Hoppa till huvudinnehåll

Grundlagsutskottet: Regeringens förslag till restaurangstöd måste ändras - också säsongskrogar måste få skälig kompensation

En tom restauranglokal.
Restaurangerna har stått tomma i närmare två månader, då endast hämtmat varit tillåten. En tom restauranglokal. Bild: Henrietta Hassinen / Yle COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,Undantagstillstånd,beredskapslag,coronavirusutbrottet i Finland 2020,Helsingfors,pandemi,smittsamma sjukdomar,Café-restauranger,restauranger,Lunch restaurants,lunch,lunchkuponger,Citycenter ,restaurangbranschen,snabbmatsrestauranger,Esbo,Hagalund, Esbo stad,företagare,take-out,Servicefacket (PAM),ekonomi,ekonomisk tillväxt,konjunkturväxlingar,vikande konjunktur,lågkonjunktur,ekonomiskt läge,arbetslöshet,arbetslöshetskassor,arbetslöshetsersättningar,utkomstskydd för arbetslösa,arbetslöshetsgrad,Sysselsättning och arbetslöshet,Unemployment Related to Economic Downswing

Grundlagsutskottet kräver att regeringens proposition med förslag till stöd för restauranger ändras.

Regeringen enades förra veckan om ett stöd på 123 miljoner euro till restauranger, kaféer och krogar i kompensation för den två månaders stängning som coronakrisen orsakat.

Grundlagsutskottet är inte nöjda med hur man beräknar grunden för gottgörelsen och ger därför en anmärkning som måste beaktas innan lagförslaget kan behandlas i vanlig lagstiftningsordning.

Alla krogar som drabbats av ekonomiska förluster till följd av att försäljningen minskat under stängningen ska omfattas av det nu föreslagna kompensationssystemet.

Problemet är alltså hur kompensationen beräknas.

I regeringens förslag används försäljningen i januari och februari som jämförelseobjekt. Men enligt grundlagsutskottet hamnar restauranger som inte alls har någon försäljning under jämförelsemånaderna, såsom säsongsrestauranger, utanför den skäliga kompensation som grundlagsutskottet förutsätter.

Svårbegripliga bestämmelser

Grundlagsutskottet fäste också uppmärksamhet vid att bestämmelserna är komplicerade och svårbegripliga och att många företagare kan ha svårt att reda ut vad bestämmelserna innebär.

- Ekonomiutskottet måste förtydliga bestämmelserna. Grundlagsutskottet betonar också att det ska anvisas tillräckliga resurser för stöd och rådgivning kring ansökningsprocessen för gottgörelser och stöd, står det i utskottets utlåtande.

Utlåtandet har överlåtits till ekonomiutskottet som nu behandlar lagförslaget.

Mer heltäckande kompensation efterlyses

Förutom kompensation för verksamhetsbegränsningar innefattar regeringens proposition också stöd för återanställning.

Företagen får ett stöd på 1 000 euro för varje anställd, för vilken företaget betalar minst 2 500 euro i lön i tre månaders tid från och med den tidpunkt då restaurangen öppnar i sommar.

Grundlagsutskottet anser att ekonomiutskottet bör se till att restaurangerna får stöd för återanställning oberoende av anställningsform.

Även om utskottet anser att bestämmelserna i sig kan godkännas hade man önskat en bredare form av stöd.

- Med tanke på näringsfriheten och egendomsskyddet hade det varit mer motiverat att sikta på en mer heltäckande gottgörelse som bättre beaktar förlusterna och kostnaderna till följd av begränsningarna i stället för den föreslagna särskilda typen av skälig gottgörelse, som har relativt snäv räckvidd, står det i utskottets uttalande.

Läs också