Hoppa till huvudinnehåll

“Nej, nej, vad händer?” Thure Lindeberg oroar sig inte längre för Pickala-Marsudden - nu ser han fram emot nya grannar

Thage Lidneberg står vid Slussen i Pickala.
Thure Lindeberg står vid Slussen, där en ny bro byggs över Pickalaån. Bron och vägen som hör till binder samman Störsvik och Marsudden. Thage Lidneberg står vid Slussen i Pickala. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,thage lindeberg

Sjundeå kommun vill att 150 nya invånare flyttar till Pickala-Marsudden inom de närmaste åren. Det är meningen att 900 personer bor på området då allt är planerat. De här planerna delar beslutsfattarna i två läger.

Delgeneralplanen för Pickala-Marsudden är ganska problematisk, säger Karin Gottberg-Ek (Gröna), medlem i kommunstyrelsen och -fullmäktige.

Hon anser att kommunen inte följer Nylands förbunds landskapsplan som går ut på att satsa på Sjundeå centrum.

Vi behöver nytt blod och gärna stora skattebetalare, säger däremot Rabbe Dahlqvist (SFP) som är ordförande i tekniska nämnden.

Han hoppas att delgeneralplanen godkänns i fullmäktige på måndag (25.5).

Nej, nej, vad är det här, tänkte Thure Lindeberg på Pickala gård då han hörde om delgeneralplanen för första gången.

Planeringen berör flera hektar av gårdens marker, men med tiden har Lindeberg ändrat åsikt och tycker att planerna för Pickala-Marsuddens framtid är riktigt bra.

Delgeneralplanen för Pickala-Marsudden i Sjundeå

 • Delgeneralplaneringen gäller Pickala-Marsudden och avgränsas i norr av stamväg 51, i väster av Pickalaån samt i söder och i öster av Pickalaviken och Kyrkslätts kommungräns.
 • Områdets areal uppgår till ungefär 430 hektar.
 • I beredningen till bland annat tekniska nämnden talas det om 600-800 nya invånare. I rapporten som konsultföretaget Sweco Ympäristö gjort inför delgeneralplaneringen nämns 900 nya invånare.
 • Swecos rapport hittar du i den här länken, i den första bilagan.
En karta över Pickala-Marsudden som delgeneralplaneras.
Pickala-Marsudden omfattar 430 hektar. En karta över Pickala-Marsudden som delgeneralplaneras. Bild: Sjundeå kommun Sjundeå,Västnyland,pickala-marsudden
 • I den gällande delgeneralplanen finns byggnadsplatser i sydöstra delen. Den nya delgeneralplanens mål är att erbjuda havsnära områden för boende.
Karta över en del av det område på Pickala-Marsudden som ska planeras.
De vita områdena är tomter för småhus på Marsudden. De byggs först ut då detaljplaneringen är klar. Tomterna går inte ända ner till vattnet, så som de gamla tomterna gör. På området där det står LV/VV planeras en brygga och badstrand. Karta över en del av det område på Pickala-Marsudden som ska planeras. Bild: Sjundeå kommun Sjundeå,Västnyland,pickala-marsudden
 • En ny bro planeras över Pickalaån vid Slussen. Den nya vägen förbinder Störsvik med Marsudden. Dessutom finns en väg inritad till Käla vid stamväg 51, den byggs ut först i ett senare skede då tomterna för flervåningshus och småhus i närheten av kabelfabriken Prysmian är klara.
 • Kommunen planerar dessutom en ny infartsled till Störsvik. Den byggs i Sunnanvik där man nu kör in på Sjundeåvägen till Sjundeå centrum.
 • En ny planskild korsning byggs i Sunnanvik då stamväg 51 någon gång får en väg med mitträcke. Rabbe Dahlqvist (SFP) tror inte det byggs en motorväg genom Sjundeå.
En karta över Pickala-Marsudden som delgeneralplaneras.
Det här området intill kabelfabriken Prysmian byggs ut till sist. Här planeras småhus och våningshus. Vägen ut till stamväg 51 byggs först i det skedet. En karta över Pickala-Marsudden som delgeneralplaneras. Bild: Sjundeå kommun Sjundeå,Västnyland,pickala-marsudden karta som visar delen som är i närheten av prysmian
 • Tanken är att bara korsningarna i Käla och Sunnanvik är kvar i framtiden. Innan dess är det meningen att den nuvarande infarten till Störsvik ska göras tryggare.
Pickala-Marsuddens delgeneralkarta.
Tomterna mitt på Pickala-Marsudden (markerade med vitt) byggs ut efter den första fasen. Här ser man också hur vägen och bron från Störsvik dras över Pickalaån. Pickala-Marsuddens delgeneralkarta. Bild: Sjundeå kommun Sjundeå,Västnyland,pickala-marsudden karta som visar fas 2 tomter mitt på området
 • Det finns drygt 6 000 invånare i Sjundeå i dag. Kommunens mål är 2 700 nya invånare fram till 2040.
 • Statistikcentralens befolkningsprognos i september 2019 visar att det uppskattade befolkningsantalet i Sjundeå 2040 är 6 146 personer, vilket motsvarar situationen 2017.

Sjundeå kommun arbetar på en delgeneralplan för Pickala-Marsudden. Området är 430 hektar stort och ska byggas ut i tre etapper.

Där planeras tomter för småhus och flervåningshus, vägar för bilister, leder för cyklister och fotgängare, en badstrand med brygga och en bro över Pickalaån vid Slussen.

Sjundeå hoppas på 900 nya invånare på området som finns längs stamväg 51 intill Störsvik.

Chockad markägare

Thure Lindeberg på Pickala gård blev chockad när han hörde om planerna.

- Först tänkte jag att nej, nej inte mera bebyggelse här och inte en väg över ån. Men nu tycker jag att det är helt okej, när chocken lagt sig och jag har funderat på saken.

Thure Lindeberg hoppas att kommunen inte har för bråttom med sina planer.

- Det är viktigt att planeringen sker långsamt eftersom det just nu inte finns efterfrågan på tomter i Sjundeå.

En väg på området Pickala-Marsudden som ska delgeneralplaneras.
Den här vägen leder till Pickalaån där det finns en sluss. Här byggs en väg som leder trafiken från Störsvik till Marsudden. En väg på området Pickala-Marsudden som ska delgeneralplaneras. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,pickala-marsudden

Thage Lindeberg står på sina ägor på Pickala gård.
Vägen fortsätter på Thure Lindebergs marker och leds mot Marsudden ungefär där skogen tar vid, längre bort i bilden. Det fanns småhus inritade vid den här vägen, men dem har Sjundeå kommun tagit bort. Thage Lindeberg står på sina ägor på Pickala gård. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,thage lindeberg

Sjundeå kommun har också lyssnat på Lindebergs önskemål, och det uppskattar han.

- Gården och kulturmiljön med åkrar har beaktats i planeringen, så vi är egentligen inte berörda. Det blir kanske helt okej för vår del om man ser 50 till 100 år framåt.

Grön kritik: Sjundeå går emot Hinku

Karin Gottberg-Ek (Gröna) är kritisk till delgeneralplanen eftersom hon anser att folk gärna lever så ekologiskt och kolneutralt som möjligt, och det kommer inte att bli möjligt på Pickala-Marsudden.

- Sjundeå är medlem i miljöprojektet Hinku så vi har förbundit oss att bli en kolneutral kommun. Det kommer inte att kunna förverkligas om Pickala-Marsudden byggs ut.

Karin Gottberg-Ek deltar i en debatt.
Karin Gottberg-Ek (Gröna), medlem i kommunstyrelsen och fullmäktige i Sjundeå, anser att det är utopistiskt att tro att 900 nya invånare bosätter sig på Pickala-Marsudden. Arkivbild. Karin Gottberg-Ek deltar i en debatt. Bild: Yle/Linus Westerlund De Gröna,politiker,Sjundeå,Västnyland,karin gottberg-ek

Det måste finnas möjligheter till allmänna kommunikationsmedel för att Sjundeå ska klara Hinkumålen, säger Gottberg-Ek.

- På det här området måste man ha egen bil. Det finns inga möjligheter till kollektivtrafik i det här skedet.

SFP-politiker: Här finns möjligheter till hållbar utveckling

Rabbe Dahlqvist (SFP) håller med om att hållbar utveckling handlar om att bygga tätt, men han ser alla chanser till hållbar utveckling även i den nya delgeneralplanen.

- Här kan man ha solenergi eller jordvärme och här finns kommunalteknik. Det är hållbar utveckling.

Rabbe Dahlqvist.
Rabbe Dahlqvist (SFP) är ordförande för tekniska nämnden i Sjundeå. Han vill att delgeneralplanen för Pickala-Marsudden godkänns så att Sjundeå kommun kan börja detaljplanera det första området så fort som möjligt. Rabbe Dahlqvist. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,rabbe dahlqvist

Dahlqvist anser att kommunen också kommer att leva upp till Hinku-målen.

- Det finns redan bussar till Störsvik, och kollektivtrafiken kan sedan köra via det här området. Man kan absolut bo här och åka kollektivtrafik.

Ny bro över Pickalaån

En ny väg planeras från Störsvik, över Pickalaån med en bro vid Slussenområdet och därifrån vidare till Marsudden.

Thure Lindbergs första reaktion var “nej, nej, hjälp vad händer”, då han hörde om planerna. Nu är han inte lika kritisk.

- Det är viktigt att det inte blir en genomfartsled för Störsvikborna då de ska till Helsingfors.

Pickala gård syns från Pickala å.
Pickala gård ska ha utsikt över Pickalaån vidare över Pickalaviken, anser Museiverket. Pickala gård syns från Pickala å. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,pickala å

Vy från Pickala gård ut över vattnet i Pickala.
Den bro som planeras över Pickalaån får alltså inte störa den här utsikten över Pickalaviken från Pickala gårds karaktärsbyggnad. Vy från Pickala gård ut över vattnet i Pickala. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,pickala-marsudden

Rabbe Dahlqvist ser det inte som troligt att Pickala-Marsudden blir en genomfartsväg för Störsvikborna då alla vägar är byggda.

- Man kan ju inte förbjuda trafik, men man kan bygga gator med farthinder.

Den första vägen från Störsvik till Marsudden blir ingen genomfartsled eftersom den enbart leder till de nya tomterna på Marsudden.

Pickala-Marsudden ett vitt område

Delgeneralplanen berör ett så kallat vitt område enligt landskapsplanen.

Karin Gottberg-Ek konstaterar att det därför inte får göras större förändringar vad gäller bosättning på det området.

- Delgeneralplanen går emot den principen.

Vita områden

Pickala-Marsudden är ett så kallat vitt område i landskapsplanen för Nyland.

Så här skriver Nylands förbund i landskapsplanen om vita områden:

 • De områden i landskapsplanen för vilka ingen särskild användning har anvisats kallas vita områden.
 • Dessa områden är i huvudsak jord- och skogsbruksområden på landsbygden och i skärgården.
 • På vita områden kan etableras markanvändning av lokal betydelse, och beslut om deras planering fattas av kommunen.
 • Huruvida markanvändningen och konsekvenserna av den är lokala eller av betydelse på landskapsnivå måste alltid bedömas från fall till fall beroende på såväl planeringsområdet som den markanvändning som riktar sig mot det.
 • När kommunen beslutar om användningen av ett område ska man beakta de egenskapsbeteckningar jämte planeringsbestämmelser som angetts för området i landskapsplanen.

Nylands förbunds landskapsfullmäktige ska behandla ett ärende om vita områden på mötet den 9 juni 2020. Landskapsstyrelsen beslöt den 27 april att föreslå fullmäktige att det inte finns vita områden i Nylandsplanen 2050 som utarbetas just nu.

Rabbe Dahlqvist säger att det är en tolkningsfråga om ett vitt område får byggas ut eller inte.

- Kommunen har planeringsmonopol, men här är frågan om det är lokalt eller regionalt intresse. Jag tycker att 150 människor är lokalt. Det är en ren tolkningsfråga.

En väg ner till en blivande badplats på Pickala-Marsudden, där det ska byggas en brygga. Till vänster på bilden finns bara skog, där ska byggas hus på tomter.
Till vänster om vägen byggs det småhus på Marsudden i Sjundeå då delgeneralplanen är godkänd. De här tomterna är inte strandtomter. Man kan gå ner längs vägen till en blivande badstrand och brygga då allt är färdigt. En väg ner till en blivande badplats på Pickala-Marsudden, där det ska byggas en brygga. Till vänster på bilden finns bara skog, där ska byggas hus på tomter. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,pickala-marsudden väg ner till brlivande brygga badstrand, tomter till vänster

Kommunförbundets jurist Anne Jarva besökte kommunstyrelsens möte den 18 maj för att berätta om vita områden i landskapsplanen.

Jarva berättade att Nylands förbunds landskapsstyrelse beslöt den 27 april 2020 föreslå landskapsfullmäktige att det inte finns vita områden i Nylandsplanen 2050 som utarbetas just nu.

Nylands förbunds landskapsfullmäktige ska behandla ärendet på mötet den 9 juni.

- Vår delgeneralplan kanske inte helt följer den nuvarande landskapsplanen, men kommunen har planeringsmonopol, säger Rabbe Dahlqvist.

Vy över stället där det planeras badplats och brygga på Pickala-Marsudden.
Här byggs en brygga och en badplats på Marsudden. Platsen finns alldeles intill de första tomterna som planeras vid vattnet. Vy över stället där det planeras badplats och brygga på Pickala-Marsudden. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,pickala-marsudden blivande badplats och brygga

Närings-, trafik- och miljöcentralen kritiserar delgeneralplanen. NTM-centralen anser att Sjundeå kommun borde satsa på stationsområdet och området däromkring.

NTM-centralens kritik och Sjundeå kommuns svar

Närings-, trafik- och miljöcentralen anser att delgeneralplanen för Pickala-Marsudden inte är förenlig med landskapsplanen. Nya bostadsområden, arbetsplatser och service ska placeras så att det är lätt att nå kollektivtrafiken och det ska vara lätt att nå områdena med cykel och till fots.

NTM-centralen konstaterar att en stor del av kommunens tillväxt nu ska ske i området som detaljplaneras. Och det området finns till stor del på landskapsplanens vita område.

I landskapsplanen ser man helst att man i stället bygger i tätorter och byar som redan existerar. NTM-centralen anser därför att Sjundeå borde satsa på bostadsbygge i centrum av Sjundeå och dess närliggande bebyggda områden.

NTM: Kommunen går emot sina egna mål

NTM-centralen påminner också om att Sjundeå är medlem i HRT, Helsingforsregionens trafik, och nu ser det ut som om kommunen går emot sina egna mål med tågtrafiken genom att utveckla ett så kallat vitt område.

Sjundeå är också med i planeringen av trafiksystemplanen i MAL 2019 (en strategisk plan som fjorton kommuner i huvudstadsregionen har gjort för utveckling av markanvändning, boende och trafik), eftersom Sjundeå är en av HRT:s medlemskommuner.

Att då planera ett nytt samhälle på ett så kallat vitt område strider mot tanken att utveckla stationsområdena. Detaljplanen för Pickala-Marsudden skingrar planerna om ett enat samhällsbygge i Sjundeå och resten av Nyland.

Detaljplaneringen strider mot landskapsplanen, slår NTM-centralen fast.

I kommunstyrelsens bilagor till mötet den 18 maj kan du läsa mera om NTM-centralens utlåtande.

Sjundeå: Vi skapar de förutsättningar som behövs

Sjundeå kommun skriver i sitt svar till NTM-centralen att delgeneralplanen skapar förutsättningar för en sådan samhällsutveckling som stödjer sig på den befintliga strukturen i södra Sjundeå.

En ny väg förenar Pickala-Marsuddens område med Störsvik. Vägen gör det möjligt för ny kollektivtrafik från Kyrkslätt via nuvarande Pickala byaområde till Störsvik.

Det förbättrar väsentligt den nuvarande bebyggelsens förbindelser till service som ska utvecklas i Störsvik. Kommunen anser därför att planen främjar gång- och cykeltrafik och kollektivtrafik.

Lokal betydelse på vita områden

Sjundeå kommun konstaterar att bostadsområdena ligger i så kallade vita områden i landskapsplanen för Nyland.

Men det finns rekommendationer för utveckling på vita områden, konstaterar Sjundeå kommun - man kan i den mera detaljerade planeringen i enlighet med kommunens behov anvisa alla markanvändningsformer av lokal betydelse.

Sjundeå kommun anser att de reserveringar för boende som ingår i delgeneralplanen är av lokal betydelse med tanke på läget, skalan och effektiviteten och att de även motsvarar kommunens behov.

Därför tycker Sjundeå att reserveringarna stämmer överens med landskapsplanens utvecklingsrekommendationer.

Utvecklar också stationsområdet

Sjundeå påpekar i sitt svar till NTM-centralen att kommunen utvecklar stationsområdet bland annat genom att bygga nya flervåningshus. Kommunen menar med det att man håller sig till planerna för MAL 2019.

Störsvik och Pickala-Marsudden är tillväxtområden i södra Sjundeå, konstaterar kommunen i sitt svar och anser att lösningarna i delgeneralplanen inte står i konflikt med utvecklingen av tågtrafiken eller målen i MAL 2019.

Rabbe Dahlqvist anser att kommunen redan har en bra beredskap för stationsområdet.

- Vi tror på vår nya skola och satsar på barnfamiljer. Men jag tror att Pickala-Marsudden kan locka dem som är stora skattebetalare. Jag vet inte om man får säga så, men jag säger det.

Ett hus på en av de gamla tomterna i Pickala-Marsudden.
Det finns redan gamla bebyggda tomter på Marsudden. Ett hus på en av de gamla tomterna i Pickala-Marsudden. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,pickala-marsuddden en av de gamla tomterna

Karin Gottberg-Ek vill att kommunen satsar på bosättning vid järnvägsspåret.

- Det finns stora möjligheter att planera väldigt fina områden vid stationsområdet. Det skulle bli fint för nutidens unga människor som kanske vill bo någon annanstans än i Helsingfors. Här skulle de ha möjligheter till allmänna kommunikationsmedel och kunna arbeta på distans.

Thure Lindeberg tror att det finns utrymme att planera både stationsområdet i Sjundeå och Pickala-Marsudden.

- Stationsområdet utvecklas ju, men tomterna har inte gått åt. Jag tror att man kan planera båda samtidigt, för det finns säkert folk som inte vill bo i centrum, utan vid havet.

"900 är en utopi"

900 nya invånare i Pickala-Marsudden låter utopistiskt i Karin Gottberg-Eks öron.

- Man räknar med att invånarantalet inte stiger i Sjundeå, så det här är inte realistiskt.

Flervåningshus i Pickala.
Det finns flervåningshus i närheten av kabelfabriken Prysmian. Det ska byggas flera våningshus i närheten av de här, men det sker långt in i framtiden. Flervåningshus i Pickala. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,pickala-marsudden flervåningshus vid prysmian

En vit radhuslänga i Pickala i Sjundeå.
Det finns också en radhuslänga i närheten av fabriken. I det här området planeras småhus, även de byggs längre in i framtiden. En vit radhuslänga i Pickala i Sjundeå. Bild: Marica Hildén / Yle Sjundeå,Västnyland,pickala-marsudden

Så många nya Sjundeåbor låter också mycket, tycker Thure Lindeberg.

- Det bor ju många i Störsvik också, så det blir säkert okej. Dessutom är det frågan om en långtidsplanering.

Avvikande åsikt bland politiker i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen behandlade delgeneralplanen för Pickala-Marsudden den 18 maj och beslöt efter omröstning att delgeneralplanen skickas till fullmäktige för godkännande.

Långdansen bland politikerna om Pickala-Marsudden

Delgeneralplanen för Pickala-Marsudden är en långkörare i Sjundeå. Den senaste tiden har ärendet tvinnat på mellan tekniska nämnden, kommunstyrelsen och fullmäktige.

Om vi går ett år tillbaka och ser på tekniska nämndens möten så försöker en politiker skjuta upp planeringen genom att påpeka att det finns mera brådskande ärenden i kommunen.

Sedan försöker man skjuta upp ärendet med hänvisning till att man inte vet vad det exakt kommer att kosta att bygga en ny skola i Sjundeå. De här försöken att skjuta upp planeringen lyckas inte.

Kritiken ökar

Sedan blir politikerna i tekniska nämnden och kommunstyrelsen allt mera kritiska och det behövs flera och flera omröstningar för att komma framåt. Det begärs allt flera remisser för ny behandling.

Planen kom till fullmäktige i april i år. Fullmäktige ville ha mera information om hur delgeneralplaneringen påverkar kommunens ekonomi de följande tre till fem åren.

Kommunstyrelsen i sin tur remitterade ärendet till tekniska nämnden för att få ett utlåtande från Kommunförbundet om planens laglighet.

I fullmäktige 25 maj

Den 18 maj var ärendet i kommunstyrelsen igen. Nu föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att delgeneralplanen för Pickala-Marsudden godkänns.

Fullmäktige sammanträder nästa gång den 25 maj.

Här är bilagorna om du vill läsa mera om ärendet som kommunstyrelsen behandlade 18 maj.

Fram och tillbaka om Marsudden

Yle Västnyland skrev i mars 2011 att stranden vid Marsudden borde bebyggas och sedan ansåg Nylands förbund att det byggs för mycket på Marsudden.

Bildningsnämnden hade också en åsikt om Marsudden i februari 2012.

I oktober 2017 var NTM-centralen kritisk till planerna. Nylands NTM-central höll fast vid sin åsikt om att det inte var bra att bara planera ett litet område som Marsudden.

Kristian Parviainen (SDP) föreslog att delgeneralplanen förkastas och han fick understöd av Karin Gottberg-Ek (Gröna) och Arja Alho (SDP).

I omröstningen stödde sju personer att delgeneralplanen skickas till fullmäktige.

Parviainen, Gottberg-Ek, Alho och Reijo Korhonen (Gröna) röstade för att delgeneralplanen förkastas. Gottberg-Ek och Alho anmälde avvikande åsikt i protokollet.

Fullmäktige godkände förslaget

Uppdatering 26.5: Fullmäktige godkände styrelsens förslag efter omröstning måndagen den 25 maj.

Arja Alho (SDP) lade först fram ett förslag av SDP:s och VF.s fullmäktigegrupper att planen remitteras tillbaka till kommunstyrelsen. Det förslaget förlorade i omröstningen så fullmäktige fortsatte behandla planen.

Därefter föreslog Alho att fullmäktige förkastar planen. Men också nu förlorade förslaget i omröstningen.

Samlingspartiet och SFP röstade för styrelsens förslag att godkänna planen.

De mindre grupperna fullmäktige; SDP, Västerförbundet, De gröna och Sannfinländarna, understödde Alhos förslag, alltså att inte godkänna planen.

Planen för Pickala och Marsudden godkändes med rösterna 16-11.


Läs också