Hoppa till huvudinnehåll

Byggarbetare, elever och skolpersonal tävlar om samma utrymme – en utmaning då Mosebacke skola bygger ut

Arbetet med en tillbyggnad till Mosebacke skola i Närpes har inletts. Det medför utmaningar med tanke på elevernas säkerhet inte minst nu i och med coronaepidemin.

Medan skolorna skötte sin undervisning på distans inleddes byggskedet vid skolan. Då barnen var borta behövde man inte oroa sig allt för mycket för byggarbetet.

Nu har eleverna återvänt till skolan och det är en utmaning att hitta säkra ställen för barnen att vistas på samtidigt som man ska försöka hålla distans mellan barnen.

- Största begränsningen är skolgårdsytan. Vi har egentligen två platser där eleverna kan vistas säkert. Det är en avvägning hela tiden vad som är farligare. Vi har kanske mindre än 25 procent av skolgården till förfogande för tillfället, säger rektorn Staffan Holmberg.

På grund av utrymmesbrist har man redan en längre tid haft en del av undervisningen i baracker. För tillfället är ungefär hälften av skolans 200 elever inhysta i baracker.

- Vi har väldigt bra baracker med fina utrymmen. Rent undervisningsmässigt skulle jag säga att det fungerar. Det vi hamnar göra nu är att lägga rasterna i skift samma sak gäller matsituationen.

En man med kort hår och glasögon. I bakgrunden syns en röd tegelbyggnad.
Ingen risk att någon i misstag tar in sig på byggområdet, säger rektorn Staffan Holmberg. En man med kort hår och glasögon. I bakgrunden syns en röd tegelbyggnad. Bild: Yle/Juho Teir Närpes,rektorer,grundskolan,mosebacke skola

Stängslen håller barnen borta från byggområdet

Själva byggarbetsplatsen är avgränsad så att inga utomstående kommer in på byggområdet. Oron för att barnen ska irra sig in på området är inte stor enligt Holmberg.

- Vi får hitta alternativa rutter åt barnen och vi får ser till att vi har vuxet folk med om det kan finnas situationer där det rör sig fordon utanför de här staketen. I princip ska ingen elev, eller vuxen för den delen, i misstag kunna hamna in på byggområdet.

På området finns även en kontrollant som håller kontakten till skolan och byggarbetarna samt en säkerhetschef. Holmberg har i sin tur fått göra om utrymningsplanerna

- Vi har stängt vissa ingångar och öppnat nya och alla nödutgångar fungerar inte som de är tänkta. Då har vi fått lösa det med nya utgångar.

Utrymmesbrist ledde till nybygge

Närpes har redan länge kämpat med trångbodda skolor. Så att få en tillbyggnad till Mosebacke skola har varit efterlängtat.

- Det är klart att vi är nöjda och det har varit helt nödvändigt också. Vi ryms helt enkelt inte in i den fastigheten som vi har haft till vårt förfogande, säger Holmberg.

Holmberg har jobbat på skolan i snart 30 år och han har sett hur utvecklingen har gått.

- Vi går från att ha varit en enserieskola till att vi har a och b klasser hela vägen. Nästa läsår har vi en klass som är enkel. Efter att den klassen går ut så är vi dubbelserieskola hela vägen och då krävs det dubbelt fler klassrum.

En man med hjälm och gul skyddsväst på står framför en byggarbetsplats.
Enligt tekniska direktören Edd Grahn får man leva en längre tid med byggarbetsplatsen. En man med hjälm och gul skyddsväst på står framför en byggarbetsplats. Bild: Yle/Juho Teir Direktör,Teknisk direktör,Närpes,byggplatser,mosebacke skola

I Mosebacke skola får man ändå leva med utrymmesbristen en tid framöver. Enligt tekniska direktören Edd Grahn är byggtiden för projektet 19 månader.

- Vi kommer väl in på 2022 innan de kan ta det i bruk, konstaterar han.

Utöver tillbyggnaden kommer slöjdsalen att utvidgas och förskolan kommer att få nya utrymmen i den norra ändan av lågstadiehuset.

Nya projekt väntar bakom hörnet

Men det är inte enbart lågstadiet som ska åtgärdas. Det intilliggande högstadiet samt de gamla lärarbostäderna ska rivas och en helt ny högstadiebyggnad ska byggas.

- Vi har lagt ut en offertförfrågan för grundläggningen, det vill säga det samma som nu pågår här vid lågstadiet, säger Grahn.

- Eftersom det är mycket sprängningsarbeten, så får de gärna göra det medan barnen är på sommarledigt. Det ska bli färdigt någon gång innan skolan börjar. Efter det har man möjlighet att starta upp det egentliga byggnadsskedet.

Det första projektet som inleddes vid Mosebacke skolcentrum var i sin tur byggandet av ett hälsohus. Hälsomottagningen hade tidigare hållit hus i de gamla lärarbostäderna som nu rivs.

En nybyggnad med omålade väggar.
Det nya hälsohuset ska tas i bruk i sommar. En nybyggnad med omålade väggar. Bild: Yle/Juho Teir Närpes,hälsovård,mosebacke skolcentrum

Det nya hälsohuset började byggas förra året och ska bli klart i slutet av maj.

Staden lägger alltså ner en hel del pengar på att snygga upp hela skolcentrumet.

- Tar vi högstadiet så har vi en budget på 12,6 miljoner euro, sedan har vi lågstadiet och det rör sig kring 5-6 miljoner euro. Hälsohuset var strax över en miljon euro. Så vi ligger nog på höga summor totalt sett, säger Grahn.

- Närpes är en välmående kommun idag och det har gått bra ekonomiskt sett. För tillfället ser det hyggligt ut, vi vet ju inte vad coronakrisen medför, men vi hoppas kunna fortsätta i samma positiva anda som tidigare.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten