Hoppa till huvudinnehåll

Är du redo för de nya trafiklagarna i sommar? Vi listar ändringarna du behöver ha koll på

Ung man med moped och spårvagn i bakgrunden.
Det blir flera förändringar för cyklister och bilister, väldigt få för fotgängare. Ung man med moped och spårvagn i bakgrunden. Bild: Laura Railamaa / Yle skotrar,spårvagnar,Helsingforsregionens trafik (HRT),trafik,mobiltelefoner,Moped scooter

Från och med den 1 juni gäller nya lagar i vägtrafiken och på sjön. Här presenterar vi kort och koncist vad som förändras för bilister, mopedister, cyklister, fotgängare och båtförare.

Vi börjar med att titta på vägtrafiklagen. Poängen med den nya lagen är enligt Traficom att göra trafiken smidigare och säkrare samt att skapa förutsättningar för digitalisering och trygg automatisering av trafiken.

En ny princip är trafikanternas skyldighet att vara förutseende. En vägtrafikant ska alltså försöka förutse andra trafikanters agerande och anpassa sina egna handlingar enligt det för att främja en smidig och trygg trafik.

Här kommer några exempel på hur den nya vägtrafiklagen påverkar olika sorters trafikanter.

Bilister och motorcyklister

 • Den fordonsspecifika hastighetsbegränsningen för skåpbilar, likbilar, servicebilar och husbilar försvinner.
 • En personbil eller skåpbil som drar en lätt släpvagn får köra i 100 kilometer i timmen.
 • Vägar kan få en minimihastighet som inte får underskridas, förutom om trafiksituationen kräver det.
Ett lykta gnistrar till i en backspegel.
Även om du blir provocerad får du inte göra det svårt för någon att köra om dig. Ett lykta gnistrar till i en backspegel. Bild: A_D_ANDREEV omkörningar,Backspegel,spegel,bilar,trafik
 • Lagen preciserar att den som blir omkörd inte får försvåra omkörningen på något sätt.
 • På en dubbelriktad väg i tätort blir det tillåtet att stanna och parkera på vänstra sidan av vägen, om det inte medför fara eller olägenhet för trafiken.
 • Varningsblinkers får användas av fordon i rörelse för att varna andra vägtrafikanter om en omedelbar fara.
 • Barn under tre år måste använda bilbarnstol också i taxibilar.
 • När man kör på en cykelgata ska fri passage lämnas för cyklister och körhastigheten ska anpassas till cykeltrafiken.

Mopedister och traktorförare

 • Säkerhetsbälte måste användas också i traktorer och arbetsmaskiner.
 • I tätorter ska mopeder köra i körfilen, inte på vägrenen.
Skootteria ajava nainen Helsingin Unioninkadulla.
I tätort hör mopeden hemma i körfilen. Skootteria ajava nainen Helsingin Unioninkadulla. Bild: Susanne Salin / Yle Helsingfors,trafik,skotrar,Unionsgatan
 • Det är förbjudet att bogsera med en moped, om bogseringen stör körningen eller medför fara för andra vägtrafikanter.

Cyklister

 • Det blir obligatoriskt med en röd baklykta när man cyklar i mörker, skymning eller när sikten är dålig.
 • Cyklister får cykla mot trafiken på enkelriktade vägar om det märkts ut med en särskild skylt.
 • Alla cykelvägar blir i regel enkelriktade. Om det är tillåtet att cykla i båda riktningarna ska det märkas ut.
 • Cykelgator är en ny grej där cyklister ska ges fri passage. Här ska andra fordon anpassa sin hastighet till cykeltrafiken.
 • Det kommer ett nytt vägmärke som anger att fordon och spårvagnar ska väja för cyklister som korsar körbanan.
Trafikmärke; Väjningsplikt. Överfartsställe för cyklister.
Den här skylten betyder att bilar och spårvagnar måste väja för cyklister., Trafikmärke; Väjningsplikt. Överfartsställe för cyklister. Bild: Trafikledsverket trafikmärken,trafik,vetamix
 • Det blir tillåtet att transportera passagerare med cykel oberoende av ålder. Man får transportera så många personer som fordonet är konstruerat för, förutsatt att cykeln har två separata bromsanordningar.

Fotgängare

 • Fotgängare måste använda under- eller överfarter om en sådan finns i närheten.
 • Om det inte finns någon gångbana eller vägren ska fotgängare använda cykelbanans eller körbanans kant.

Sjöfarare

Målet med den nya sjötrafiklagen är enligt Traficom att förbättra säkerheten inom sjötrafiken, främja ett ansvarsfullt båtliv och möjliggöra en automatisering av sjötrafiken.

 • Lagen kräver att alla båtar har en befälhavare. Befälhavaren måste bland annat:

se till att farkosten är i ett sådant skick och har sådana egenskaper att den är säker i förhållande till den planerade färden och omständigheterna.

se till att farkosten är försedd med adekvata sjökort, om färden förutsätter ruttplanering.

se till att utrustningen ombord, till exempel flytredskap, är lättillgänglig.

se till att alla ombord har klätt på sig flytredskap om omständigheterna kräver det.

Fören på en yacht som seglar på havet.
Om du har tänkt segla hem en yacht från utlandet i sommar kan du sköta registreringen när du väl är framme. Fören på en yacht som seglar på havet. segelbåtar,Jakt,båtar,hav,yacht,Stäv
 • Åldersgränsen för att kunna anhålla om ett internationellt förarbrev för fritidsbåt sänks till 16 år.
 • En farkost som importeras från utlandet behöver inte längre registreras på förhand utan kan registreras inom sju dagar efter att den anlänt till Finland.
 • Hyresbåtar börjar betraktas som vanliga fritidsbåtar. De nuvarande tekniska kraven och besiktningskravet faller alltså bort.

Åland har en egen vägtrafiklag för landskapet Åland.

Källa: Traficom

Artikeln uppdaterades 19.5 2020 klockan 11.08 med uppgiften att Åland har en egen vägtrafiklag.

Läs också