Hoppa till huvudinnehåll

Grönt ljus för ny koloniträdgård i Korois i Åbo - oro för framtiden för trädgården i Kuppis

Kuppis koloniträdgård.
Hur ska det gå för Kuppis koloniträdgård? frågade sig en del ledamöter. Kuppis koloniträdgård. Bild: Yle/Linus Hoffman Kuppis,koloniträdgårdar,äppelblom,äppelträd,trädgårdar

En ny koloniträdgård ska byggas i Korois i Åbo. Det beslutet fattade stadsfullmäktige i Åbo under måndagskvällen, efter diskussion och omröstningar.

Meningen är att bygga 49 stugor med kolonilotter på området kring Åskiftesgränden.

Vänsterförbundets Elina Sandelin ville både bordlägga och förkasta ärendet. Enligt henne är området kulturhistoriskt värdefullt. Hon uttryckte också sin oro för framtiden för Kuppis koloniträdgård samt för de hälsoeffekter som de kraftledningar som finns på området i Korois kan orsaka.

Vähäjoki och Korois udde i Åbo.
Korois udde är ett kulturhistoriskt värdefullt område. Koloniträdgården ska byggas norrut, mot Raunistulahållet. Vähäjoki och Korois udde i Åbo. Bild: Yle/Linus Hoffman Korois,vähäjoki,Åbo

Farhågor för framtiden för Kuppis koloniträdgård

Diskussionen om framtiden för Kuppis koloniträdgård är inte ny.

Redan i flera år har Åbo stad övervägt alternativet att flytta koloniträdgården i Kuppis till ett nytt ställe nära Åbo centrum.

Vänsterförbundets ledamöter uttryckte sin oro för att beslutet om att grunda koloniträdgården i Korois innebär att sagan är all för koloniträdgården i Kuppis.

Varför kan staden inte vänta med att grunda koloniträdgården i Korois tills staden har förlängt hyreskontrakten för stugorna i Kuppis? frågade sig Sandelin.

Ett sådant beslut måste ändå fattas skilt, påpekade bland annat Mikaela Sundqvist (Gröna).

Ledamöter från De gröna och SDP konstaterade att det finns ett behov för koloniträdgårdar och att det inte är sagt att koloniträdgården i Kuppis måste flyttas. Enligt Sundqvist fanns det liknande farhågor då staden grundade koloniträdgården i Illois i Hirvensalo, men så blev inte fallet.

Båda partiernas ledamöter uttryckte också sin entusiasm för fler koloniträdgårdar i Åbo och att intresset för den här typen av mindre stugor med trädgård ökar.

Kuppis koloniträdgård.
Intresset för koloniträdgårdar ökar, sade en del ledamöter under måndagskvällen. Den här stugan hittas i Kuppis. Kuppis koloniträdgård. Bild: Yle/Linus Hoffman koloniträdgårdar,kuppis koloniträdgård,trädgårdar,Kuppis

Vänsterförbundets förslag på att bordlägga samt att förkasta ärendet förlorade i båda omröstningarna. I båda omröstningarna föll rösterna 50-14, tre ledamöter var frånvarande.

Endast Vänsterförbundet samt Pauli Kossila (Förnuftets röst/Järjen ääni) och Jethro Rostedt (Rörelse Nu) röstade för bordläggning och remittering. Rostedt meddelade för övrigt i början av mötet att han hoppar av Samlingspartiet och bildar en egen fullmäktigegrupp för partiet Rörelse Nu i stadsfullmäktige i Åbo.

För att planerna i Korois ska bli verklighet krävs en investering på 390 000 euro för ny infrastruktur.