Hoppa till huvudinnehåll

Nu inleds pilotförsöket – Vasa centralsjukhus testar den nya spårningsappen

En sjukskötare går genom sjukhuskorridor.
33 anställda vårdare vid VCS deltar i pilotförsöket. En sjukskötare går genom sjukhuskorridor. Bild: Jari Kovalainen / Yle sjukhus,barnsjukhus,Nya barnsjukhuset,sjukskötare,Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt,hälsovård,vårdpersonal,medicin,läkarundersökningar,läkare,sjukvård,patientdatasystem,sjukjournaler,patienter,omvårdnad ,Hälso- och sjukvårdsfack,social- och hälsovårdsreformen (sote),SOTE-ICT,Valfrihet av social- och hälsotjänster,närvårdare

Personalen på Vasa centralsjukhus inleder idag testningen av den nya mobilappen som ska hjälpa spåra personer som exponerats för coronaviruset.

I pilotförsöket laddar 33 arbetstagare på Vasa centralsjukhus ner appen Ketju och använder den i tre veckor. Ketju är en applikation för smarttelefoner som har utvecklats för att digitalt identifiera de som exponerats för coronaviruset.

Med hjälp av Bluetooth-teknologi registrerar Ketju anonymt telefonanvändarens möten med andra som har installerat appen i telefonen.

Målet med projektet är att utreda om appens teknologi är tillräckligt bra och om appen tillförlitligt kan registrera mötena mellan dess användare.

I pilotförsöket simulerar arbetstagare på Vasa centralsjukhus både medborgare och yrkesutbildade inom hälsovården.

Resultaten offentliga

Pilotförsöket som genomförs i Vasa finansieras av jubileumsfonden Sitra. Sitras uppgift är att utveckla välfärden och konkurrenskraften i Finland.

Utifrån resultaten är det möjligt att utveckla en nationell lösning som stöd för att spåra smittkedjorna. Resultaten och appens källkod kommer att finnas fritt tillgängliga i Finland efter pilotförsöket.

- Med hjälp av pilotförsöket vill vi säkerställa att en tillförlitlig, fulländad och datasäker lösning kan utvecklas i Finland för att digitalt spåra smittkedjorna, säger Antti Kivelä, ledare för Sitras tema Förnyelseförmåga, i ett pressmeddelande.

Här kan man läsa mer om hur applikationen fungerar.

Läs också