Hoppa till huvudinnehåll

Tätortsbilden i förändring i Karis: Stationsbacken kan få femvåningshus

En ritning över Stationsbacken i Karis där flera nya flervåningshus och radhus är inritade.
Husen planeras i närheten av järnvägsstationen (till vänster i bild). En ritning över Stationsbacken i Karis där flera nya flervåningshus och radhus är inritade. Bild: Raseborgs stad Karis,detaljplanering,bostäder,stationsbacken

I framtiden kan det finnas flera flervåningshus och radhus på Stationsbacken i centrala Karis. En ny plan bäddar för många nya bostäder på gångavstånd från järnvägsstationen.

Arbetet med att uppdatera detaljplanen för Stationsbacken är inne i sin sista fas. Stadsfullmäktige i Raseborg kan godkänna planerna för de nya husen kanske redan i höst.

Husen blev större

Planeringen inleddes redan för två år sedan men en del har hänt sedan utkastet till ny detaljplan visades för allmänheten.

I det nya förslaget har byggrätten för boende ökat och byggnaderna har blivit högre. Det här enligt markägarnas önskemål.

Tanken är att göra bosättningen tätare i centrala Karis. I det nya förslaget skulle Stationsbacken kunna få två eller tre flervåningshus plus radhus på östra sidan av Kilavägen.

En flygbild där flera nya hus har ritats in, bland annat tre femvåningshus.
Det berörda området är inringat med rött på bilden. En flygbild där flera nya hus har ritats in, bland annat tre femvåningshus. Bild: Raseborgs stad Karis,detaljplanering,bostäder,stationsbacken

De högsta husen får vara fem våningar höga, plus en reducerad vindsvåning högst upp.

Totalt handlar det om nästan 8 000 kvadratmeter våningsyta.

Youtube kan du se en video med de planerade förändringarna.

Landskapsmuseet: Höga hus passar inte in i trähusmiljön

I utlåtandena till det första utkastet lyftes bland annat de nya husens förmåga att smälta in i omgivningen fram.

Invid planområdet finns ett kvarter med äldre trähus och bland annat Västra Nylands landskapsmuseum påpekar att den nya bebyggelsen bör anpassas till den värdefulla trähusmiljön kring Kilavägen.

Museet vill att de nya byggnaderna ska vara mindre. Småhus skulle göra sig bättre på området eller mindre flervåningshus med maximalt 2-3 våningar.

Stationsbacken vid Karis järnvägsstation.En ritning över en vy från en järnvägsbro där bland annat tre femvåningshus syns.
Så här ser området ut i dag, sett från järnvägsbron. Se hur det kan se ut i framtiden genom att dra till vänster. Bild: Yle/Petra Thilman, Raseborgs stad

Högre våningshus skulle kraftigt förändra tätortsbilden och det är inte bra eller önskvärt ut kulturmiljöns eller landskapets synvinkel, påpekar landskapsmuseet.

Staden anser å sin sida att Stationsbacken är en lämplig plats som fyller behovet av att förtäta samhällsstrukturen i området kring järnvägsstationen.

Dessutom har byggfirmor i området tillfrågats om möjligheten att förverkliga de olika alternativen och enligt staden var svaren från firmorna att det inte lönar sig att bygga hus med färre än fem våningar.

En vy över ett planerat flervåningshus med parkeringsområde.
Vy från Kilavägen. En vy över ett planerat flervåningshus med parkeringsområde. Bild: Raseborgs stad Karis,detaljplanering,bostäder,stationsbacken

Planläggningsnämnden i Raseborg tar del av förslaget till ny detaljplan för Stationsbacken på sitt möte på onsdag (27.5).

Förslaget är att planförslaget läggs till påseende och att utlåtanden begärs av olika instanser.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland