Hoppa till huvudinnehåll

Raseborgs slott restaureras - regnvatten sliter på murar och träbroar

kvinnor ser på slottsmurar i medeltida slott
Tanja Tenhunen och Hilja Palviainen från Forststyrelsen inspekterar gångbron som nu byggs om. Besökarna ska kunna gå tryggt längs slottsmuren. kvinnor ser på slottsmurar i medeltida slott Bild: Yle/Helena von Alfthan Raseborgs slott,slottsruin,Hilja Palviainen

Raseborgs slott lider av fukt som tär på murar och gångbroar. Nu ska problemen åtgärdas. Medeltida avloppsrör ska tas i bruk igen för att leda bort vattnet.

Raseborgs slott är omgivet av grönska och småfåglarna sjunger våren till ära. Deras sång avbryts av en såg.

ingång till medeltida slott
Ingången till slottet. Raseborgs slott var förr omgivet av vatten. ingång till medeltida slott Bild: Yle/Helena von Alfthan Raseborgs slott,slottsruin

Utanför slottet ligger bjälkar på hög. En port i muren har delvis rasat under vintern och måste stödas med bjälkar.

Det har kommit in vatten i muren, som frusit till på vintern och fått den att rasa.

- Nu stöder vi den så att den håller och vi kan reparera den vidare, säger Hilja Palviainen som är planerare på Forststyrelsen.

port i medeltida mur, byggare sätter in balkar
En port i muren har delvis säckat ihop och måste stödas med bjälkar. port i medeltida mur, byggare sätter in balkar Bild: Yle/Helena von Alfthan Raseborgs slott,slottsruin

Också inne i slottsruinen pågår arbeten. En gångbro som går halvvägs upp längs muren förnyas. Arbetena ska vara klara före midsommar.

- Träbron, som går runt slottet på en höjd där man tänkt slottets andra våning funnits, ska byggas om så att den håller och är säker för besökarna att gå på, säger Palviainen.

Det är ungefär hälften av träbron längs muren som nu ska förnyas.

kvinna i arbetskläder
Hilja Palviainen är byggnadskonservator och planerare på Forststyrelsen. kvinna i arbetskläder Bild: Yle/Helena von Alfthan Raseborgs slott,slottsruin,Hilja Palviainen

Vatten kommer på gångbroarna och konstruktionen håller inte för det. Slottsmurarna täcks av tak som skyddar själva murens krön.

Men taken samlar också ihop en stor mängd vatten som sedan sliter på gångbron som finns halvvägs upp.

Nu repareras gångbron, och i höst blir det dags att ordna ett bättre regnvattensystem i slottsruinen.

slottsgård där renovering pågår
Inne på slottsgården repareras en vattenskadad gångbro. Ungefär hälften av träbron byggs om. slottsgård där renovering pågår Bild: Yle/Helena von Alfthan Raseborgs slott,slottsruin

Forststyrelsen som förvaltar Raseborgs slott håller på med ett stort planeringsarbete som också gäller andra historiska minnesmärken i Finland.

Tanken är att komma på hur historiska murar ska skyddas från regnvatten.

- Vi försöker hitta några olika sätt att reparera den översta delen av muren så att vattnet hålls borta från konstruktionerna, säger byggnadskonservator Hilja Palviainen.

ormbunke växer i medeltida mur
Också medeltida murar är känsliga för fukt. Ormbunkar växer på murarna inne på slottsgården. ormbunke växer i medeltida mur Bild: Yle/Helena von Alfthan Raseborgs slott,slottsruin,ormbunksväxter

Forststyrelsens naturtjänster har fått en större budget i och med det senaste regeringsprogrammet, vilket gör det möjligt att satsa på flera restaureringsprojekt. Ett av dem är Raseborgs slott.

I september ska arbetet inledas med att skapa ett nytt regnvattensystem i slottsruinen.

Rännor ska byggas som går längs de moderna träkonstruktionerna, och sedan leds vattnet ut. Exakt hur det ska se ut planeras som bäst, men arkeologer har hittat öppningar i muren som kunde användas.

renovering pågår på slottsgård
Vatten har runnit från taken och slitit på gångbron som går längs muren. renovering pågår på slottsgård Bild: Yle/Helena von Alfthan Raseborgs slott,slottsruin

Slottet kommer att vara öppet hela tiden medan reparationerna pågår.

- Man får nu se hur sådana här ställen förvaltas. Vi har börjat i Raseborg redan, arkeologerna har öppnat medeltida avloppsrör som går genom muren, säger Hilja Palviainen.

ruttna bjälkar
Ruttna bjälkar tas bort. ruttna bjälkar Bild: Yle/Helena von Alfthan Raseborgs slott,slottsruin

Hon visar var de medeltida avloppen gått. Hur de använts vet arkeologerna inte. Hålet har täckts med sand så mycket finns inte att se, men på tre ställen har man öppnat de gamla avloppsrören.

Vattnet ska ledas via rännor och ut ur slottet via de medeltida hålen i muren.

jobbare på gräsmatta
Arbetena med gångbron och porten ska bli klara till midsommar, i september blir det dags att jobba med regnvattensystemet. jobbare på gräsmatta Bild: Yle/Helena von Alfthan Raseborgs slott,slottsruin,Hilja Palviainen

Raseborgs slott

Det var sannolikt Bo Jonsson Grip och hans arvingar som under senare hälften av 1300-talet lät anlägga borgarna Raseborg, Kastelholm och Korsholm.

Det äldsta dokumentet från Raseborgs slott är daterat 8.9.1378. Slottet byggdes antagligen några år innan dess, men man vet inte exakt årtal.

Tidigare trodde forskarna att man övergav borgen 1553. Dokumenten vilseledde forskarna, men nu vet man att borgen övergavs 1558.

Konstruktionerna i slottet var dåliga och Gustav Vasa hade förlänat Ekenäs stadsrättigheter 1546 och grundat Helsingfors 1550.