Hoppa till huvudinnehåll

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite inleder samarbetsförhandlingar - nästa år kan innebära brutala inbesparingar

En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser inte huvudet på personen.
Coronakrisen beräknas öka sparbehovet inom Soite med 10 miljoner euro nästa år. En sjukskötare går i en sjukhuskorridor. Man ser inte huvudet på personen. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS),hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare

Vårdsamkommunen Soite inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen sedan coronakrisen har vänt upp och ner på verksamheten. Nästa år kan sparbehovet öka med hela 20 miljoner, om inte medlemskommunerna är beredda att betala mera för vården säger vd Minna Korkiakoski-Västi.

Soite inleder samarbetsförhandlingar med hela personalen, både tjänstemän och vårdpersonal.

Till följd av coronapandemin har utgifterna ökat samtidigt som många tider avbokats och färre personer uppsökt jouren.

Det här har lett till att vissa tjänstemän och övriga anställda fått färre arbetsuppgifter. På andra enheter har arbetsbördan istället ökat.

- Samarbetsförhandlingarna är ett sätt att försöka minska de skador som coronapandemin medfört, säger Korkiakoski-Västi.

Ingen sägs upp i nuläget

Soites styrelse tog på måndagen beslut om att att inleda samarbetsförhandlingar. Målet är att omorganisera verksamheten och flytta personal mellan enheterna, inte säga upp eller permittera personal.

- Det här är möjligt eftersom vi har all vård integrerad i samma organisation, från primärvård till specialsjukvård, säger Korkiakoski-Västi.

Kvinna klädd i mörkblå blus ser in i kameran. I bakgrunden sjukhusmiljö.
Minna Korkiakoski-Västi. Kvinna klädd i mörkblå blus ser in i kameran. I bakgrunden sjukhusmiljö. Bild: VILLE VIITAMÄKI / YLE Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite

Både betalda och obetalda ledigheter kan även komma i fråga.

Det råder inget absolut stopp för nyrekryteringar, men i första hand ska lediga tjänster besättas internt.

Coronakrisen kostar mer än befarat

Under coronakrisen har utgifterna ökat på grund av behov av personalutbildning och att jouren och den övriga beredskapen behövt förstärkas.

Samtidigt har inställda patientbesök lett till att Soites fakturor till medlemskommunerna minskat med 2,6 miljoner euro per månad.

Enligt en tidigare uppskattning skulle coronakrisen kosta Soite 0,5 miljoner euro i tilläggskostnader. Den summan anses nu vara alldeles för snålt tilltagen.

Hårda sparkrav nästa år

Styrelsen räknar med att den osäkerhet som pandemin fört med sig för vårdsamkommunen kommer att bli en utmaning, samtidigt som medlemskommunernas ekonomier försvagas.

Därför räknar man med att sparbehovet inför nästa år kan komma att öka med upp till 10 miljoner euro.

Medlemskommunerna godkänner en ökning av kostnaderna med maximalt två procent under nästa år.

Om Soite inte lyckas nå årets sparkrav och kommunerna inte godkänner en större kostnadsökning innebär det att Soite måste minska kostnaderna med hela 20 miljoner euro nästa år säger Korkiakoski-Västi.

- Det skulle innebära grova inbesparingar som skulle synas i de tjänster vi erbjuder våra klienter, säger Korkiakoski-Västi.

Artikeln uppdaterad med kommentarer av vd Minna Korkiakoski-Västi den 18.5 klockan 16.26.