Hoppa till huvudinnehåll

Kemisk kastrering av pedofiler gav bra resultat i världsunik svensk studie

Miehen silhuetti ikkunaa vasten.
Den kemiska kastreringen uppvisar goda resultat på dämpandet av det sexuella intresset gentemot barn. Studien är världsunik eftersom den anses vara gjord på goda vetenskapliga grunder och dessutom kunnat ge resultat på ett sådant svårforskat ämne. Miehen silhuetti ikkunaa vasten. Bild: Sasha Freemind/Unsplash depression,ensamhet,sorg

Vuxna som känner sexuell attraktion till barn kan nu förhindras med kemisk kastrering i form av läkemedel i en spruta. Läkemedlet minskar på testosteronnivåerna och som följd minskar det sexuella intresset för barn. Det visar en ny, världsunik svensk studie. De som fått läkemedlet meddelade att attraktionen för barn dämpats avsevärt. De som deltagit i studien har dock själva sökt hjälp i förebyggande syfte.

Den är rykande färsk, studien från Karolinska institutet med syfte att förhindra sexuella övergrepp på barn, publicerad för bara två veckor sedan.

Studien är helt världsunik eftersom ämnet är svårforskat och det helt har saknats behandling som är akut riskreducerande.

Resultaten av studien visar att det går att minska antalet sexuella övergrepp med hjälp av medicinsk kastrering.

Den kemiska kastreringen består av ett läkemedel som sänker testosteronnivån i hela kroppen inklusive hjärnan.

Genom att sänka testosteronnivåerna lyckades man minska på totala risken för att begå sexuella övergrepp, och särskilt riskfaktorerna att ha sexuellt intresse för barn och hög sexuell lust.

"Tyst pandemi"

Christoffer Rahm är överläkare i psykiatri och forskare vid Karolinska institutet. Det är han och hans forskarkollegor som gjort studien som bland annat publicerats i den amerikanska medicintidskriften JAMA Network.

- Barn som utsätts för sexuella övergrepp är en tyst grupp och det är betydligt vanligare än vi tror.

Ungefär var tionde flicka och var tjugonde pojke utsätts för detta och det gör att man kan tala om det som en tyst pandemi, säger Rahm.

Rahm säger att eftersom sexuella övergrepp mot barn är ett stort och snabbt ökande samhällsproblem, är de flesta överens om att man behöver hitta förebyggande insatser för personer som är i riskzonen att begå övergrepp.

Det forskarteamet därför gjort är att testa ett läkemedel som tedde sig lovande. Läkemedlet är ursprungligen framtaget för prostatacancer.

- Vi har sedan utvärderat detta i en grupp med män som själva sökt hjälp för att de känner sexuell attraktion till barn och är i riskzon att begå övergrepp.

På bara två veckor såg man att männen hade en betydligt minskad risk att begå övergrepp. Effekten fortsatte att tillta under tio veckor.

Christoffer Rahm
Studien som Christoffer Rahm och hans forskarteam utfört är unik i sitt slag. Testpersonerna fick ett läkemedel som visade sig minska på riskfaktorerna att begå sexuella övergrepp. Christoffer Rahm Bild: Foto: Mina Panic Karolinska Institutet,forskning,kastrering,Karolinska Universitetssjukhuset

Injektion som fylls på

Medicinen ges i form av en injektion och ska fyllas på ungefär var tredje månad.

- Det här är alltså en tillfällig sänkning av testosteronnivåerna. Och då läkemedlet bryts ner av kroppen återgår hormonnivåerna till de normala igen.

Läkemedlet dämpar alltså sexualiteten hos de människor som upplever att de har för mycket tankar om sex, så kallad hypersexualitet eller sexmissbruk, som man säger till vardags.

De män som deltagit i studien hade alla självmant sökt hjälp.

Kan de goda resultaten därför vara ett resultat av att de som var med i studien kände sig motiverade att ändra på sitt beteende?

- Vi har försökt att på alla sätt kontrollera att det verkligen är läkemedlets effekt vi utvärderar och inget annat, som exempelvis hur hjälpsökande man är, säger Rahm.

För att säkerställa detta jämförde man en jämförelsegrupp med män som fick placebo i form av koksaltlösning.

Inte ens forskarna visste vilka av individerna som fick vad.

- Vi kunde se en tydlig skillnad mellan de som fick läkemedel och de som fick koksalt, så det är något i själva läkemedlet som ger denna effekt.

"En av de viktigare studierna på fältet"

Jan Antfolk är biträdande professor i tillämpad psykologi vid Åbo Akademi och har forskat om pedofili.

Han säger att studien är välgjord, men att den enbart testar en specifik medicinsk behandling.

- De har inte testat andra medicinska eller icke medicinska behandlingar.

Enligt Antfolk kan man ändå se studien som ett av många viktiga steg framåt för att hitta mer effektiva metoder för att behandla individer med pedofilt sexuellt intresse.

En studie kan inte mäta allt, påminner Antfolk, men påpekar att studien inte mäter "det mest centrala utfallet", alltså mängden sexuella övergrepp och om de minskar som en konsekvens av medicineringen.

Å andra sidan har man mätt centrala riskfaktorer för att begå övergrepp och sett att de minskat tydligt.

- Så sannolikt är det så att då riskfaktorerna minskar så betyder det att risken för att begå sexuella övergrepp också minskar.

Antfolk tror att studien kan öppna upp kanaler för vidare forskning och säger att i jämförelse med andra studier som finns på fältet så är nog den här "en av de viktigare".

- Det vore intressant att se vad nästa steg blir, hur den här medicineringen fungerar i kombination med andra behandlingsformer, säger han.

Två händer som skriver på en bärbär dator i halvmörker.
Skandinaviska studier visar att cirka två till tre procent av den vuxna befolkningen “ibland” tittar på material som innehåller sexuella övergrepp mot barn, så kallad barnpornografi. Två händer som skriver på en bärbär dator i halvmörker. Tangentbord,dator

Större problem än vi tror

Skandinaviska studier visar att cirka två till tre procent av den vuxna befolkningen “ibland” tittar på material som innehåller sexuella övergrepp mot barn, så kallad barnpornografi.

Av dessa uppskattas cirka hälften ha pedofili, alltså ett ihållande sexuellt beteendemönster där man tänder på barn som inte kommit i puberteten.

- Då man räknar ut hur många det blir så blir det en ansenlig del, och stora antalet av dem söker inte vård för detta. Vi hoppas att fler ska söka vård nu då det går att få goda resultat, säger Rahm.

Ungefär nittio procent av de med ett sexuellt intresse för barn är män även om man tror att mörkertalet bland kvinnor kan vara något större än man kunnat fastställa.

Men även om studien ger goda resultat, ska vi inte vara naiva, säger Rahm.

- Många av de som begår övergrepp mot barn tycker inte att de gör något fel och alla vill inte ha hjälp.

Läkemedlet är inte tänkt att ersätta insatser från polis eller rättsväsende, utan det här är ett sätt att utveckla en kompletterande strategi för att motverka sexuella övergrepp mot barn.

Rahm påminner om att detta alltså inte är tänkt som en så kallad quick fix.

- Behandlingen ska kompletteras med stödjande åtgärder så som exempelvis psykoterapi. I det långa loppet hoppas vi att detta ska generera fortsatt forskning om pedofili.

Läs också