Hoppa till huvudinnehåll

Borgå: Samarbetsförhandlingarna avslutades i oenighet - personalen motsätter sig de omfattande nedskärningarna

Bild på höstligt stadshus i Borgå.
Staden föreslår omfattande personalminskning för att få ekonomin i skick. Bild på höstligt stadshus i Borgå. Bild: Yle/Mikael Kokkola Borgå,stadshuset i borgå

Borgå stads samarbetsförhandlingar avslutades i oenighet. Staden vill minska personalstyrkan med cirka 200 personer. Personalen godkänner varken permitteringar eller uppsägningar.

Stadsstyrelsen beslutade den 26 mars enhälligt inleda samarbetsförhandlingar om att minska personalutgifter.
Förhandlingarna mellan Borgå stad och personalorganisationerna avslutades idag i oenighet.

Staden söker bland annat minskade personalkostnader för att uppnå en hållbar ekonomi. Ekonomin uppskattas försvagas med cirka 15–20 miljoner euro under detta år på grund av coronaepidemin.

Det här motsvarar cirka två procentenheter av kommunalskattesatsen. Redan före coronavirusepidemin var behovet av strukturell anpassning av stadens ekonomi cirka 10 miljoner euro.

– Programmet för hållbar ekonomi är en helhet, och de föreslagna alternativen till följd av samarbetsförhandlingarna är en del av den här helheten. Stadsstyrelsen och stadsfullmäktige tar ställning till helheten och alternativen för minskningen av personalutgifter i början av juni, berättar stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula i ett pressmeddelande.

Stadsstyrelsen behandlar förhandlingsresultatet av samarbetsförhandlingarna samtidigt med programmet för hållbar ekonomi 2020–2026 i början av juni.

Ett alternativ är begränsningar i rekrytering

Som ett alternativ till permitteringar föreslog arbetsgivarparten att personalkostnaderna minskas genom att sammanlagt cirka 47,5–61,5 uppgifter som blir lediga inte tillsätts permanent före utgången av 2022.

Årligen säger cirka 200 arbetstagare eller tjänsteinnehavare upp sig eller går i pension från stadens tjänst.

Bildningssektorn ska låta bli att tillsätta 31–33 uppgifter, social - och hälsovårdssektorn 5–10 uppgifter.

Koncernförvaltningen låter bli att tillsätta 7–10 uppgifter, Räddningsverket i Östra Nyland 1–3 uppgifter och affärsverken sammanlagt 3,5–5,5 uppgifter.

– Även om det är möjligt att förutse pensioneringarna, kan antalet uppsägningar och deras inriktning inte bedömas. Därför är det inte ändamålsenligt att fastställa ett exakt mål, uppger personaldirektör Anu Kalliosaari i samma pressmeddelande.

Enighet uppnåddes inte

Vid förhandlingarna konstaterades det att enighet inte kan uppnås och att förhandlingarna avslutades i oenighet.

– Det var väntat att man inte kunde nå enighet i förhandlingarna. Permittering är oönskad ur personalens synvinkel och dess konsekvenser syns länge, säger personaldirektör Anu Kalliosaari.

Företrädarna för personalen lämnade ett ställningstagande till förhandlingsförslaget.

– I personalrepresentanternas ställningstagande har viktiga frågor lyfts fram. Behovet av att anpassa stadens ekonomi är dock så stort att det utan en minskning av personalkostnaderna inte går att uppnå balans i ekonomin, konstaterar stadsdirektören Jukka-Pekka Ujula.

Begränsningar i fråga om eventuella permitteringar

Arbetsgivaren föreslår att personalen, med undantag för vissa begränsningar, permitteras antingen för två veckor eller för högst 90 dagar, om verksamheten har begränsats eller avbrutits.

När förhandlingarna inleddes begränsades social- och hälsovårdssektorn och Räddningsverket i Östra Nyland utanför förhandlingarna.

Under förhandlingarna lämnades dessutom följande grupper av arbetstagare utanför permitteringarna:

  • Arbetstagare och tjänsteinnehavare vars löneutbetalning har varit avbruten i minst 14 dygn, när arbetet med stöd av arbetsavtalslagen är förhindrat av orsaker som inte beror på parterna.
  • Den ordinarie, särskilt fastställda personalen inom kost- och lokalservice som sköter tjänster för social- och hälsovårdssektorn dygnet runt.
  • Speciallärare, specialklasslärare, skolpsykologer och skolkuratorer.
  • Arbetstagare och tjänsteinnehavare som på basis av sin kompetens, utbildning och erfarenhet med sitt samtycke kan anställas som vikarie för minst två veckor vid social- och hälsovårdssektorn eller räddningsverket i Östra Nyland.
  • Förtroendemännen och ordinarie arbetarskyddsfullmäktige, personer som arbetar på läroavtal, vikarier för alterneringsledighet, personer som sysselsatts med hjälp av lönesubvention samt de som går i ålderspension på heltid 2020.

Korrigering 19.5.2020, kl. 21.14. Borgå stad meddelar att meningen "Cirka 200 arbetstagare eller tjänsteinnehavare sägs årligen upp eller går i pension från stadens tjänst." är fel översatt och ska lyda "Årligen säger ca 200 arbetstagare eller tjänsteinnehavare upp sig eller går i pension från stadens tjänst.”