Hoppa till huvudinnehåll

Distansundervisningen fick tummen upp i Närpes: "Har fått mycket nyttigt material inför hösten"

Ett barn sitter vid en dator med hörlurar på huvudet. Framför på bordet ligger skolböcker och burkar fyllda med olika sorters pennor.
De flesta som svarade på enkäten i Närpes var nöjda med distansundervisningen. Ett barn sitter vid en dator med hörlurar på huvudet. Framför på bordet ligger skolböcker och burkar fyllda med olika sorters pennor. Bild: Mikko Ahmajärvi / Yle distansundervisning,distansundervisning,Hemundervisning,coronavirusutbrottet i Finland 2020,pandemi,läxor

De flesta lärare, elever och vårdnadshavare i Närpes är nöjda med distansundervisningen. Det visar en rad med enkäter som gjordes under distansundervisningsperioden.

Närpes stad är med i det regionala projektet #denbästaskolan. Inom ramen för projektet har man kartlagt vilka erfarenheter och upplevelser lärare, personal, elever och vårdnadshavare har från distansstudieperioden som startade i mitten av mars.

För det mesta har man varit nöjda.

- En del hade uppfattat tiden som ansträngande från elev-, lärar- och föräldrahåll, men majoriteten av de som hade svarat var nöjda med hur tiden hade förlöpt, konstaterar bildningsdirektören Åsa Snickars.

Alla lärare samt övrig personal inom skolan, alla elever från årskurs fyra till nio och alla vårdnadshavare fick svara på enkäten. I Närpes fick man in drygt 800 svar.

Bland annat videoundervisningen fick tummen upp av eleverna, medan föräldrarna i sin tur ansåg att dagarna var väl strukturerade och att lärarna gav tydliga instruktioner.

- Första veckorna upplevde föräldrarna att det var mycket självstudier, men att det vartefter blev bättre när lärarna blev vana vid att hitta ett system och en rytm för hur man skulle jobba. Det är förståeligt att de första veckorna var ganska kaotiska, säger Snickars.

En kvinna med kort mörkt hår står i en mörk korridor.
Enligt bildningdirektör Åsa Snickars ger enkätsvaren nyttig information för framtiden. En kvinna med kort mörkt hår står i en mörk korridor. Bild: Yle/Juho Teir direktörer,kvinna,Närpes,bildningsdirektörer,åsa snickars

En sak som kritiserades gällande distansundervisningen är tillgången till teknik.

- Här skulle det ha gått att göra bättre och enklare om alla skulle ha haft samma typ av dator att tillgå. Nu kunde någon sitta med telefon, i en del hem skulle flera syskon dela på en dator, säger Snickars.

- Det är klart att för att till fullo kunna utnyttja distansundervisning så är likadan utrustning för varje elev det som man absolut borde sträva efter.

Ger nyttig information för framtiden

Från stadens håll är man nöjda med enkäterna eftersom de ger vägkost inför framtiden.

- Vi tycker vi har fått mycket nyttigt material med tanke på hösten. Vi kan ana att vi i någon skola eller klass kan vara tvugna att använda oss av distansundervisning beroende på hur smittspridningen går framåt.

- På det sättet tycker vi att vi har fått bra material som vi kan ta till oss. Vi ska diskutera det här på rektorsmöte i juni, så alla kan ta lärdom av det.

Snickars anser ändå att distansundervisningen knappast är något som i större grad kan tillämpas efter coronakrisen.

- För eleverna i årskurs F-6 är nog skolan det stället där de ska vara. Där handlar väldigt mycket om det sociala och att lära sig vara i grupp.

- Det är både ämnes- och åldersspecifikt, men jag tror inte vi någonsin kommer gå tillbaka till att inte alls använda oss av det här. Vi är inne i ett nytt läge och vi kommer inte att gå tillbaka till exakt som det var förr.

Läs också