Hoppa till huvudinnehåll

Tenala brandstation renoveras inte - att bygga nytt kan bli aktuellt i en snar framtid

En brandstation i tegel.
Tenala brandstation grundrenoveras inte i detta skede. En brandstation i tegel. Bild: Anna Björkqvist / Yle Tenala,brandstation,tenala brandstation

Det blir ingen grundrenovering av Tenala brandstation. Verksamheten flyttar inte heller till någon annan lokal i byn.

Istället utförs nu de reparationer som är nödvändiga så att verksamheten kan fortsätta i de nuvarande lokalerna. Staden uppger att frågan ska lösas inom de kommande åren.

Tekniska nämnden ska behandla ärendet på sitt möte på tisdagkväll (12.5)

Dyr grundrenovering

Redan tidigare konstaterade Raseborgs stad att det skulle bli för dyrt att grundrenovera den 430 kvadratmeter stora brandstationsbyggnaden. Det anslogs 500 000 euro för projektet men det räcker inte för att täcka nödvändiga reparationsåtgärderna.

När staden dessutom tar i beaktande byggnadens ålder, funktionalitet och det framtida behovet så står det klart att det inte är ändamålsenligt att lägga stora summor på att renovera brandstationen.

Väljer inte annan lokal

Staden har tillsammans med Västra Nylands räddningsverk utrett ifall det finns privatägda alternativ i Tenalaområdet som kunde fungera som brandstation.

Efter att ha tittat på de andra alternativen konstaterade man att verksamheten fortsätter i nuvarande lokaler.

Nybygge kan bli aktuellt

De kommande åren ska en utredning av servicenätet och dess utveckling göras för Tenala. Tanken är att se över servicestrukturen i Raseborg så att den bättre motsvarar befolkningens ålder och mängd.

I samband med den kunde Tenala brandstation granskas. När utredningen är gjord kan man utreda när en eventuell ny byggnad ska stå klar och var den ska byggas.

Helikopterbild av Höjdensskola i Tenala, daghemmet syns också på bilden
Den nuvarande brandstationen ligger nära byns skolområde. Helikopterbild av Höjdensskola i Tenala, daghemmet syns också på bilden Bild: YLE / Linus Westerlund Tenala,Raseborg,Centrum,By,skolor,tenala daghem

Raseborgs stad uppger också att ifall en eventuell landskapsreform genomförs, så är det möjligt att brandstationerna övergår till landskapens utrymmesförvaltning.

Det innebär att grundrenoveringar ska förhandlas med landskapets lokalcentral.

Tekniska nämnden beslutade på tisdag (12.5) om att föreslå att stadsstyrelsen slopar investeringsanslaget på 500 000 euro för grundrenoveringen av Tenala brandstation.

Nämnden föreslår också att stadsstyrelsen beslutar att granska Tenala brandstation som en del av servicenätet.

Nämnden föreslår vidare att behovsplaneringen för nybygget av en en ny modern och utrymmeseffektiv brandstation inleds 2021.

Tekniska nämndens ordförande Werner Orre intygar att verksamheten inte är hotad.

Artikeln uppdaterades 12.5.2020 klockan 21.26 med tekniska nämndens beslut och en kommentar av Werner Orre.

Läs också