Hoppa till huvudinnehåll

THL uppdaterade sina riktlinjer: 70-plussarna kan träffa närstående och besöka butiken

Ett fåtal människor ute på promenad i Esplanadsparken i Helsingfors.
Det är viktigt att vistas utomhus för att få motion och frisk luft. Ett fåtal människor ute på promenad i Esplanadsparken i Helsingfors. Bild: Henrietta Hassinen / Yle COVID-19,coronavirus,Wuhan-coronavirus,undantagstillstånd,beredskapslag,coronavirusutbrottet i Finland 2020,Helsingfors,pandemi,smittsamma sjukdomar,Alexandersgatan,Helsingfors centrum,social distansering,undantagstillstånd,undantagssituationer,Esplanadparken,Norra Esplanaden,friluftsliv,gång (motion),äldreomsorg

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har uppdaterat anvisningarna för hur äldre personer kan skydda sig från coronaviruset.

Enligt de nya direktiven är det okej att träffa andra människor, förutsatt att man håller säkerhetsavstånd och ser till att upprätthålla god handhygien.

Riktlinjerna är godkända av social- och hälsovårdsministeriet.

Följ dessa anvisningar för att trygga din säkerhet om du är över 70 år

  • Du får träffa dina nära och kära, men håll ett avstånd på 1-2 meter och träffas helst utomhus i kortare etapper. Kramar och handskakningar rekommenderas inte.
  • Du får besöka butiken, apoteket och hälsostationen. Se ändå till att du håller säkerhetsavstånden och har god handhygien. Det rekommenderas också att du undviker rusningstider och långa vistelser i exempelvis butiken.
  • Du får vistas utomhus. Utomhusvistelse rekommenderas eftersom motion och frisk luft är bra för dig. Men kom ihåg att också utomhus hålla säkerhetsavståndet till andra människor.
  • Undvik inte att uppsöka läkare om du blivit sjuk eller har en långtidssjukdom som kräver regelbunden vård. Men om du har luftvägssymtom ska du ringa innan du besöker hälsostationen.
  • Om du har luftvägssymtom, också lindriga sådana, undvik att träffa människor och kontakta läkare per telefon.
  • Om du vill skydda andra, använd munskydd. Ifall munskydd inte finns att tillgå, funkar till exempel ett tygstycke som ett skydd. Du kan läsa mera om andingsskydd här.

Källa: THL (på finska)

THL:s riktlinjer har uppdaterats eftersom det tidigare har förekommit oklarheter och missförstånd gällande riktlinjerna. Dessutom går det att luckra upp en del av rekommendationerna eftersom epidemin inte är lika allvarlig längre.

Hur virusets framtid ser ut beror ändå långt på hur människor följer de nuvarande restriktionerna.

Måste jag som är över 70 följa riktlinjerna?

Riktlinjer är rekommendationer. Det handlar med andra ord inte om lagar, alltså är det inte olagligt att låta bli att följa riktlinjerna. Riktlinjerna är ändå utarbetade av experter, och det är till allas fördel att så många som möjligt följer riktlinjerna.

Vad innebär det att höra till en riskgrupp?

Den som hör till riskgruppen löper större risk att få allvarliga symtom av coronaviruset. Att höra till riskgruppen betyder inte att man nödvändigtvis har lättare att insjukna i coronaviruset. Till gruppen hör inte enbart personer som är över 70 år gamla. Flera sjukdomar, medicineringar och till och med livsstilsval kan innebära att du hör till riskgruppen.

Varför hör över 70-åringarna till riskgruppen?

När man blir äldre blir immunförsvaret sämre och det är vanligare att man har grundsjukdomar som försvårar sjukdomsbilden. Enligt statistik både från Europeiska centrumet för förebyggande och kontroll av sjukdomar (ECDC) och THL är största delen av de som dött i coronaviruset över 70 år gamla.

Läs också