Hoppa till huvudinnehåll

Stödet till restaurangnäringen blev en alkoholpolitisk debatt i riksdagen - att få ta med sig flaskan hem diskuterades flitigast

Fyra riksdagsledamöter i plenisalen, bladn annat Anders Adlercreutz, Ben Zyskowicz, Sari Essayah.
Ben Zyskowicz anklagades för att göra debatten om kompensationen till restaurangerna till en alkoholpolitisk debatt. Fyra riksdagsledamöter i plenisalen, bladn annat Anders Adlercreutz, Ben Zyskowicz, Sari Essayah. Bild: Hanne Salonen / Riksdagen Ben Zyskowicz,Finlands riksdag,coronavirus

Restaurangerna förbereder sig för att öppna på ett tryggt sätt på måndag. Samtidigt har riksdagen slipat på villkor och förlustkompensationer efter två månaders coronastängning.

Riksdagen debatterade i långa debatter på tisdagen både villkoren för öppningen och kompensationerna till restaurangnäringen.

De stränga öppethållningstiderna står fast, men några förbättringsförslag godkändes i regeringens stödpaket. Restauranger och kaféer kan nu få mer ersättningar för den påtvingade stängningen.

Alla är eniga om behovet. Efterfrågan inom sektorn kommer knappast att återhämta sig omedelbart, säger man från Sannfinländarna.

Nu införs kortare öppettider, större krav på avstånd mellan kunder och högre hygienstandarder. Restaurangerna måste ändå producera sin service till samma kostnad.

Stöd för att snabbt komma i gång och nyanställa

Lagens namn är krångligt, det gäller ''stöd för återanställning och gottgörelse för verksamhetsbegränsningar till förplägnadsföretag''.

Framförallt från socialdemokratiskt håll ville man stöda återanställningar. Statens kostnader för ersättningar till de permitterade blir nästan lika stora som lönebidraget, sa minister Tuula Haatainen, när hon introducerade regeringsförslaget.

Riksdagsdebatten halkade också in på allmän alkoholpolitik och om problem som uppstår om man gör tillgången på alkohol i Finland friare.

Mer åt fler

Ekonomiutskottet har gjort flera ändringsförslag i regeringens förslag. Regeringen hade reserverat 123 miljoner euro för restaurangstödet, men efter ändringarna behövs drygt 170 miljoner.

- Vi fick många värdefulla ändringar till stånd, varje enskild arbetsplats som kan återfödas är värdefull, sa Joakim Strand (sfp) i debatten. Totalsumman blir ganska stor, även om den enskilda restaurangföretagaren upplever sin ersättning som otillräcklig.

När det gäller lönebidraget vill riksdagen ge det åt fler. Beloppet av stöd för återanställning är 1 000 euro för varje arbetstagare som får en lön på minst 2 500 euro, enligt regeringens förslag.

Riksdagen lägger till stöd åt förplägnadsföretag som hyr in sin personal via bemanningsföretag.

Jämförelse med goda månader, inte de dåliga

Det väckte protester att gottgörelsen skulle betalas enligt försäljningen under lågsäsongmånaderna januari och februari.

Ekonomiutskottet ville ge möjlighet att beakta hur stor försäljningen var samma tid för ett år sedan i stället. Det blir förmodligen ett bättre jämförelsetal, som höjer ersättningen. Förslaget gick igenom i riksdagen.

Utskottet ville också att alla restaurangföretag ska få hela kompensationen, oberoende av om de har fått också andra bidrag, till exempel utvecklingsfinansiering från Business Finland.

Det gäller att hålla företaget i gång: Ett förplägnadsföretag som har försatts i konkurs har inte rätt till stöd i efterhand, och där föreslås ingen ändring.

"Mer stöd, mindre skatter"

Men minoriteten i riksdagen vill ha mer: Kompensationen för utebliven försäljning borde vara 20 procent och inte 15, anser Sannfinländarna.

Samlingspartiet bjuder över: Där anser man att gottgörelsen är otillräcklig i förhållande till de faktiska kostnaderna, nedstängningen och situationen inom restaurangbranschen.

Kompensationen borde vara större, det vill säga 25–30 procent av de kostnaderna, enligt Samlingspartiet.

Sannfinländarna ville få regeringen att utreda en lägre momsskattesats ens tillfälligt, särskilt för restaurang- och turistbranschen. Också Samlingspartiet föreslog att restaurangverksamhetens mervärdesskatt ska lindras temporärt.

Samlingspartiet reserverade sig mot utskottets beslut, trots att många brister har rättats till. Den föreslagna typen av skälig gottgörelse har relativt snäv räckvidd, skriver Samlingspartiet i sin reservation.

Inget tak för stora restaurangföretag

Med tanke på näringsfriheten och egendomsskyddet hade det varit mer motiverat att sikta på en mer heltäckande gottgörelse, som bättre beaktar förlusterna och kostnaderna för begränsningarna, enligt Samlingspartiet.

Man ville också säkerställa att stödet behandlar företag av olika storlek på ett rättvist och konkurrensneutralt sätt.

I förslaget fanns en maxsumma för stödbeloppet på 500 000 euro. Stödvillkoren varierar beroende på företagets storlek. Det kan enligt Samlingspartiet medföra problem med konkurrensneutraliteten.

"Sälj ut sista flaskan!"

Samlingspartiet föreslog att det under undantagsregleringen ska vara möjligt att sälja alkoholdrycker för medtagning från restauranger.

Kravet på ett nytt lagförslag om det från regeringen väckte mest debatt på tisdagen, men det förkastades i omröstning.

Restaurangföretagen skulle göra en välkommen vinst på att få sälja ut alkohol från restaurangerna. Kunderna skulle kompenseras för den tidiga stängningen klockan 22 som regleras nu i juni.

Samlingspartiet inledde tisdagens plenum med att diskutera utförsäljningen av vin i restaurangerna. Ben Zyskowicz påminde om att både De gröna och många ledamöter i Centern är inne på samma linje.

Han kritiserade i synnerhet De gröna för att komma med dubbla budskap, eftersom de har ett partikongressbeslut om att tillåta utförsäljning av alkohol från restaurangerna.

Många svarade att det i denna coronatid är fel tidpunkt att öka utbudet på alkohol i Finland.

Begränsad öppettid i hela landet står fast

Riksdagen fortsatte på tisdagen behandla de villkor som kaféer och restauranger måste följa när de öppnar på måndag.

Grundlagsutskottets kritik från måndagen har nu åtgärdats, men de har ingen praktisk betydelse. Det handlade mer om hur man juridiskt motiverar begränsningarna, i lag eller förordning.

Utskottet lägger till en mening om möjligheten till regionala skillnader, om begränsningarna inte är nödvändiga i hela landet för att förhindra spridning av coronaviruset.

Inget nattsudd

Begränsningarna blir omfattande och har kritiserats hårt av oppositionen för att inte beakta företagens förluster.

Social och hälsovårdsutskottet föreslår inte någon ändring på regeringens förslag om öppettiderna. Bland annat ska alkoholförsäljningen avslutas senast klockan 22.

Men om begränsningarna inte är nödvändiga för att förhindra virusspridningen, ska regeringen kunna utfärda nya bestämmelser om längre öppettid och serveringstid.

Samlingspartiet ville förlänga öppettiderna redan nu, från kl 5 till 24, och tillåta 75 procent av maximiantalet personer som normalt får vistas inne i restaurangen.

Regeringens förslag ger möjlighet att fylla bara hälften av kundplatserna.

Skillnad på nattklubb och kafé

Sannfinländarna kommer med liknande synpunkter. Öppnandet av olika typer av restauranger är förenat med olika slags risker.

De risker som är förenade med alkoholkonsumtion och berusning kan inte motivera begränsningar för restauranger som inte serverar alkohol, enligt Sannfinländarna.

Från Samlingspartiet ställs krav på fortsatt kompensation för ägarna till nattklubbar som måste hålla helt stängt. Många har i riksdagsdebatten också talat för en uppluckring av restriktionerna stegvis.

De avslutande omröstningarna i riksdagen gav inga andra ändringar än de som hade godkänts i utskottet.