Hoppa till huvudinnehåll

"Får min svenska flickvän komma på sommarlov till Finland?" - Gränsbevakningsväsendet svarade på era frågor om Finlands gränser i coronatider

Rajavartiolaitos suorittaa rajatarkastuksia Torniossa
Gränskontroll vid gränsen till Sverige i Torneå. Rajavartiolaitos suorittaa rajatarkastuksia Torniossa Bild: Antti Ullakko / Yle gränsövervakning,Gränsbevakningsväsendet,Gränsen mellan Finland och Sverige,gränser

Från och med torsdagen öppnades Finlands gränser igen. Myndigheterna har fått kritik för att det låtit som att finländares rörelsefrihet har begränsats, trots att den är skyddad i lag. Vi bjöd in Gränsbevakningsväsendet för att svara på era frågor om vad som riktigt gäller vid gränsen nu.

Vi fick rekordmånga frågor, hundratals, varav de flesta berörde finländares och utländska familjemedlemmars resemöjligheter. Alla enskilda frågor hann vi inte med, men frågorna finns ändå besvarade genom andra motsvarande.

Frågorna besvarades av Max Janzon, överinspektör på gränsbevakningen i Helsingfors.

Grundlagsexperter har kritiserat regeringen och gränsmyndigheterna för att de har låtit förstå att finländares lagstadgade rätt till att lämna och återvända till landet skulle ha varit begränsad – vilket den inte kan vara om du inte har ett specifikt reseförbud.

Ifrågasatte ingen på Gränsbevakningsväsendet lagligheten i att hindra folk från att lämna landet? Följer man vilka order som helst utan att reflektera över huruvida det verkar rimligt?

Inledningsvis fanns det därmed en viktig fråga: Hur kan en gräns öppnas om den inte varit stängd (för finländska medborgare)?

Vad ändras efter midnatt den 14.5?

Max Janzon: Från och med 14.5.2020 upphävs begränsningarna som gäller trafiken över Schengenområdets inre gränser genom att pendeltrafik som grundar sig på ett anställningsförhållande eller ett uppdrag samt annan nödvändig trafik tillåts. Arbetsresans nödvändighet behöver inte längre motiveras. Med detta beslut främjas att träffa de närmaste. Kontrollen vid de inre gränserna fortsätter. Fritidsresor utomlands rekommenderas inte.

Är det fritt fram för finländska medborgare att röra sig mellan länderna? Och måste man ha passet med sig?

Max Janzon: Var och en har också rätt att lämna landet, om inte denna rätt har begränsats i lag. Vid resa ur landet skall en finsk medborgare i allmänhet medföra pass. En finsk medborgare kan i vissa fall (EU) resa ut ur landet med ett identitetskort. Medborgare i de nordiska länderna (Finland, Sverige, Danmark, Norge, Island) åtnjuter passfrihet vilket innebär att de kan röra sig och vistas i de nordiska länderna utan resedokument. Identiteten bör kunna bestyrkas.

Var och en har också rätt att lämna landet, om inte denna rätt har begränsats i lag.

Ifrågasatte ingen på gränsbevakningsväsendet lagligheten i att hindra folk från att lämna landet? Följer man vilka order som helst utan att reflektera över huruvida det verkar rimligt?

Max Janzon: Beslutet om att återinföra gränskontrollen vid de inre gränserna har inte inkräktat på rörelsefriheten som tryggas genom grundlagen, enligt vilken finska medborgare aldrig får hindras att komma in i landet. Var och en har också rätt att lämna landet, om inte denna rätt har begränsats i lag.

Vilka regler gäller för utländska medborgare med familj eller intressen i Finland?

Många frågor handlade om familjemedlemmar utan finskt pass. Vem får komma in och vem får inte, fanns på mångas läppar.

Vilka regler gäller i morgon för de finländska medborgarnas svenska familjemedlemmar?

Max Janzon: Möte med en nära anhörig är tillåtet och anses som nödvändig trafik. Nära anhöriga är make / maka, barn, föräldrar, mor- och farföräldrar, syskon samt sambo.

Hur är det med pojk- och flickvänner?

Max Janzon: Förutsättningen är att man bott tillsammans minst två år.

Den som anländer till landet rekommenderas att under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän.

Får en familj med både finska och svenska medborgare fritt komma till sin sommarstuga i Finland?

Max Janzon: Finska medborgare får resa in i landet. Familjemedlemmen kan resa med om finska medborgaren är bosatt i ett annat EU-land. Möte med en nära anhörig i Finland är också tillåtet och anses som nödvändig trafik.

Behöver en svensk familjemedlem (med svenskt pass) som anländer till Finland kunna vid gränskontrollen bevisa någon sorts intyg för att bekräfta sitt släktskap med en finländsk familjemedlem bosatt i Finland som hen skall besöka?

Max Janzon: Gränskontrollen går smidigare om man kan fastställa släktskapet på ett tillförlitligt sätt. Gränsbevakningsväsendet kan även försäkra sig om detta på andra sätt.

Rajavalvontaa Suomen ja Norjan rajalla Karigasniemessä 2.4.2020.
Gränskontroll vid gränsen till Norge i april. Rajavalvontaa Suomen ja Norjan rajalla Karigasniemessä 2.4.2020. Bild: Vesa Toppari / Yle gränsövervakning,gränsen mellan Finland och Norge

Får en till exempel norsk medborgare som äger ett hus i Finland men inte har sin bostadsadress i Finland komma över gränsen?

Max Janzon: Fastighetsägare kan komma och utföra nödvändiga underhålls- och reparationsarbeten om detta kräver personlig närvaro och måste utföras utan dröjsmål.

Får jag som finländsk medborgare alltså lämna landet och återvända utan en vägande orsak, till exempel för att handla på svenska sidan (Haparanda) eller ta en tur till Tallinn?

Max Janzon: Finska medborgare har rätt att resa in och ut ur landet. Fritidsresor utomlands rekommenderas inte för tillfället.

Hej! Vi bor i Haparanda men håller på att flytta till Torneå. Flyttlasten kan vi inte föra över gränsen på en gång utan det behövs flera resor fram och tillbaka för att få alla grejer till det nya bostad. Hur kommer det att fungera, har vi rätt att göra detta?

Max Janzon: Detta kan tolkas som nödvändiga personliga skäl. Beslut om inresa görs vid gränskontrollen.

Irlannin suosituin nähtävyys Cliffs of Moher ikuistettuna auringonlaskussa.
Det är inte Finland som bestämmer om du får besöka Cliffs of Moher i Irland inom en nära framtid, det är Irland. Irlannin suosituin nähtävyys Cliffs of Moher ikuistettuna auringonlaskussa. Bild: AOP Irland,sevärdheter,Cliffs of Moher

Gäller samma regler också inom resten av EU d.v.s. att resor för arbete godkänns som giltig orsak att resa fr.o.m. 14 maj? Kunde det finnas hinder att ta sig till Irland för att utföra praktik som finländsk yrkeshögskolestuderande, förutsatt att jag hittar flyg och att praktikplatsen får lov att öppna sin verksamhet?

Max Janzon: EU ger rekommendationer, varje medlemsstat gör sina egna beslut. Gränsbevakningsväsendet informerar om de beslut som gjorts angående Finland. (red.anm. Våra gränsbevakare kan alltså inte säga om till exempel Irland släpper in dig, det är en fråga för Irlands ända.)

Praktiska frågor: Tvingas jag i karantän, när öppnar Mariehamns hamn och vad tänkte gränsbevakningen?

En del av frågorna handlade om resor inom landet (som är tillåtet men fortfarande ska allt resande utan orsak ändå undvikas) och om rent praktiska saker, som gränskontroller och resemöjligheter. Också en del frågor om arbetsresor kom in.

Hur blir det med karantäntiden då man kommer från utlandet i slutet av maj? Gäller det fortfarande frivillig karantänlikande levnad i 14 dagar? Eller ska den tiden sänkas?

Max Janzon: Den som anländer till landet rekommenderas att under 14 dygn begränsa onödiga närkontakter och självmant hålla sig i karantän.

När öppnas Mariehamns hamn för passagerartrafik igen? Det är orimligt att åka via Stockholm, när det från Kapellskär bara tar två timmar och M/S Rosella redan går tre turer i veckan med gods på denna sträcka? Är avsikten att försvåra så att folk inte ska åka?

Max Janzon: Det har föreslagits att Mariehamns hamn kunde öppnas. Ärendet förs till politisk beredning.

Maarianhaminan satama
Mariehamns hamns öppenhet diskuteras politiskt för tillfället. Maarianhaminan satama Bild: © Miikka Varila kryssningsfartyg,Mariehamn

Kommer det att finnas möjligheter till testning i hamnarna och/eller finns det önskemål om att man ska bära ansiktsmask? Är det OK att anlända utan bil och behöva ta sig till karantänen med buss (om man bär mask)?

Max Janzon: Frågor angående testning och användning av maskskydd besvaras av Institutet för hälsa och välfärd. Användning av offentliga transportmedel rekommenderas inte.

Hej! Jag bor i Sundsvall och äger en kennel.Jag har nu en planerad parning av vår tik nästkommande vecka (runt 20 maj) i Kemi Finland.Det blir en resa på 75mil enkel väg. Min fråga här: Kommer jag att kunna komma in i Finland via gränsen i Haparanda med min tikflicka då?

Max Janzon: Arbetstrafik tillåts. Utlänningars fritidsresor anses däremot inte som nödvändig trafik.

Jag jobbar inom flygbranschen och undrar varför man nu infört strängare kontroller också för personalen. Man stoppas flera gånger för pass- eller gränskoll, räknade upptill 22 onödiga mänskliga kontakter som kan sprida smitta. Vad är logiken?

Max Janzon: Gränsbevakningsväsendet ansvarar för gränskontrollerna. Gränskontrollerna kan inte utföras utan personlig kontakt.