Hoppa till huvudinnehåll

Kommuner får tid till hösten att fatta beslut om österbottnisk vårdsamkommun

Skötare i sjukhuskorridor med besökande hund.
Österbottniska kommuner får tilläggstid att fundera på hur vården ska skötas i framtiden. Arkivbild. Skötare i sjukhuskorridor med besökande hund. Bild: YLE / Marcus Rosenlund äldreomsorg,vård,Sjukhus och hälsocenter

Ursprungligen skulle kommunerna fatta beslut om att överföra vården till Österbottens välfärdsområde redan i april. Sedan sköts det upp till mitten av juni. Och nu är det hösten som gäller. "Vi vill inte exkludera någon", säger styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs.

Styrgruppen som bereder Österbottens välfärdssamkommun kom fram till ett kompromissbeslut om att än en gång justera tidtabellen för beslutsfattandet.

De kommuner som fattar sitt beslut före 16 juni inleder omedelbart beredningsarbetet med nya välfärdssamkommunen. Men kommuner som vill fatta beslut senare har möjlighet till det och i så fall kan de komma med i samkommunen från och med årsskiftet.

- Det var vissa kommuner som ville ha lite mera tid. Vi vill inte exkludera någon kommun. De kommuner som vill komma med senare har en chans i höst att komma med, säger styrgruppens ordförande Patrick Ragnäs (SFP).

Ragnäs är nöjd att man kunde enas om ett kompromissförslag som alla kunde omfatta.

- Jag har den uppfattningen att vi visade den österbottniska styrkan då vi kunde enas om ett enhälligt beslut. Jag tror nog synen på själva välfärdssamkommunen är positiv i alla kommuner.

- Det är klart att det fanns olika åsikter, men det är positivt att vi kunde fatta ett beslut som alla kunde omfatta.

Korsnäs fortfarande skeptisk

I Korsnäs har man tidigare varit skeptiska till samkommunen. Kommundirektören Christina Båssar är ändå nöjd att man får mera betänketid.

- Jag tycker det är bra att man ger möjlighet för också de kommuner som inte har hunnit ha någon aftonskola i ärendet och annars också ser det som ett svårt beslut att fatta.

Vissa kommuner, Korsnäs medräknat, har kritiserat den snäva tidtabellen och att man inte har haft tillräckligt med information att tillgå.

- Vi har fått mera fakta under beredningens gång och det tycker jag är jättebra. Det visar också på att vi har rätt i våra aningar. Vi har en effektiv, rätt så förmånlig social- och hälsovård som dessutom våra invånare är nöjda med idag. Utvecklingspotentialen är inte så stor för oss.

Kvinna i halsduk ser in i kameran och ler.
Korsnäs kommundirektör Christina Båssar. Kvinna i halsduk ser in i kameran och ler. Bild: Yle/Johanna Ventus Korsnäs,kommundirektör

Båssar påpekar att Korsnäs har den servicenivå som de kommer att behöva framöver och kostnadstrycket på hälsovården är betydligt mindre i Korsnäs än i andra österbottniska kommuner.

I Korsnäs vill man också se vad regeringen kommer fram till i sitt egna social- och hälsovårdspaket som antagligen ska ut på en första utlåtanderunda i sommar.

- Då ser vi också vad landskapsreformen betyder och man kan väga olika alternativ för och emot. Ska vi vänta på den nationella landskapsreformen, ska vi starta upp tillsammans med de övriga österbottniska kommunerna eller finns det något annat alternativ för vår verksamhet? frågar sig Båssar.

Det här innebär att Båssar kommer att föreslå för de förtroendevalda att inte fatta ett beslut före den 16 juni utan i stället vänta till hösten.

- Det betyder att sjukvårdsdistriktets tjänstemän kan berätta mer ingående om det här och svara på frågor som förtroendevalda har. Vi hinner också ha möten med personalgrupperna hur de ser på de olika alternativen.

Verksamheten igång tidigast 2022

Trots en viss skepticism från vissa kommuner tror Patrick Ragnäs fortfarande på att alla kommuner ger grönt ljus för att överföra sin vård till Österbottens välfärdsområde.

- Alla kommuner har godkänt grundavtalet, så jag har den synen att allihopa kommer att vara positiva till välfärdssamkommunen.

I och med att tidtabellen har justerats kan samkommunen inleda sin verksamhet tidigast 1 januari 2022.

- Så vi har ett och ett halvt år beredningstid och det är nog den tiden det krävs för att få en bra beredning, konstaterar Ragnäs.

Läs också