Hoppa till huvudinnehåll

Råttor ett allt större problem i Vasa – staden uppmanar alla som ser en råtta att höra av sig

Råtta
På några år har antalet råttobservationer ökat märkbart i Vasa. Arkivbild. Råtta Bild: Mostphotos råttor,skadedjur,brunråtta

Mildare vintrar gör att råttorna trivs allt bättre. I Vasa stad ser man nu en klar ökning i antalet råttobservationer.

Miljöavdelningen har under årets början fått ta emot betydligt fler anmälningar om observationer av råttor än under tidigare år. Under fjolåret anmäldes totalt 20 stycken observationer, i år är antalet redan uppe i 25. Siffran är samtidigt mer än en fördubbling av antalet observationer som gjorts under åren dessförinnan.

Vasa stads miljöingenjör Ulla Udd befarar att råttorna är här för att stanna.

- Det finns alltid råttor i stadsmiljö, men nu har vi en situation där det är fler än bara enstaka observationer. Så jag ser det som en lite oroväckande utveckling, säger Udd.

I år har råttor observerats på flera håll i staden, inte enbart på vissa områden.

Enligt miljöavdelningen hänger de ökade observationerna troligen delvis samman med den milda vintern. Hurudana vintrar vi får framöver spelar därför sannolikt en viss roll.

- Därför behöver vi på alla sätt vi kan jobba för att göra det svårare för råttorna att överleva och att föröka sig.

Avgörande att stänga till om maten

Stadens miljöavdelning påpekar därför att man behöver hushållens hjälp i att agera så att råttornas livskraft inte ökar.

Och då handlar det framför allt om råttornas tillgång till mat, uppger Ulla Udd. För att förhindra att råttpopulationen växer är det viktigt att fastighetsinnehavarna ser till att det inte finns föda åt råttorna i staden.

- Det är viktigt att kasta matrester bara i avfallskärl som har lock som går att stänga helt, så att råttorna inte kan klättra in och äta sig mätta.

Råttskit
Råttan förorenar miljön med sin avföring. Den sprider ofta även sjukdomar. Råttskit Bild: Yle / Peter Karlberg Råtta

Att kompostera matavfall är naturligtvis också tillåtet, men då endast i en stängd och värmeisolerad kompostbehållare. I en öppen kompost får endast trädgårdsavfall sättas.

Största delen av råttorna i staden lever i avloppet. Därför ska ingen mat eller fett hällas ner i avloppet.

Ulla Udd påpekar också att det är ett problem att många matar fåglar på ett sätt som gynnar råttorna.

- En del bär ut plastsäcksvis med fågelmat i parkerna, då får också råttorna enkelt en måltid.

Udd rekommenderar att man inte matar fåglarna när marken inte är frusen. Använd foderautomater vid matningen när marken är frusen, mat ska inte slängas direkt på marken.

Kan vara skäl att kontakta skadedjursbekämpare

Om råttor trots allt ändå påträffas bör man antingen lägga ut fällor eller anlita en professionell skadedjursbekämpare.

- Det fungerar inte som förr när vi delade ut råttgift som husbolagen fick placera ut, nu ska fastighetsägaren själv vidta åtgärder.

Staden vill ändå att man rapporterar in sina observationer. Om du ser råttor ska du därför antingen kontakta stadens telefonväxel på numret 06 325 1111 eller ta kontakt per e-post på adressen terveysvalvonta@vaasa.fi

Med råttorna följer nämligen en rad olägenheter, inte minst sjukdomar. Råttorna förorenar med sin avföring och kan sprida exempelvis salmonella och E. coli-bakterier till såväl människor som husdjur. Dessutom kan råttorna i stor utsträckning skada konstruktioner, kablar, anordningar och packningar.

- Vasaborna har varit aktiva med att ta kontakt och berätta om sina observationer av råttor, det får man alltså gärna fortsätta göra, säger Ulla Udd.

Läs också