Hoppa till huvudinnehåll

Två av Esbos största nämnder kan avsättas på grund av två politiker som bytt parti - "Jag är den enda socialarbetaren här, jag vill fortsätta"

Esbo stadsfullmäktige i fullmäktigesalen
Fullmäktige bestämmer om nämnderna ska avsättas på sitt möte nästa vecka. Esbo stadsfullmäktige i fullmäktigesalen Bild: Yle/Helena von Alfthan Esbo,esbo stadsfullmäktige

Ska en politiker förlora sina förtroendeuppdrag om hen väljer att byta parti? Esbopolitiker vill avsätta två nämnder på grund av två politiker som bytt parti. Det handlar om en historisk process som aldrig setts förut i Finland, och om ärendet går till förvaltningsdomstolen blir fallet sannolikt ett prejudikat.

Platserna i nämnderna bestäms efter kommunalvalet, utgående från valresultatet.

- När nämndmedlemmar sedan byter grupp under fullmäktigeperioden ändras matkförhållandena partierna emellan, säger Katariina Kaukonen, jurist vid Esbo stad.

De två partibytarna vägrar ändå att lämna sina platser i nämnderna - och enligt Kommunallagen går det ändå inte av tvinga en enskild nämndmedlem att avgå.

Centern och Socialdemokraterna, som är de partierna som förlorat en nämndplats var, bestämde sig för att göra något åt saken.

Ett tjugotal fullmäktigeledamöter skrev en motion, där de menade att de två partibytarna brutit mot ett gentlemannaavtal. Även ledamöter från andra partier var med i motionen.

Jag har inte hört om några överenskommelser och har inte skrivit under någon sån heller. Jag är den enda socialarbetaren i nämnden― Arja Ryynänen, Saml.

De krävde att nämnderna ska avsättas i sin helhet, för att sedan väljas på nytt med exakt samma medlemmar - minus partibytarna.

Fullmäktige beslöt att tillsätta ett tillfälligt utskott, som under det senaste halvåret jobbat med att höra juridiska experter om frågan. Utskottet lade i tisdags fram ett förslag om att avsätta bägge nämnderna till fullmäktige.

Så här står det: 'Om jag, Mika-Erik Walls, blir vald till fullmäktigeledamot eller till ett annat förtroendeuppdrag, förbinder jag mig till att agera i SDP:s grupp och följa gruppens valprogram och regler.' Det har han inte följt,― Markku Sistonen, SDP

Varför måste man då höra experter i en sådan här fråga? För att det är ett väldigt kvistigt ämne, som dessutom saknar like i Finlands historia, berättar Kaukonen.

- Det finns ingen rättspraxis i frågan, även andra kommuner har varit intresserade av hur vi hanterar det här, säger hon.

Enligt Henrik Vuornos (Saml), som är ordförande för det tillfälliga utskottet, finns det inget prejudikat i frågan från förvaltningsdomstolen.

- Det skulle vara intressant att se hur domen faller, ifall fullmäktige avsätter nämnderna och någon för ärendet till domstol. Det finns rum för olika tolkningar i kommunallagen.

"Jag har inte hört om en överenskommelse"

En av partibytarna är Arja Ryynänen, som bytte från Centern till Samlingspartiet. Hon sitter i social- och hälsovårdsnämnden.

- Jag är ledande socialarbetare och det var en kollega som drog med mig i Centerns verksamhet. Jag har själv företagarbakgrund. Jag valde att byta parti efter riksdagsvalet eftersom jag kände att Samlingspartiet bättre motsvarar mina värderingar, säger hon.

Hon berättar att hon noggrant gått igenom lagstiftningen och kommit fram till att hon inte behöver hoppa av nämnden.

- Jag har inte hört om några överenskommelser och har inte skrivit under någon sån heller. Jag är den enda socialarbetaren i nämnden, säger Ryynänen.

En kvinna ler och ser in i kameran.
Arja Ryynänen valde att byta parti från Centern till Samlingspartiet. En kvinna ler och ser in i kameran. Bild: Privat/ Ville Lehvonen politiker,Centern,Samlingspartiet,Esbo,ryynänen

Henrik Vuornos är även ordförande för Samlingspartiets ordförandegrupp, förutom att han är ordförande för det tillfälliga utskottet. Han röstade för att nämnderna skulle avsättas och Ryynänen skulle förlora sin plats.

Han säger ändå att samarbetet mellan partiet och Ryynänen fungerat bra.

- Vi har inte krävt att hon själv ska avsäga sig sin plats. Det här handlar om att lägga upp gemensamma spelregler, säger Vuornos.

Ryynänen säger att hela dramat också väckt reaktioner bland hennes väljare.

- De har stöttat mig, och uppmuntrat mig till att fortsätta i nämnden.

VF: "Vi ska vänta till coronakrisen är över"

Den andra partibytaren är Mika-Erik Walls, som bytt från Socialdemokraterna till Vänsterförbundet. Han sitter i utbildnings- och dagvårdsnämnden.

Yle Huvudstadsregionen lyckas inte nå Mika-Erik Walls för en kommentar.

- I min hand har jag den överenskommelse som Walls skrivit under, säger Markku Sistonen från SDP i Esbo, när vi ringer upp honom och läser:

- Så här står det: Om jag, Mika-Erik Walls, blir vald till fullmäktigeledamot eller till ett annat förtroendeuppdrag, förbinder jag mig till att agera i SDP:s grupp och följa gruppens valprogram och regler.

- Det har han inte följt, säger Sistonen.

Trots att man hör ett missnöje mot Walls i Sistonens ton så betonar han att det handlar om att sätta upp klara spelregler för framtiden.

Om någon klagar till förvaltningsdomstolen så får vi också en juridisk grund för hur själva avtalen ska se ut― Kari Uotila, VF

De flesta partierna är faktiskt ense om att spelregler behövs - även Vänsterförbundet, trots att de menar att det är fel tid att börja avsätta två hela nämnder när staden är mitt i en viruskris.

- Jag var den enda i utskottet som röstade emot förslaget om att avsätta utskotten. Det är helt enkelt fel tid, och det är endast lite tid kvar till nästa kommunalval, säger Kari Uotila, ordförande för Vänsterförbundets fullmäktigegrupp.

Han säger att gruppen diskuterat situationen med Walls och nog uppmanat honom att avsäga sig sin plats.

- Men då han höll fast vid sitt beslut och ville fortsätta verka i nämnden så valde vi att respektera det. Jag vill betona att vi allmänt tycker att Walls skött sitt jobb utomordentligt, säger Uotila.

"En politisk bedömning"

Esbo stadsfullmäktige ska sannolikt behandla nämndernas avsättande på sitt möte nästa vecka.

- Ifall de avsätts så väljer fullmäktige direkt efter det på samma möte, nya medlemmar till nämnderna. I praktiken väljs de gamla medlemmarna, och sedan nya medlemmar från Centern och SPD i stället för bytarna, säger juristen Kaukonen från staden.

Det andra alternativet är att hela förslaget faller, och då får Ryynänen och Walls fortsätta tills vidare.

De gemensamma spelreglerna då? De ska kanske skrivas in noggrannare i alla partiers kandidatavtal, som kandidater måste skriva under då de ställer upp i följande kommunalval.

- Om någon klagar till förvaltningsdomstolen så får vi också en juridisk grund för hur själva avtalen ska se ut, säger Uotila från Vänsterförbundet.

- Jag har nog inte hört om att någon skulle vilja föra saken till förvaltningsdomstolen. Men från ett akademiskt perspektiv skulle det vara intressant, säger Vuornos från Samlingspartiet.