Hoppa till huvudinnehåll

Borgå ska satsa allt mer på smittspårning: “Vi har sett en ökning under de senaste veckorna”

Läkare i korridor.
- Viruset finns fortsättningsvis i omlopp och vi har inte råd att minska på säkerhetsföreskrifterna, säger smittskyddsläkaren Jeff Westerlund. Läkare i korridor. Bild: Yle/Mikael Kokkola läkare,näse hälsovårdscentral

Nya fall av coronaviruset upptäcks nästan dagligen i Borgå, senast i ett daghem.

På daghemmet Touhula Horisontti har ett fall av coronasmitta bekräftats hos ett barn på torsdagen. Än så länge har inga andra fall upptäckts på daghemmet.

- Vi hade nog väntat oss att antalet fall kommer att öka. Genom att det nu är flera barn i skolorna och på daghemmen än tidigare, så är det en naturlig utveckling, säger smittskyddsläkaren Jeff Westerlund.

Hans egentliga titel är: läkare med ansvar för smittsamma sjukdomar i Borgå.

- Vi har sett en ökning under de senaste veckorna, men någon hemskt stor ökning är det inte fråga om, säger han.

Satsar mer på smittspårning

För en dryg vecka sedan fanns det 38 bekräftade fall av coronaviruset i Borgå, nu är antalen uppe i 59. Av dem har fler än 30 redan tillfrisknat.

- Siffran berättar att viruset fortsättningsvis finns i omlopp och att vi inte har råd att minska på säkerhetsföreskrifterna som har getts åt oss. Det gäller nog ännu att hålla avstånd då man är i kontakt med människor.

För att bättre klara av en effektiv spårning av smittkedjor kommer Borgå stad att sätta mer krut på det.

- Vi ska nu öka på resurserna. Vi är nu tre personer som jobbar med smittspårning, men vi ska ha flera personer som spårar smittorna än vad fallet nu är, säger Jeff Westerlund.

Personal som nu jobbar inom hälsoskyddet och tandvården kommer att involveras i arbetet. De får stöd av tre stycken läkare.