Hoppa till huvudinnehåll

Ingen har utrett vad det kostar att samla de svenska Lojoskolorna under samma tak - "Det kan hända att sparåtgärderna inte innebär besparingar"

Källhagens skola i Lojo.
I Källhagens skola går elever i årskurs 7 till 9. I Solbrikens skola och Virkby skola finns årskurs 1 till 6. Källhagens skola i Lojo. Bild: Yle/Christoffer Westerlund Lojo,Västnyland,grundskolan,källhagens skola

Frågan om alla de svenskspråkiga skolorna i Lojo ska koncentreras till en byggnad i Virkby måste utredas mera. Bland annat finns det ingen utredning om vad det kostar att flytta Solbrinkens skola till Källhagens skola.

Ärendet om de svenskspråkiga skolorna och småbarnspedagogiken är en del av ett större sparpaket som tjänstemännen har tagit fram.

Ett förslag är att Solbrinkens skola och Virkby skola flyttar in i Källhagens skola år 2024.

Samtidigt skulle småbarnspedagogiken koncentreras till det nybyggda Laurentiushuset i Lojo centrum. Det innebär att daghemmet Petter flyttar från Virkby.

Nämnden enhällig om att mera information behövs

Nämnden för barn, unga och familjer beslöt enhälligt på sitt möte på tisdagen (19.5) att returnera sparpaketet för ny beredning.

Det är sedan tidigare klart att Källhagens skola måste renoveras för två miljoner euro om Virkby skola flyttar dit.

Men det saknas information om hur mycket det skulle kosta om också Solbrinken flyttar in i Källhagens skola, säger Heidi Himmanen (SFP) som är medlem i nämnden.

- Eftersom det inte finns en utredning så kan tjänstemännen inte uppskatta vad en renovering skulle kosta. Det kan hända att de så kallade sparåtgärderna inte innebär besparingar eftersom de kräver mera investeringar.

Himmanen tycker det är konstigt att politikerna ska fatta beslut i blindo, det vill säga utan information om vilka nya investeringar som krävs i andra fastigheter.

Det har varit meningen att Solbrinkens skola flyttar in i det nya Laurentiushuset i Lojo centrum tillsammans med daghemmet Laban hösten 2021. Laurentiushuset ska bli ett centrum för utbildning och kultur i Lojo centrum.

Diskriminerande text togs bort från rapporten om skolstrategin

På nämndens möte på tisdagen diskuterades också strategin för Lojos framtida skolnät och grundläggande undervisning.

I rapporten stod det att Solbrinkens skola flyttar till Källhagens skola i det skedet som de finskspråkiga skolorna behöver lokalerna i Laurentiushuset eller då de svenskspråkiga elevernas antal minskar.

Men Heidi Himmanen lyckades få bort det stycket ur rapporten eftersom det inte kunde påvisas att det finns någon utrymmesbrist i Laurentiushuset.

- Jag frågade om man håller på och bygger en för liten skola och svaret var nej. Jag ville att skrivelsen skulle tas bort eftersom den är diskriminerande mot språkgrupp.

Sparprogrammet kommer upp på nämndens nästa möte den 10 juni.

Läs också