Hoppa till huvudinnehåll

Marin om regeringens coronastrategi: Vi strävar efter att hindra smittspridningen, oklart om immunitet kan uppnås

Nu kommer regeringen med en lägesöversikt och information om den epidemiologiska bedömningen av coronavirusläget. Hybridstrategins framgångar presenterades, men också ett löfte om att regeringen är på sin vakt.

Vid presskonferensen på fredag morgon var statsminister Sanna Marin inte speciellt konkret vad beträffar restriktionerna. De är skadliga i längden, men kan behövas, det är en ständig balansgång. Isoleringen ger resultat, var budskapet.

Två tredjedelar av sjukdomsfallen finns nu i Nyland. Marin ville ändå inte acceptera några regionala avvikelser från restriktionerna, till exempel på restaurangerna.

Vi kan få en lugn sommar, med en ny kulmen i höst. Det måste vi förbereda oss på, varnade statsministern. Läget är instabilt, också i regioner som ser ut att ha få fall för tillfället.

De äldre får välja själv

Isoleringen inverkar negativt på både ekonomi och välbefinnandet. När det gäller äldreboendena luckras de stränga formuleringarna upp. För de äldre blir det en fråga om närkontakt med barnbarn eller sjukdomsrisk.

- Vi måste öka kontakterna för de äldre. Vi ska inte "för säkerhets skull" fortsätta begränsningarna och stänga alla vårdinrättningar, sa statsministern.

Vi vill inte försvåra livet för någon, men vi vill förhindra att människor insjuknar och dör, sa statsminister Sanna Marin. Därför gavs rekommendationen till äldre om att undvika fysiska kontakter.

- Om en äldre person upplever att det är viktigare att träffa barnbarn än skydda sin hälsa må det gå, men regeringen kan inte rekommendera det, sa statsministern. Det finns också risk för spridning i vårdinstitutionerna, något som måste undvikas.

Marin talade om behovet att hitta en balans och sträva till helhet som minskar det mänskliga lidandet så mycket som möjligt.

"Vi vill vinna - men måste se realistiskt på läget"

Regeringens mål är att hindra smittspridningen. Därför kan man inte släppa alla restriktioner. Ett mål för det så kallade R-talet borde vara att vi inte har några sjukdomsfall alls.

Statsminister Sanna Marin lånade ett uttalande från idrottsvärlden.

- Det är ingen som vill bli åttonde, utan alla vill vinna kampen. Vi vill vinna och slippa hela viruset. Men här måste vi se realistiskt på det, i en global pandemi kan vi inte kuva epidemin med finländska åtgärder.

Finländarna får lämna landet och återvända, vi har godstrafik, därför finns risk för nya fall, säger Sanna Marin.

Spårningspersonal utbildas, appen dröjer

Spårningen och isoleringen betonades vid fredagens informationsmöte av statsminister Sanna Marin (SDP) med tjänstemän. De redogjorde för mätare och prognoser som används i bedömningen av coronavirusläget.

Liisa-Maria Voipio-Pulkki är strategidirektör vid Social- och hälsovårdsministeriet och Taneli Puumalainen är överläkare vid Institutet för hälsa och välfärd, THL.

Statsministern varnade för att stirra sig blind på enskilda indikatorer. Det så kallade R-talet, som är på väg neråt, är inte den enda indikatorn, man måste ha många mätare. Påverkan på människor och ekonomi är viktig. Regeringen bygger på en helhetsbedömning, ingen enskild siffra, sa statsminister Marin.

Testningskapaciteten utökas, men används inte till fullo. En mobil applikation är viktig för spårningen, men verkar dröja in på sommaren. Inga besked kunde ges om teknik eller leverantörer.

Det ska vara tryggt, frivilligt och respektera dataskyddet, sa statsministern. Tjänstemännen lade till: Effektiv myndighetsverksamhet, med målet att spåra många exponerade och försätta dem i karantän.

Nu utbildas mer personal för att kartlägga smittokedjorna. Spårningen kan göras av annan personal än inom sjukvården.

Svenska Yle streamade presskonferensen med svenskspråkig simultantolkning. Vill du se informationsmötet på originalspråket ska du klicka här.

Bengt Östling livebloggade från informationsmötet här: