Hoppa till huvudinnehåll

Företagarna: Små kommuner fick snabbt igång sina stödåtgärder

slantar
Jag pekar inte ut någon, men de största städerna hörde till de sista, säger vice verkställande direktör Anssi Kujala vid Företagarna i Finland. slantar Bild: Henrietta Hassinen / Yle pengar,Raha,mynt,euro,valuta,ekonomi,Konjunktur,vikande konjunktur,Lön,löneskillnader,minimilön,besparingar,börskurser,konkurs,konkursbrott

Informationsgången företagen och kommunerna emellan har varit förhållandevis bra under coronakrisen, men stort är inte alltid vackert. Det visar en enkät till företagare, som Företagarna i Finland låtit göra.

Coronakrisen har drabbat företagssektorn på olika sätt. Många företag kämpar för sin överlevnad, samtidigt som statsmakten och kommunerna försöker komma på sätt att hjälpa dem.

En enkät som Företagarna i Finland låtit göra visar att 46 procent av företagen har fått information från hemkommunen om coronakrisen, samt att kommunen varit redo att diskutera olika arrangemang som kan vidtas under krisen.

- Bland 300 kommuner finns det både kommuner som fungerar utmärkt och sådana, där det finns rum för förbättring, säger ordförande Jyrki Mäkynen vid Företagarna i Finland.

Stödet till ensamföretagare dröjde i de stora städerna

Enkäten visar att små kommuner kom igång snabbare med sina stödåtgärder till företagen. Exempelvis fattades snabba beslut om direkta stöd och hyresuppskov.

Det förekom stora skillnader i hur snabbt kommunerna kom igång med ansökningsprocessen och utdelningen av krisstödet till ensamföretagare.

Arbets- och näringsministeriet gav sina instruktioner den 8 april. De första kommunerna började ta emot ansökningar den 14 april och de första besluten fattades på tisdag efter påsk.

En del stora städer började ta emot ansökningar först i slutet av månaden.

- Jag pekar inte ut någon, men de största städerna hörde till de sista, säger vice verkställande direktör Anssi Kujala vid Företagarna i Finland.

Företagarna har hittat de olika stödformerna

Vid sidan om de direkta utmaningarna har företagarna försökt hitta rätt i djungeln av stödformer som staten och kommunerna erbjuder.

Business Finlandin logo ja Ely-keskuksen logo.
Business Finland och Närings-, trafik- och miljöcentralerna hör till dem som beviljar stöd. Business Finlandin logo ja Ely-keskuksen logo. Bild: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva ja Kalevi Rytkölä / Yle Business Finland,Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM),företagsstöd

Hittills har ungefär 100 000 företagare ansökt om stöd vid Närings-, trafik- och miljöcentralerna, Business Finland och kommunerna - eller ansökt om arbetsmarknadsstöd för företagare.

- Utmaningarna till trots har företagarna en förhållandevis god bild av vilka stödkanaler som existerar, säger verkställande direktör Mikael Pentikäinen vid Företagarna i Finland.

Drygt 4 200 företagares svar är beaktade i enkäten, som är en del av företagarnas kommunbarometer. Barometern genomfördes 16.2-13.5 av bolaget Iroresearch. Frågor om coronakrisen lades till i mars.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes