Hoppa till huvudinnehåll

Lovisas stadsdirektör kritisk till färsk tågutredning - ingen ny bana österut lyfts fram som den bästa lösningen

Karleby järnvägsstation
Kommer tåg att tuffa genom Östnyland i framtiden? Kanske, men det är ännu oklart. Arkivbild. Karleby järnvägsstation Bild: Nathalie Lindvall tåg,tågresenärer

Trafikledsverkets utredning om Östbanan är klar. I den jämfördes olika alternativ för att försnabba tågtrafiken österut. Lovisa stad anser fortfarande att Östra kustbanan är det bästa alternativet.

Enligt utredningen är det kostnadseffektivaste alternativet att helt skippa byggandet av en ny järnvägssträckning och i stället förbättra de nuvarande banorna.

Bland annat skulle man då behöva göra förbättringar på Savolaxbanan mellan Kouvola och Kuopio samt på Karelenbanan mellan Imatra och Joensuu.

Att bygga en ny bana österut skulle göra större nytta, men också bli mycket dyrare eftersom det skulle kräva stora investeringar.

Om man ändå väljer att satsa på en helt ny järnvägsdragning, så skulle förbindelsen Helsingfors-Borgå-Kouvola ge mer valuta för pengarna än förbindelsen Helsingfors-Borgå-Kotka-Luumäki.

Båda de här banorna skulle gå genom Borgå, men bara den sistnämnda skulle tuffa vidare genom Lovisa.

Du hittar Trafikledsverkets utredning och pressmeddelande här.

Härnäst kommer Transport- och kommunikationsverket att undersöka kommunernas villighet att finansiera en eventuell ny östlig tågdragning.

Borgå vill ha östbana

Det har sedan länge varit klart att Borgå jobbar för Östbanan, det vill säga sträckningen som går upp mot Kouvola, medan Lovisa lobbar för Östra kustbanan, det vill säga sträckningen som går genom Lovisa och fortsätter österut.

Borgås biträdande stadsdirektör Fredrick von Schoultz hoppas förstås att man inte ska välja alternativet att bara göra förbättringar på nuvarande banor.

– Det är inget bra alternativ. Borgå har ju målmedvetet jobbat för att vi ska få en dragning som gagnar Borgåborna och hjälper oss att utveckla den här regionen, säger von Schoultz.

Om dragningen Helsingfors-Borgå-Kouvola blir verklighet så är von Schoultz däremot nöjd.

– Ur Borgåperspektiv är det viktigt att dragningen går via Borgå och betjänar vårt näringsliv här, säger han.

Lovisas stadsdirektör: Kustbanan mest lönsam

Lovisas stadsdirektör Jan D. Oker-Blom anser att det är missvisande att lyfta upp att det billigaste alternativet är att inte bygga någon tågbana österut alls.

Han anser också att utredningen sätter för stor tyngd på förkortandet av restiden.

Enligt honom visar utredningen de facto att det helhetsmässigt mest lönsamma alternativet är Östra kustbanan, som Lovisa förespråkar.

– Den ger mest ny trafik med tanke på frakten och industrin och skulle gynna turismen. Kustbanan skulle också göra arbetsplatspendling till huvudstadsregionen möjlig i Östnyland och stora delar av Kymmenedalen.

Politisk prioriteringsfråga

Vidare konstaterar Jan D. Oker-Blom att loppet inte på något sätt är förlorat trots den här utredningen.

– Det här är och har alltid varit en politisk prioriteringsfråga. Jag hoppas vår regering och våra riksdagsledamöter vågar ta kloka och modiga beslut och väljer det alternativet som ger flest fördelar.

Han poängterar att regeringen annars också har börjat fundera på nya, återupplivande infrastrukturer.

– Det är det man borde göra då ekonomin dyker. Visserligen betyder det att det finns mindre pengar men nationalekonomiskt är det ändå så att man borde satsa. Kustbanan skulle passa som hand i handske där.

Artikeln uppdaterad 29.5.2020 kl. 9.46 med kommentarer av Jan D. Oker-Blom. Rubriken uppdaterades också.