Hoppa till huvudinnehåll

Nordströms gula villa på Tullbron i Lovisa revs olovligt – byggnads- och miljönämnden beslöt polisanmäla ägaren

Gult trähus i mycket dåligt skick.
Det gula huset var i för dåligt skick för att renoveras. Gult trähus i mycket dåligt skick. Bild: YLE / Leo Gammals byggnader,trähus,Lovisa,rivning av byggnader,rivning,tullbron i lovisa

Byggnads- och miljönämnden i Lovisa beslöt på tisdagen att polisanmäla bolaget Capistan Ltd för att ha rivit sitt hus på Tullbron utan tillstånd. Bolaget önskar ersättning och en utredning om områdets detaljplan.

På sitt möte beslöt byggnads- och miljönämnden att rivningen av det gula huset i hörnet av Skepparegatan och Skepparegränd får slutföras. Byggnaden är så förstörd att den varken kan renoveras eller flyttas.

Nämnden beslöt också att ägarna ska dokumentera allt byggavfall och kunna påvisa byggtillsynen vart byggavfallet förs. Nämnden beslöt tillika att rivningen anmäls till polisen för förundersökning.

Ordförande Ismo Kokko (Saml) var av avvikande åsikt i frågan om polisanmälan och föreslog att en sådan inte skulle göras. Förslaget fick inte understöd.

- Ärendet gick nästan som i beredningen. Rivningen fortsätter men jag tyckte inte att vi skulle bråka om byggavfallet. Och polisen ska nu undersöka ärendet. Jag hade gärna lämnat det bort och låtit förnuftet råda, säger Ismo Kokko.

Nämnden ansåg att det kan uppmuntra andra att bryta mot lagen om gärningen inte polisanmäls. Lagen är dessutom rätt klar på den här punkten.

Gult trähus i mycket dåligt skick.
Huset från 1920-talet hade sett bättre dagar. Det kunde inte heller flyttas. Gult trähus i mycket dåligt skick. Bild: YLE / Leo Gammals byggnader,trähus,Lovisa,rivning av byggnader,rivning,tullbron i lovisa

Orsaken till att ägaren, släkten Nordströms bolag Capistan Ltd, polisanmäls är alltså att ägaren saknade tillstånd att riva huset.

Enligt markanvändnings- och bygglagen är kommunen då tvungen att göra en polisanmälan om "gärningen och försummelsen inte kan betraktas som ringa".

I det här fallet tolkade alltså nämnden det så att rivningen var så omfattande att ärendet bör anmälas till polisen för förundersökning. Beslutet kan inte överklagas.

Rivningen inleddes i maj

Rivningen inleddes i mitten av maj. Rivningsarbetet stoppades av ledande byggnadsinspektör Anne Kanervala men huset hade då demolerats till den grad att det inte längre kunde räddas.

Fastigheten har stått tom i närmare 40 år. I cirka 15 år har ägarna väntat på en detaljplan som skulle ge möjlighet att utveckla fastigheten i någon riktning.

För två år sedan fanns planer på att flytta huset till en annan plats men det visade sig vara omöjligt.

- Det var inte ett stockhus utan byggt av bräder, så det fanns inga möjligheter att flytta det heller. Ägaren såg heller inget annat värde i huset än att jämna det med marken, säger Matti Rahkonen, fastighetschef vid Degerby Constructor.

Matti Rahkonen är utsedd ombudsman för fastigheten.

- Det hela bottnar i planeringen av Tullbron. Den har en lång historia. Området har haft bygg- och åtgärdsförbud utan rättsliga grunder sedan 2012.

Skylt som varnar för byggarbete vid tomt med gammalt hus.
Gula huset låg granne med Överstens slott. Skylt som varnar för byggarbete vid tomt med gammalt hus. Bild: YLE / Leo Gammals byggnader,trähus,Lovisa,rivning av byggnader,rivning,tullbron i lovisa

- Den sista droppen som fick ägarens bägare att rinna över var när vi fick detaljplanen godkänd. Eller när staden medgav att förvaltningsdomstolens beslut om att detaljplanen från 1965 var i kraft.

I samband med förvaltningsdomstolens beslut lyftes också byggförbudet men ägaren beviljades inte rivningstillstånd.

Bolaget såg då att det inte längre fanns andra alternativ än att riva byggnaden som var i för uselt skick för att restaureras.

- På ett sätt kan man säga att ändåmålet helgade medlen. Ärendet blir i alla fall behandlat och det stör mig inte alls det behandlas offentligt, säger Rahkonen.

- Utgångsläget är att alla följer lagen, men om staden inte gör det så kanske det här kan ses som sorts en gärning av civil olydnad.

Rahkonen önskar att ärendet också leder till en utförlig utredning om stadens agerande i hur detaljplaneringen har gjorts.

- Våra jurister är av den åsikten att staden är skyldig att ersätta fastighetens ägare eftersom man inte har beviljat bygg- eller åtgärdstillstånd på rättsliga grunder och förhindrat att fastigheten utvecklas.

Gult trähus i mycket dåligt skick.
Gula huset hade stått tomt i närmare 40 år innan det revs. Gult trähus i mycket dåligt skick. Bild: YLE / Leo Gammals byggnader,trähus,Lovisa,rivning av byggnader,rivning,tullbron i lovisa

Ägaren har planer på att bygga ett bostadshus på 1 800 kvadratmeter på tomten. Planerna har varit aktuella i åtta år men bygglov har inte beviljats, enligt Matti Rahkonen.

Rahkonen utelsuter inte att den olovliga rivningen kan ge konsekvenser men önskar att konflikten nu skulle kunna avslutas.

- Fastighetsägarens avsikt är inte att gräla och göra upp om ersättningar i rätten, utan målet är att utveckla tomten. Vi försöker undvika konflikt in i det sista, säger Matti Rahkonen.

Läs också