Hoppa till huvudinnehåll

Infrastrukturen är avgörande för Jakobstadsregionen - 46 projekt för 54 miljoner på önskelistan

Staffan Molander står vid en av sina långtradare
Vägarna har försämrats avsevärt under senate år, och nu är utmärkt tid att satsa på infrastrukten, säger Staffan Molander. Staffan Molander står vid en av sina långtradare Bild: Mårten Wallendahl / Yle långtradare

Vägarnas skick har försämrats och en större belastning på vägnätet har skapat flaskhalsar och faromoment. Det säger både företag och kommuner i Österbotten. Nu krävs planering och snabba åtgärder för att reparera det eftersatta vägunderhållet i kommunerna kring Jakobstad, slår man fast i en färsk rapport.

Totalt 46 vägprojekt för sammanlagt 54 miljoner euro står på önskelistan från de fem kommunerna och företagen i regionen. En ny kartläggning, gjord av Jakobstadsregionens utvecklingsbyrå Concordia, visar var de största behoven finns.

Tre projekt mest akuta

Förbättringar av Riksåttan, ett färdigställande av Stamväg 68 och ombyggnad av korsningen mellan Riksväg 8 och Riksväg 19 i Ytterjeppo står högst på agendan. Staten, som förväntas stå för största delen av kostnaderna, antas förhålla sig positiv till förslagen och den utredning som nu presenteras.

- Beslutsfattarna är mottagliga för projekt som främjar sysselsättningen, säger Jarl Sundqvist, vd på Concordia.

Och ska man kunna vara attraktiv för investeringar, locka arbetskraft och transportera gods ut i världen är vägarnas kvalitet avgörande, understryker man från företagens sida.

Både lätt och tung trafik prioriteras

I varje kommun finns en lista med prioriterade avsnitt som behöver en uppdatering. Det handlar om farliga korsningar, lättrafikleder, flaskhalsar längs huvudvägarna och broar och förbindelsevägar till huvudlederna.

- Just nu talas det mest om trygghet. Man ska kunna röra sig säkert. Nu har vi korsningar som är väldigt farliga. Det kommer regelbundet rapporter om farliga situationer och det vill vi minska på, säger Jarl Sundqvist.

Jarl Sundqvist som är vd för Concordia står i solen på en parkeringsplats.
Fungerande trafiklösningar är avgörande för vår region, säger Jarl Sundqvist vd för Concordia. Jarl Sundqvist som är vd för Concordia står i solen på en parkeringsplats. Bild: Mårten Wallendahl / Yle verkställande direktör,Jarl Sundqvist

Utopi få allt på en gång

Listan på förfallna vägavsnitt är lång och man kommer att bli tvungen att prioritera.

- Vi kan inte räkna med att få 54 miljoner på ett bord - men vi börjar med de här viktigaste projekten och det är miljonbelopp vi behöver för dem, säger Sundqvist.

Varje kommun i regionen har även en intern prioritetsordning, då allt knappast förverklas på en gång. I Pedersöre finns en sedan länge halvfärdig trafiklösning som utgör en trafikfara till den byggs om.

- Den fjärde rampen för Edsevökorsningen är planerad och önskad sedan länge. Men nu hoppas vi på NTM-centralens godkännande. Det är en stor satsning på drygt fyra miljoner, varav Pedersöre är beredd att satsa drygt 1,5 miljon. Det är en stor satsning för oss, men det är vi beredda på, säger Stefan Svenfors, kommundirektör i Pedersöre.

Stefan Svenfors står i solskenet på en parkeringsplats
Projekten vi planerar i Pedersöre blir dyra, men med statlig hjälp är det helt möjligt, räknar kommunens direktör Stefan Svenfors. Stefan Svenfors står i solskenet på en parkeringsplats Bild: Mårten Wallendahl / Yle Stefan Svenfors

Även om man på Concordia starkt vill betona industrins och företagens behov av en fungerande infrastruktur, understryker man att förbättrade vägar är något som gynnar alla som rör sig i trafiken.

- Riksåttan behöver omkörningsfiler för att öka tryggheten, både för den tunga trafiken och för privatbilismen. Och korsningen vid Ytterjeppo är viktig för företagen i området. Men den har också varit en stor fråga ur trafiksäkerhetssynvinkel, fortsätter Sundqvist.

Viktigt lobba mot staten

Från kommunernas håll säger man att nu är rätt tid för vägprojekt. Och behovet av samarbete mellan kommuner och näringsliv behövs för att visa på det uppdämda behovet av satsningar på infrastrukturen.

- Det är viktigt att regionen samlar sig kring detta, då staten förbereder en nationell plan med ett tolvårigt program. Därför behövs det här som lobbymaterial att visa de statliga myndigheterna och institutionerna, säger Mats Brandt som är stadsdirektör i Nykarleby.

Ekonomiskt lönsamt

Även om de aktuella förslagen förutsätter stora pengar från staten, så räknar Concordia med att investeringarna återbetalar sig till samhället.

- Absolut är det lönsamt. Det är en investering för arbetsplatser, så företagen vågar bygga ut och anställa. På så sätt kan företagen även i fortsättningen investera och utveckla regionen, säger Jarl Sundqvist.

På nationellt plan har missnöjet med vägarnas skick varit utbrett, så frågan är om Jakobstadsregionen är i sämre position än andra delar av landet.

- Skicket på vägarna har försämrats betydligt på några år. Oklart om det är sämre här än annanstans, för det finns brister i hela landet. Men här i regionen finns stora brister och det vill vi åtgärda, säger Staffan Molander, vd för Molander och viceordförande i transportbranschens regionala förening Skal Pohjanmaa-Österbotten.

Staffan Molander och Jarl Sundqvist poserar vid en virkesbil
Dåliga vägar är dåligt för såväl ekonomin och miljön, samt försämrar säkerheten, säger Jarl Sundqvist och Staffan Molander. Staffan Molander och Jarl Sundqvist poserar vid en virkesbil Bild: Mårten Wallendahl / Yle lastbilar

Molander hör ständigt om farliga situationer och förare som uttrycker sin oro över trafiksäkerheten längs vägarna.

- Vägytorna är dåliga och det känns inte tryggt, speciellt vintertid. Dessutom medför dåliga vägar en merkostnad för branschen, det ökar markant på slitaget på fordonen, säger Molander.

Även om det finns många penninghål att fylla med statliga medel, så är Molander övertygad om att det är klokt att satsa på vägnätet.

- Skulden för vägunderhållet är stor. Men nu är ett ypperligt tillfälle för underhållet, så vi är redo när vi står inför nästa högkonjunktur och allt kan köra med full kapacitet, säger Staffan Molander.

Snabb tilltabell önskvärd

Även om de olika förslagen initialt gynnar vissa kommuner mer än andra, är man inte rädd för någon kommunvis dragkamp om projekten.

- Vi har en stark samsyn i regionen om att dessa tre projekt är de viktigaste nu. Jag hoppas NTM centralen genast börjar planera då det finns pengar. Redan nu får vi antydning om att det här börjar gå vägen, säger Jarl Sundqvist.

Läs också