Hoppa till huvudinnehåll

Merja Ylä-Anttila: Yle är gemensamt för alla, unikt för mig

Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila.
Yles vd Merja Ylä-Anttila Ylen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila. Bild: Yle / Jyrki Valkama Merja Ylä-Anttila,Yle,verkställande direktör

Yle fyller 100 år 2026. Den nya strategin ger en klar bild av hur public service-media går mot de kommande hundra åren som en stark förnyare.

Yles nya strategi har slutförts under synnerligen exceptionella förhållanden, mitt under coronakrisen. Under coronavåren har det blivit uppenbart vilken stor, betydelsefull roll public service-media har som upprätthållare av grundtryggheten, förmedlare av tillförlitlig information och skapare av gemensamma upplevelser. Den nya strategin säkerställer ett Yle som på bästa sätt betjänar medborgarna och samhället under alla förhållanden också i framtiden. Det är en fördel för ett välmående, demokratiskt samhälle

Yles syfte, det vill säga varför vi finns till, definieras så här i den nya strategin:
Vi ökar förståelsen för varandra och omvärlden, vi stärker samhället och kulturen i Finland.

Vi stöder oss allt mer mot bolagets syfte, där ömsesidig förståelse ligger i fokus. Vi vill bygga en värld som strävar mot förståelse och uppskattning av människan, inte mot ett samhälle som består av bubblor och där andra nedvärderas. Den kan kännas lite högtidligt och patetiskt att i strategin tala om att Yle värnar om den västerländska demokratin, rättsstaten, yttrandefriheten och människovärdet. Men det kommer en tid då man ärligt och modigt ska bekänna på vilken sida man står.

Yle bör kunna ge samhället ett mervärde och skapa förtroende, så att finländare med olika tanke- och levnadssätt litar på Yle. För mig utgör de här två sakerna grunden för Yle. Utan det finns inget annat. Förtroende är a och o. Vi driver inte någons sak och tar inte någons parti genom vår journalistik. Förtroende förutsätter öppenhet och att ständigt lyssna på finländarna. Därför ökar vi dialogen och är en del av den. Vi ger alla en röst, så här fungerar hela folkets Yle.

Public service-media har i uppdrag att betjäna alla. Folk använder medier på allt mer olika sätt; därför ska vi betjäna finländarna på olika sätt. Vi lyckas med det då vi kombinerar det som traditionellt har varit våra styrkor, med att modigt och målmedvetet gå in för förnyelse. Yle är tillgängligt för alla men ter sig olika för folk; gemensamt för alla, unikt för mig.

Den nya strategin tar oss till nästa århundrade, men den kan inte förverkligas utan människor. En gemensam riktning förutsätter en gemensam förståelse. De anställda på Yle förverkligar strategin genom den dialog de dagligen för med finländarna i sitt arbete. Jag vill att Yle ska ha en arbetsgemenskap som är inspirerande och som låter sig inspireras, det lyckas då vi arbetar tillsammans.

Jag vill vara hoppfull trots att tiderna är exceptionella och framtiden på många sätt oviss. Ett Yle som förnyar sig är gemensamt för alla och unikt för mig – för det finländska samhällets bästa.

Merja Ylä-Anttila
verkställande direktör

Läs också