Hoppa till huvudinnehåll

“När får jag titta till min stuga i Åbolands skärgård?” - många i Sverige hör dagligen av sig till gränsbevakningen gällande Finlands restriktioner

Stuga vid strand i skärgården.
Det är ännu inte okej att som till exempel svensk medborgare besöka sin sommarstuga i Åbolands skärgård för att titta till den efter vintern. Stuga vid strand i skärgården. sommarstugor

Enligt nionde paragrafen i grundlagen har varje finsk medborgare rätt att resa både in till Finland och resa ut från Finland, även i coronatider. Det samma gäller inte för utländska medborgare.

De svenska medborgarna är mycket fundersamma om vilka rättigheter de har och det märks, säger Niklas Guseff, vicechef på ledningscentralen vid Västra Finlands sjöbevakningssektion.

- Vi får dagligen otroligt många förfrågningar, samtal och e-postmeddelande om allt från vem som har rätt att resa, om personen själv får resa till typ "Får min mosters sjuka katt komma in till Finland?". Speciellt svenskarna frågar mycket just nu.

Niklas Guseff vid talarstolen.
Niklas Guseff säger att alla får vara i kontakt med dem vid sjöbevakningssektionen ifall man undrar något om restriktionerna gällande resande in och ut ur landet. Niklas Guseff vid talarstolen. Bild: Amanda Vikman/YLE person,niklas guseff

Fritidsresor är inte okej

Många svenskar har kanske fastigheter på Åland eller i Åbolands skärgård. Det är ändå inte just nu möjligt att resa till dem från utlandet i fritids- eller semestersyfte, säger Guseff.

Resande för utlänningar är bara tillåtet vid vissa speciella tillfällen.

- Om du till exempel är medveten om att det fallit ett träd över din stuga och du måste åtgärda det nu direkt så då har du rätt som utlänning att också se till att dina fastigheter är i skick.

Och de som vill besöka Åbolands skärgård i sommar, vad kan vi säga åt dem?

- På det kan man endast för tillfället säga att fram till den 14 juni kan du inte för fritids- eller semestersyfte besöka den Åboländska skärgården, men förhoppningsvis hinner vi med det ännu, senare i sommar, säger Guseff.

Begränsningarna lättas nämligen till midsommarveckan, 14 juni, men allt beror sedan på hur coronaläget ser ut just då, det vet ingen ännu i det här skedet.

Svårt att tolka vissa begränsningar

gränsbevakningens sidor finns allt man behöver veta om nuvarande begräsningar fram till 14 juni. Man kan också vara i kontakt till exempel med Västra Finlands sjöbevakningssektion om man har frågor eller funderingar. De delar ändå inte ut några resetillstånd per telefon eller e-post, utan man kan enbart ringa dit för råd.

Den som sist och slutligen bestämmer är den gränsbevakningsperson som befinner sig vid gränsövergångsplatsen.

Niklas Guseff berättar att speciellt punkterna om nödvändiga ärenden och familjeförhållanden förbryllar många.

- Vad är nödvändigt till exempel? För någon är det om mosters katt håller på att dö i Finland medan det för någon annan kan handla om något mycket allvarligare, så det är svårt att säga.

Med en nära anhörig avses i det här fallet make/maka, barn, föräldrar, syskon och mor- och farföräldrar.

En nära anhörig kan också vara en sambo som man bor stadigvarande med.

En person håller i ett finskt pass.
Möten med nära anhöriga tillämpas utöver finska medborgare också på medborgare i EU- och Schengenstater som bor i Finland och deras familjemedlemmar samt på tredjelandsmedborgare med uppehållstillstånd. En person håller i ett finskt pass. Bild: All Over Press / Ismo Pekkarinen pass

Finländaren rekommenderas ännu att undvika att resa

Gällande finländare i hemlandet rekommenderas det fortfarande att man undviker allt onödigt resande.

- Man ska överväga noggrant om det är nödvändigt att resa just nu, speciellt ska vi tänka på att det i vårt grannland Sverige finns betydligt mer smittade än här.

Om man sedan med god och giltig orsak, ifall man är utlänning, eller annars som finländare beslutar sig för att resa lönar det sig att reservera tillräcklig med tid både vid hamnarna och flygplatserna, alla granskas nämligen både vid in- och utresan, säger Guseff.

- Så både resedokument och andra dokument som kan snabba på proceduren kan vara bra att ha med, till exempel ett utdrag ur fastighetsregistret för att styrka att du äger en viss fastighet (ifall man är utlänning, red.anm) eller ett ämbetsbevis för att styrka familjeförhållandet.

Artikel uppdaterad 20 maj klockan 13.31 med att betona att giltig orsak gäller för utlänningar, inte finländare.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland