Hoppa till huvudinnehåll

Lösningen på arbetslöshet bland unga – ”Högskolor borde anta fler studenter”

Kansliapäällikkö Jari Gustafsson työhuoneessaan.
Jari Gustafsson tycker högskolorna borde ta mer ansvar för att unga ska vara sysselsatta under och efter coronan. Kansliapäällikkö Jari Gustafsson työhuoneessaan. Bild: Mårten Lampén / Yle arbets- och näringsministeriet,Jari Gustafsson,kanslichefer

På grund av coronaläget riskerar många unga att bli arbetslösa. Arbets- och näringsministeriets kanslichef Jari Gustafsson tycker att Finlands högskolor kan förebygga arbetslösheten bland unga genom att anta fler studenter. Från Åbo Akademis håll är man inte lika övertygad.

- Det kunde vara bra att fundera på om högskolor kunde göra ett undantag i år och anta fler studenter så att vi ens erbjuder dem någonting. Jag tycker högskolorna kan komma med i talkot, sade Gustafsson i Yles A-studio på tisdagen.

Enligt Gustafsson har antalet arbetslösa ungdomar ökat från 30 000 till 40 000 under coronapandemin. Dessutom ska 45 000 nyutexaminerade ut på arbetsmarknaden i år.

I vanliga fall skulle 100 000 unga ha sommarjobb i år, men på grund av det ekonomiska läget har flera företag inte möjlighet att anställa samma mängd människor. En del företag har inte öppet överhuvudtaget.

Är högskolor lösningen?

Åbo Akademis prorektor ansvarig för grundutbildning, Mikael Lindfelt, säger att ansvaret inte ska ligga hos högskolorna.

- Jag förstår Gustafsson poäng, det är ett allvarligt problem. Men samtidigt är universitet och högskolor den högsta tänkbara utbildningsnivån vi har och att komma in på ett universitet kräver mycket jobb. Det är inte ett ställe vi ska förvara ungdomar på, säger Lindfelt.

Porträtt Mikael Lindfelt.
Åbo Akademis prorektor Mikael Lindfelt tycker problemet är allvarligt men orolig för att kvaliteten på undervisningen skulle lida. Porträtt Mikael Lindfelt. Bild: Yle/Sofi Nordmyr Mikael Lindfelt

Lindfelt berättar också att alla universitet som bäst har en förfrågan på gång där Undervisningsministeriet frågar skolorna ifall antalet studieplatser kan höjas. En förfrågan som började redan innan coronaepidemin.

Antalet studieplatser ska höjas

Finlands universitetsrektorers råd UNIFI:s ordförande Keijo Hämäläinen bekräftar att antalet studieplatser ska få en markant ökning 2021. Men på grund av coronaläget ska man nu utforska om ökningen kan flyttas framåt till denna höst.

Hämäläinen vet inte hur stor ökningen blir, men säger att en ökning på exempelvis tio procent är för stor.

Eftersom högskolorna tar egna beslut om hur många platser de ökar med kommer ökningen att variera.

ÅA:s Mikael Lindfelt frågar sig också vilka utbildningar det skulle handla om. En del utbildningar har en väldigt stor efterfrågan medan andra har väldigt få sökande.

- Det här kunde öka på trycket på en del utbildningar, samtidigt som Finland inte behöver en ökning på museiintendenter just nu, säger han.

Enligt Keijo Hämäläinen är det helt enkelt omöjligt att öka på studieplatserna på en del utbildningar.

- Bland annat inom medicin-, juridik- och specialutbildningar finns det inte tillräckligt med lärare eller praktikplatser för att kunna öka på studieplatser på så här kort varsel, säger Hämäläinen.

Keijo Hämäläinen poserar utomhus.
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI:s ordförande Keijo Hämäläinen efterlyser mer pengar för utbildningen i Finland. Keijo Hämäläinen poserar utomhus. Bild: Petteri Kivimäki Keijo Hämäläinen

I den hypotetiska världen där högskolor antar en större mängd studenter i år tror Lindfelt att kvaliteten på sökanden är ett frågetecken.

- Vem som helst har inte förutsättningar att studera vid ett universitet. Vi borde då i så fall kunna garantera att vi får tillräckligt kvalificerade sökanden där ökningen av platser skulle ske, säger Lindfelt.

Arcadas rektor: “Vi vill inte ha en förlorad generation”

Yrkeshögskolan Arcadas rektor Mona Forsskåhl är positivt inställd till Gustafssons initiativ.

- Vi vill absolut inte ha en förlorad generation, det är en väldigt viktig poäng. Då det gäller en enskild högskolas möjligheter att bidra påriktigt så är den egentligen ganska liten, säger Forsskåhl.

Forsskåhl ser fram emot att föra diskussioner om Gustafssons initiativ med andra skolor.

- Alldeles säkert kommer vi föra diskussioner om hur vi kan göra, speciellt som yrkeshögskola, med andra yrkeshögskolor och universitet, säger Forsskåhl.

Samtidigt är man från Arcadas håll också fundersamma kring hur kvaliteten på utbildningen skulle påverkas av ett ökat antal studenter.

Måste finnas mer pengar och tillräckligt med lärare

Om initiativet skulle bli verklighet måste man säkra att mängden lärare och handledare räcker till.

- Om vi nu tar in fler studenter innebär det att vi tar in dem för upp till sju år. Det är en lång process det handlar om. Det betyder att skolorna behöver mer pengar, säger Lindfelt.

Keijo Hämäläinen på UNIFI lyfter också upp att en investering i utbildningen skulle vara det bästa möjliga i det rådande läget.

Mona Forsskåhl poserar framför en liten damm och höghus.
Arcadas rektor Mona Forsskåhl applåderar Jari Gustafssons initiativ. Mona Forsskåhl poserar framför en liten damm och höghus. Bild: Yle / Marianne Sundholm Yrkeshögskolan Arcada,Helsingfors universitet,mona forsskåhl

Arcada anser att det är viktigt att lyckas med balansen mellan att ta in fler studenter och samtidigt ha kvalitativ undervisning.

- Vi finns ju till för samhället. Vi kommer att utforska vilka möjligheter som finns för att kunna hjälpa till. Jag tror att Finlands chans att lyckas framöver blir större om vi ser till att vi har kompetenta människor. Då är utbildningen rätt väg att gå, säger Forsskåhl.