Hoppa till huvudinnehåll

THL uppmanar alla som uppvisar symtom att testa sig för coronavirussmitta

En anställd vid vårdbolaget Mehiläinen testar en patient för coronaviruset så att patienten sitter i sin bil.
THL uppmanar alla som uppvisar symtom på covid-19 att testa sig för viruset. En anställd vid vårdbolaget Mehiläinen testar en patient för coronaviruset så att patienten sitter i sin bil. Bild: Janne Järvinen / Yle MOT,coronavirus,Mehiläinen Oy,test

Institutet för hälsa och välfärd THL meddelar att alla som har symtom på covid-19 ska be om att få testa sig. Riktlinjerna har ändrat med jämna mellanrum, men sedan mitten av april har alla som uppvisat symptom kunnat testa sig.

Alla med symtom på coronaviruset uppmanas alltså av THL att testa sig. Till symtomen hör bland annat feber, hosta, andningssvårigheter, muskelvärk, snuva och illamående eller diarré.

Orsaken till varför alla uppmanas testa sig om de uppvisar symtom är simpel: Ju snabbare smittan upptäcks, desto tidigare kan den insjuknande isoleras och exponering till andra kan undvikas.

– Snabb upptäckt av coronavirussmitta är till stor hjälp så att de i närkretsen kan skyddas från att smittas. Ökad testning bättrar också övervakningen av viruset och ger oss en bild av spridningen, säger överläkare Taneli Puumalainen från THL.

THL har fortfarande som mål att öka kapaciteten för provtagning ytterligare inom alla sjukhusdistrikt och övriga aktörer inom social- och hälsovården.