Hoppa till huvudinnehåll

“Grönt från butiken ganska säkert - men att sätta sig där en coronapatient nyss har haft förrättning ökar riskerna” - experterna svarade på era frågor i vår chatt

Den brittiska regeringen hotade att skärpa utegångsreglerna om folk inte iakttar större försiktighet då vädret blir varmare.
Ännu ska man tillämpa en viss fysisk distans, men utomhus, som här i Storbritannien, är risken mindre än i ett slutet rum med en smittad. Den brittiska regeringen hotade att skärpa utegångsreglerna om folk inte iakttar större försiktighet då vädret blir varmare. Storbritannien,corona

En forskningsrapport som publicerades i veckan visar att coronaviruset kan spridas via luftströmmar i slutna utrymmen. I Svenska Yles chatt diskuterades bland annat vad det här betyder för oss då vi går i butiken eller är på jobbet.

På era frågor svarade "radiodoktorn", geriatriker Otto Lindberg, och politikern Veronica Rehn-Kivi (SFP), som sitter i riksdagens social- och hälsovårdsutskott på era frågor i en chatt på torsdagskvällen.

Collage av två bilder. Till vänster en bild av Otto Lindberg som är klädd i en vit läkarrock. Han håller i ett stetoskop och ler medan han tittar in i kameran. Till höger en bild av Veronica Rehn-Kivi som tittar in i kameran och ler.
Otto Lindberg och Veronica Rehn-Kivi. Collage av två bilder. Till vänster en bild av Otto Lindberg som är klädd i en vit läkarrock. Han håller i ett stetoskop och ler medan han tittar in i kameran. Till höger en bild av Veronica Rehn-Kivi som tittar in i kameran och ler. Bild: Yle Veronica Rehn-Kivi,Otto Lindberg

Tillfället modererades av Svenska Yles Markus Ekholm. Så här förlöpte chatten:

Coronakrisen har väckt mycket känslor. Bland annat uppmaningen till äldre att stanna hemma. Hur mycket frihet ska man ge folk att välja själva?

Veronica Rehn-Kivi: Jag förstår helt den känslan. Det har ju varit en rekommendation från regeringens sida, men den har tyvärr inte uppfattats så. Sunt förnuft och tillräcklig försiktighet är det jag önskar att man följer. Men de som bor på äldreboenden har tyvärr inte haft något val, vilket är mycket beklagligt.

Otto Lindberg: Det är klart att folk skall få välja själva men lika klart att man måste välja förnuftigt. Att isolera sig mellan fyra väggar för att inte få smitta är inte hälsosamt för kropp eller knopp. Man kan då man iakttar försiktighet röra sig utomhus och till och med umgås med andra människor - på behörigt avstånd och utan att utsätta sig för risk. Detta gäller alla oavsett ålder.

Statsrådet meddelar att statsminister Sanna Marins (SDP) sjukledighet förlängs åtminstone till slutet av veckan. Är du Veronica orolig för att gå på jobb?

Veronica Rehn-Kivi: Nej, jag är inte orolig. Vi måste vara fysiskt närvarande då beslut görs, men vi iakttar de försiktighetsåtgärder som kansliet gett oss. Tvättar händerna, använder handdescinficeringsmedel och håller fysiskt avstånd så gott det går. Men det är klart att det finns en risk att insjukna.

Hör riksdagen också andra experter än THL? Uppskattar vår hälsomyndighet men de har ibland väldigt annan syn på vissa saker än sina internationella kolleger och till och med inhemska kolleger.

Veronica Rehn-Kivi: Jo, vi har ett antal sakkunniga som hör till det normala gardet av experter - THL, social- och hälsovårdsministeriet och sjukvårdsdistrikt med flera hörs innan vi gör våra betänkanden.

Hur smittar viruset, alltså?

Om man möter och passerar en hostande person på cirka två meters håll och denne hostar rakt framåt medan jag befinner mig bredvid och inte har mitt huvud vänt ditåt, kan viruset då flyga i sidled till mig? Om det till exempel blåser mycket?

Otto Lindberg: Teoretiskt sett kan det gå så om du i lä passerar en person som hostar i motvind. Risken är ändå rätt liten, eftersom ju mer det blåser desto mer sprids de uthostade partiklarna.

Ju längre tid man sitter desto mer partiklar andas man ut

Hur tryggt är det att mötas 10 personer för ett arbetsmöte på ca 2 timmar? Hur stor behöver lokalen vara - 10 x 4 m åt varje håll? Eller rekommenderar ni att man ännu möts på distans?

Otto Lindberg: Det beror på många olika faktorer - hur högt är det i tak, hurudan är luftväxlingen, är det frågan om ett möte där man pratar mycket eller där man mera lyssnar? Men det som är klart är att ju längre tid man sitter desto mer partiklar andas man ut. Man kan säkert minska risken en del om alla deltagare bär ansiktsmask.

Veronica Rehn-Kivi: Vi möts på distans då vi hör sakkunniga, men då vi sitter i riksdagen har vi, eller försöker ha, ett så stort utrymme som möjligt, och sitter på varannan stol. I plenum får högst 50 ledamöter vara på plats samtidigt.

Hej! Hur skall vi förhålla oss till bastubad på sommarstugan? Generationerna badar i olika turer, men vågar vi 70-plussare gå i bastun efter det dom yngre badat? Gissar att viruset dör i hettan, men hur är det i tvättrummet, där vi tar kallvatten från samma bunke och använder samma tvättfat? Finns där smittorisk?

Otto Lindberg: Virus mår illa av värme och tvål är också gift för virus. Skulle ändå rekommendera att de som hör till riskgrupp badar först och att man inte delar bastu med nån som har luftvägssymptom.

Hur länge lever viruset på olika ytor?

Otto Lindberg: Det beror på många olika saker, inte bara på ytans beskaffenhet. Temperatur och andra ämnen på ytan påverkar. Helt klart är att det kan finns virus på ytor vi vidrör där vi rör oss och därför är handhygienen viktig.

Finns det några belägg för att viruset smittar via maten, som frukt och grönsaker? Jag undrar om man vågar äta till exempel dill och basilika som man svårligen kan skölja först.

Otto Lindberg: Risken att smittas den vägen är nog liten. Det som jag tror man skall vara försiktig med är toaletter. Bland COVID 19-symptomen finns också bukbesvär och att sätta sig i ett bås där en COVID-patient nyss har haft förrättning kan vara förknippat med en klart förhöjd smittorisk.

Bär och svamp på Borgå höstmarknad.
Risken för att smittas via frukt och grönt är liten. Bär och svamp på Borgå höstmarknad. Bild: Jeannette Lintula/yle marknad

Teoretiskt sett kunde man kanske bli smittad av en enda Covid-19 molekyl, men det är väl sannolikt att immunförsvaret klarar av att nedkämpa den. Men hur är det med andra virus av samma släkte, finns det någon forskning på hur stora koncentrationer det behövs för att smittan ska tränga in och börja göra skada?

Otto Lindberg: Det är nog mycket teoretiskt att man skulle bli sjuk av en enda viruspartikel. Sannolikt behövs flera hundra virus för att ge upphov till infektion. Också bland coronavirusen finns skillnader i infektivitet och andra egenskaper varför man inte kan döma det ena efter det andra.

Också personer i riskgruppen kan röra sig ute och också träffa andra utomhus så länge distanseringen är adekvat

Hur ska man förhålla sig om man hör till riskgruppen som har medicinering (biologiska mediciner mot reuma) som försämrar immunförsvaret ? Det finns jättelite info om hur det påverkar och därför har jag blivit mindre försiktig.

Otto Lindberg: Om du hör till riskgruppen och känner dig skall du kontakta arbetsplatsens företagshälsovård. Helt allmänt taget gäller det att också personer i riskgruppen kan röra sig ute och också träffa andra utomhus så länge distanseringen är adekvat. Gärna så att den man träffar bär mask. Viktigt att fortsättningsvis vara försiktig och undvika trånga utrymmen med många mänskor.

Hur det med ventilationen på arbetsplatser? Sprider de covid-19-smitta?

Otto Lindberg: I trånga rum utan ventilation blir partikelhalten högre än i större rum med god luftväxling. Partiklar från en person som sitter framför ett aggregat som blåser in luft i rummet till exempel en luftvärmepump eller en luftkonditioneringsapparat kan spridas mot andra. Luftväxling med ersättningsluft från olika håll torde inte öka risken på samma sätt.

Hej! Vad är det för skillnad på droppsmitta och luftsmitta?

Otto Lindberg: Luftsmitta svävar viruset i luften en längre tid varifrån det kan inandas av en intet ont anande. Vid droppsmitta transporteras stora mängder virus till ytor var de dels kan infektera (till exempel ögats bindhinna) eller varifrån de kan fastna på en hand som transporterar dem till en slemhinna där de ger upphov till infektion.

Linnanmäen huvipuiston maailmanpyörä.
Det blir mindre action på Borgbacken och andra nöjesparker i sommar. Linnanmäen huvipuiston maailmanpyörä. Bild: Matti Myller / Yle pariserhjul,pariserhjul,Borgbacken

Är risken för att smittas på nöjesparker och andra turistmål så liten att vi fritt kan resa inom landet i sommar? Är det inte säkrare att åka till Estland än till Helsingfors?

Veronica Rehn-Kivi: Svårt att säga, men jag tycker det är viktigt att hålla händerna rena och använda sunt förnuft. Och jag tycker att vi ska få åka till sommarstugan! Och till Estland kommer man bara via Helsingfors 🤪

Masker och andra vågen, kommer de?

Eftersom man inte kan skydda sig själv utan bara andra, vore det inte ett bra drag att införa masktvång i stängda utrymmen? Kunde också ha en psykologisk effekt att påminna folk om att vi fortfarande lever i undantagstillstånd? Hur tänker man garantera att också riskgrupper och de som har förhöjd risk kan leva ett anständigt liv och delta i samhället?

Veronica Rehn-Kivi: Jag har förstått att man skyddar främst andra med att bära mask, men säkert har det en psykologisk effekt att den man möter har en ansiktsmask, på gott och ont. Regeringen undersöker om man ska ge instruktioner om detta.

Otto Lindberg: Man har i många länder som anses hålla hög medicinsk nivå rekommenderat och i vissa fall påbjudit allmän användning av masker. Detta inte så mycket för att skydda maskens bärare utan för att minska den allmänna smittorisken. Smittorisken är störst i slutna utrymmen, varför det kan anses befogat att rekommendera maskanvändning i till exempel bussar tåg och flyg men också i butiker och biografer. Litet svårare på restaurang och café där man svårligen kan äta och dricka genom masken. Säkerligen skulle maskerna ha en social effekt och man skulle fort börja rygga tillbaka för den som inte använder mask, litet som om personen bar motorcykelgängväst.

Varför rekommenderar sjukvårdsdistrikten kirurgisk mask som skyddsutrustning till vårdpersonal om den ej filtrerar ut coronaviruset och endast FFP3-andningskyddet vid vårdåtgärder i luftvägarna? Tacksam för svar 😊

Otto Lindberg: Den kirurgiska masken skyddar patienten vilket är viktigt för vårdaren kan ha COVID-19 i tidigt skede och sprida virus utan att ännu ha symptom. Vid åtgärder där smittorisken för vårdpersonalen är hög rekommenderas bättre skydd så som FFP3.

Flygpassagerare med ansiktsskydd drar sitt bagage på flygplatsen.
Täckande ansiktsskydd skyddar åtminstone andra mot smitta, medan visir bara förändrar den potentiella smittans riktning. Flygpassagerare med ansiktsskydd drar sitt bagage på flygplatsen. Bild: Lehtikuva Helsingfors-Vanda flygplats,ansiktsskydd

Att använda ansiktsskydd då man umgås känns svårt då man inte ser den andras uttryck. Visir skulle möjliggöra bättre kontakt, men hur bra skyddar ett visir framför ansiktet motparten jämfört med ansiktsskydd? Har det alls effekt?

Veronica Rehn-Kivi: Det är sant. Man är ganska anonym med en mask över ansiktet. Det samma upplever jag under distansmöten då man inte ser om nån nickar eller visar grimaser åt ens uttalanden..

Otto Lindberg: Visiret bromsar inte upp aerosolen utan omdirigerar den nedåt varifrån den kan studsa vidare. Visiret skyddar bäraren mot stänk.

Ska vi förvänta oss en ny coronavåg till hösten?

Otto Lindberg: Då smittskyddsåtgärderna biter och sjukdomsfallen minskar kan man lätt tro att det är ok att börja slarva med handhygien och distansering. DÅ ökar infektionerna igen!

Veronica Rehn-Kivi: Tyvärr är det väl så att vi måste vara beredda att ta emot en ny våg av coronan på hösten eller vintern. Nu har vi dessbättre haft tid på oss att bygga upp tillräckligt med reservintensivvårdplatser och känner bättre till hur viruset smittar och vilka konsekvenserna är. Men ekonomin klarar inte av liknande restriktioner...

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes