Hoppa till huvudinnehåll

Regattaföretagen sanerar hotellmark på Fabriksudden vid behov

Vita flervåningshus och en skylt där det står Regatta Spa.
Stadsfullmäktige vill att staden fortsätter reda ut ärendet. Vita flervåningshus och en skylt där det står Regatta Spa. Hangö,byggande,hotell,regatta spa

Företagen bakom bostäderna och spaet och det planerade hotellet på Fabriksudden har i en skrivelse till Hangö stad förbundit sig att stå för alla kostnader som kan uppkomma, i fall det finns förorenad mark som måste saneras i samband med hotellprojektet.

I ett tidigare skede blev det stora och oväntade saneringskostnader för staden.

Hangö stadsstyrelse vill skriva in i markanvändningsavtalet att det är markägarna som ansvarar för eventuella kostnader för att sanera marken i anslutning till hotellbygget.

På tisdagen (12.5) remitterade stadsfullmäktige ärendet till stadsstyrelsen.

Stadsfullmäktige vill att staden fortsätter reda ut ärendet, så att stadens förpliktelser förtydligas i avtalet.

Läs också