Hoppa till huvudinnehåll

Nu är det officiellt: Finland befinner sig i recession

Nordsjö hamn
I hamnarna har de minskade varutransporterna märkts av Nordsjö hamn Bild: Yle/ Jyrki Lyytikkä nordsjö

Finland befinner sig nu officiellt i en recession, visar siffror från Statistikcentralen. Bruttonationalprodukten har krympt under två kvartal i följd.

Under sista kvartalet 2019 - perioden oktober-november - minskade bruttonationalprodukten med 0,6 procent från föregående kvartal. Under det här årets första kvartal minskade bnp med ytterligare 0,9 procent.

Den privata konsumtionen sjönk under perioden januari-mars med 0,6 procent jämfört med fjolårets sista kvartal.

Exporten minskade kraftigt under årets första kvartal - med 7,4 procent från slutet av fjolåret. För importens del var minskningen 3,5 procent.

Tullens siffror om handelsbalansen visar likaså att exporten sjunkit ordentligt under årets tre månader.

Under perioden januari-mars var underskottet i handelsbalansen 1,4 miljarder euro, jämfört med ett överskott på 273 miljoner euro i fjol samma tid.

Exporten minskade i så gott som alla produktgrupper. Nedgång noteras för maskiner, personbilar, sågvaror och cellulosa, medan livsmedels- och läkemedelsexporten ökade en aning.

För importens del har en kraftig nedgång registrerats i bränsleinförseln.

Läs också