Hoppa till huvudinnehåll

Seminarieparken i Ekenäs föreslås bli mer än ett skolkvarter – fastighetsägaren vill se bostäder, företag och samlingslokaler på området

Ett gammalt gult trähus
Gamla Ekenäs seminarium är en av många byggnader som finns i Seminarieparken och som ägs av Kustregionens utbildningsfastigheter. Ett gammalt gult trähus Bild: Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Karta,detaljplanering,detaljplan,Ekenäs,Raseborg,Västnyland,Gamla Seminarieskolan

Seminarieparken i Ekenäs kunde utnyttjas på nya sätt av flera människor och företagare anser områdets ägare, Kustregionens utbildningsfastigheter.

På det cirka 4,6 hektar stora området finns i dag yrkeshögskolan Novia.

- Novia behöver inte drygt 11 000 kvadratmeter verksamhetsyta, säger Joakim von Bergmann.

Han är verkställande direktör för Kustregionens utbildningsfastigheter som äger och förvaltar byggnaderna och tomten i bland annat Seminarieparken i Ekenäs där Novia finns.

En karta över Ekenäs centrum. Med rött ingärdat det område som heter Seminarieparken.
Det är området innanför det röda som Kustregionens utbildningsfastigheter vill få en ny detaljplan på. En karta över Ekenäs centrum. Med rött ingärdat det område som heter Seminarieparken. Bild: Arkkitehtitoimisto Kristina Karlsson Karta,detaljplanering,detaljplan,Ekenäs,Raseborg,Västnyland,Seminarieparken Ekenäs

På området finns bland annat två byggnader från 1600- och 1700-talen som tillhört Kungsladugården (som området hette då) och seminariebyggnader som är byggda mellan åren 1870 och 1900.

Därtill finns det några hus som är byggda senare, varav Novias huvudbyggnad är den nyaste.

- Historiskt värdefulla byggnader är ur ägarperspektiv närmast en belastning, konstaterar Joakim von Bergmann.

Det blir dyrt för en fastighetsägare som är en stödfunktion till andra och tre stadiets utbildning, tillägger von Bergmann.

Det är Kustregionens utbildningsfastigheter som tagit initiativ till en detaljplaneändring.

En ny detaljplan skulle göra det möjligt att Seminarieparken och byggnaderna där också skulle kunna utnyttjas till bostäder, affärer samlingslokaler och andra verksamhetslokaler.

Nuvarande detaljplan från 2004 tillåter endast byggnader för undervisningsverksamhet.

Sju gamla byggnader har skyddats med beteckningen sr-1/ sr och den parklika miljön med beteckningen s.

Övergångsställe vid Raseborgsvägen i Ekenäs.
Museiverket som inventerat de gamla byggnaderna i Seminarieparken och hela skolkvarteret har också skrivit lyriskt om den bulevardliknande Raseborgsvägen. Övergångsställe vid Raseborgsvägen i Ekenäs. Bild: Yle/Pia Santonen raseborgsvägen,Raseborg,Ekenäs

- Vårt mål är att få det flexiblare. Som privat fastighetsägare har vi initierat en detaljplaneändring och vi gör det själva, säger Joakim von Bergmann.

Kustregionens utbildningsfastigheter har därför också anlitat en planläggningskonsult som gör arbetet.

- Vi hoppas att en ny detaljplan ska kunna vinna laga kraft under nästa år, 2021, säger Joakim von Bergmann.

Raseborgs stadsstyrelse beslöt i början av maj att godkänna ett utkast till avtal om inledande av ändring av detaljplan

Planläggningsnämnden beslöt på onsdagen (27.5) att anhängiggöra detaljplaneändringen, kungöra den och anteckna programmet för deltagande och bedömning för kännedom.

Programmet för deltagande och bedömning skickas till Nylands närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central) och delges också markägarna i närområdet.

Planläggningsnämnden godkände också arkitekt Kristina Karlsson som planläggningskonsult.

Rubriken ändrades lördag 30.05 kl 8.14. Ordet "affärer" ändrades till "företag".