Hoppa till huvudinnehåll

Förnyelsen inom Yle fortskrider – de nya enheterna börjar sitt arbete i juli

Äänittäjä studiossa
Äänittäjä studiossa Bild: Ilmari Fabritius studior,inspelningsstudior,ljudinspelning

Yle meddelade i mars att bolaget gör om i sin ledning – det här för att svara mot de allt snabbare förändringarna i omvärlden. Det innebär att Yles organisation ser annorlunda ut fr.om. 1.7.2020 och nu har nya chefer utnämnts till de nya uppdragen.

Den nya enheten för Kreativt innehåll och media har i uppdrag att – i enlighet med mediestrategin – bygga upp och driva Yles finskspråkiga kanaler och tjänster, ansvara för programinköp, egen produktion av innehåll, arkivet, försäljning och marknadsföring av program. Hannu Haapasalo, Petri Jauhiainen, Tarmo Kivikallio och Saila Löfström har utnämnts till nya chefsbefattningar inom enheten fr.o.m 1.7.

Hannu Haapasalo har utnämnts till marknadsföringschef. Han ansvarar för marknadsföringen av bolagets innehåll och ska främja tillgängligheten av innehåll och tjänster för olika målgrupper.

Petri Jauhiainen har utnämnts till mediechef. Han ansvarar för den operativa planeringen och utvecklingen av gränssnittet till publiken för Yles finskspråkiga TV- och radiokanalers samt Yle Arenans del. Han ansvarar också för Yles arkiv, arkivpubliceringen samt översättnings- och versioneringsverksamheten.

Tarmo Kivikallio har utnämnts till chef för programinköp. Han ansvarar för internationella inköp samt för delar av de inhemska programinköpen.

Saila Löfström har utnämnts till chef för rättigheter. Hon ansvarar för rättighetshelheten för det innehåll som enheten utvecklar, producerar, köper in och säljer.

Cheferna inom enheten för Kreativt innehåll och media rapporterar till enhetens direktör Ville Vilén.

Jaakko Lempinen och Cilla Lönnqvist har utnämts till chefer inom den nya enheten för Strategi och publikrelationer fr.om 1.7. Enheten ansvarar för bolagets strategiprocess, innehålls-, medie- och tjänstestrategier, kundupplevelse och för samhällsrelationer.

Jaakko Lempinen har utnämnts till chef för kundupplevelse. Hans uppdrag är att ansvara för publikrelationer som helhet och för att utveckla kundupplevelsen.

Cilla Lönnqvist har utnämnts till utbudschef. Hon ansvarar för utvecklandet av Yles helhetsutbud, tjänste- och kanalportföljen och beredningen av riktlinjerna för utbudet. Utbudschefen ansvarar för att Yles innehåll och tjänster som helhet svarar mot bolagets strategiska målsättningar och för att de utvecklas i rätt riktning.

Lempinen och Lönnqvist rapporterar till direktören för enheten Strategi- och publikrelationer, Marit af Björkesten.

Anne-Mari Rajala har utnämnts till Yles kommunikationschef from. 1.7. Hon ansvarar för Yles operativa externa och interna kommunikation och för medierelationer. Rajala rapporterar till kommunikations- och varumärkesdirektör Jere Nurminen.

Nya chefer för samhällsrelationer samt varumärke utnämns senare.

De nyutnämnda cheferna har utsetts internt inom bolaget. I samband med förnyelsen kommer antalet chefer inom Yle att totalt sett minska. Samarbetsförhandlingarna fortsätter och den nya organisationen byggs upp under ledning av de nya cheferna.