Hoppa till huvudinnehåll

Lokförarnas kollektivavtal godkändes efter månader av förhandlingar

ett tåg som stannat på perrongen på järnvägsstationen. Framför tåget går två lokförare och två resenärer.
Förhandlingarna har pågått sedan december. ett tåg som stannat på perrongen på järnvägsstationen. Framför tåget går två lokförare och två resenärer. Bild: Marja Väänänen / Yle kollektivtrafik,VR-Group ,tåg,Fjärrtåg,Helsingfors centralstation,coronavirus

Förhandlingarna kring lokförarnas kollektivavtal är slut, och parterna är överens. Arbetsgivarorganisationen Palta och fackförbundet RAU har förhandlat sedan december.

Kollektivavtalet följer den allmänna linjen för löneförhöjning, och de så kallade kiky-timmarna slopas. Det handlar om en löneförhöjning på 1,7 procent i år och 1,3 nästa år, enligt Palta.

I stället för de 24 extra timmar som konkurrenskraftsavtalet medfört införs nu branschspecifika element som ska förbättra produktionen.

– Trots utdragna och utmanande förhandlingar fungerade samarbetet bra, skriver Paltas förhandlingsledare Pasi Vuorio.

Lokförarna omfattades av ett övertidsförbud från och med februari, vilket sedan avbröts i mitten på mars på grund av coronaviruspandemin.

Kollektivavtalet gäller för omkring 1 300 arbetstagare, och det är i kraft fram till slutet av 2022.