt varierande hur de eleverna mått sedan coronakrisen började.

- Speciellt i början märkte man att många var ganska ångestfyllda och funderade på hur den här tiden påverkar dem, och hur de skulle klara distansundervisningen. För många var det tungt att inte träffa sina kompisar och att leva med olika restriktioner, säger Olsson Korsu.

Det blev en väldigt stor förändring för eleverna.

- Men nu tycker jag att de flesta har anpassat sig och blivit vana. Den värsta chocken tycks ha lagt sig, säger skolpsykolog Jenny Olsson-Korsu.

Två kvinnor vid skolgård
Hangöpsykologerna, Jenny Olsson-Korsu och Sandra Lindholm jobbar med elever från förskolan till gymnasiet. Två kvinnor vid skolgård Bild: Yle/Helena von Alfthan skolpsykologer,jenny olsson-korsu

Sandra Lindholm som har hand om de svenska eleverna i Hangö konstaterar att vissa tar mera stress av situationen och andra mindre.

- För vissa fungerar vardagen rätt så lika som tidigare, men för andra har det inneburit en stor förändring. Då är det förstås mera stressande, säger Lindholm.

Tips till föräldrar: så talar du med ditt barn om coronakrisen

Jenny Olsson-Korsu, skolpsykolog i Hangö:

- Det viktigaste är att vara tillgänglig. Föräldrarna känner sina barn allra bäst och jag tror de instinktivt vet vad som är bäst för deras barn. För en del kan det vara fysisk kontakt, att få vara nära och komma upp i famnen. För andra uppstår ett behov av att prata. Då är det på förälderns ansvar att försöka besvara de frågorna så gått det går.

Jenny Olsson-Korsu betonar att det är viktigt att föräldrar inte överför sin egen stress på barnen.

- Om man själv är mycket ångestfylld, stressad eller ledsen så är det viktigt att föräldrarna handskas med sina problem tillsammans med en annan vuxen så barnen inte behöver bära föräldrarnas känslor.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland