Hoppa till huvudinnehåll

Dags att säga sin åsikt om Aalto-kvarteret i Ekenäs - planen med ny byggrätt till påseende

Skiss på ett torg med träd och flervåninshus.
Nybygget kunde enligt förslaget bli som en fortsättning på det vita Aaltohuset. Skiss på ett torg med träd och flervåninshus. Bild: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt Ekenäs,sparbanker,Alvar Aalto,stationsvägen i ekenäs

Om detaljplanen ändras som förslaget nu är, ska det gå att bygga ett mellan tre och fyra våningar högt hus med bostäder och affärslokaler på tomten i hörnet av Stationsvägen och Skillnadsgatan i centrum av Ekenäs.

Ekenäs Sparbank finns i kvarteret och det är också banken som tagit initiativ till planförändringen.

Banken äger fyra tomter i samma område.

Kvarteret är en värdefull miljö i Ekenäs eftersom den vita bankbyggnaden från 1968 är ritad av den världsberömde arkitekten Alvar Aalto och den nyare, långa tillbyggnaden från 1980-talet av hans byrå som då leddes änkan Elissa Aalto.

Byggnaden är skyddad och inhyser i dag förutom banken också bland annat en läkarstation, restaurang och skattebyrå.

Det nya affärs- och bostadshuset skulle bli en förlängning av den långa vita Aalto-byggnaden.

Föreslås följa en gammal idé av Alvar Aalto

Planläggningen är redan långt hunnen. Konsulten som banken anlitat har kommit med ett planförslag som nu ska läggas fram så myndigheter och andra får säga sin åsikt.

Planförslaget motsvara på det stora hela planutkastet. Men nu har tillbyggnaden roterats en aning.

Skiss på ett kvarter med flervåningshus och en gata.
Vy från Kungsgatan, alltså från sydväst. Skiss på ett kvarter med flervåningshus och en gata. Bild: Arkitektbyrå Kasper Järnefelt Ekenäs,sparbanker,Alvar Aalto,stationsvägen i ekenäs

Placeringen av tillbyggnaden är ett medvetet drag för att skapa serier av rum inom torgområdet, en tanke som Alvar Aalto i tiderna ska ha jobbat på.

Idén var att dela in torget framför byggnaderna i tre delområden, ”tre piazze”.

De tre ”piazzornas” olikheter skulle framhävas även med inbördes avvikande ytbehandling.

Också nytt bostadshus

Det nya detaljplaneförslaget gör det också möjligt att bygga ett nytt bostadshus vid Ystadsgatan.

Planläggningsnämnden i Raseborg har beslutat att planförslaget läggs fram i minst 30 dygn och olika instanser får under den tiden ge utlåtanden.

När de har kommit och planläggaren har bekantat sig med dem och kanske gjort ändringar som krävs, kan planen slutligen godkännas.