Hoppa till huvudinnehåll

Åbo stad betalar nästan 3 miljoner euro för pålning av Köpmansgatan – ska förhindra gatan från att sjunka på grund av utrymmen under gatan

Bygget av parkeingshuset vid Salutorget i Åbo.
Arkivbild. I samband med torgparkeringsbygget bygger man bland annat affärsutrymmen under Köpmansgatan. Bland annat därför måste gatan nu förstärkas med hjälp av pålar. Bygget av parkeingshuset vid Salutorget i Åbo. Bild: Arash Matin/Yle Salutorget (Åbo),Åbo,lyftkranar,bygge,parkeringshus,Åbo ortodoxa kyrka

Köpmansgatan som ligger vid torgparkeringen måste pålas för att inte riskera att sjunka. I samband med byggandet av den underjordiska torgparkeringen byggs affärslokaler och tekniska utrymmen under gatan.

Dessutom ska den planerade spårvägstrafiken gå längs med Köpmansgatan. Stadsmiljönämnden i Åbo behandlade ärendet på sitt möte på tisdagen.

Det är företaget Turun Toriparkki som ansvarar för byggandet av den underjordiska parkeringen och affärslokalerna, men det ligger på Åbo stads ansvar att sköta gatorna på marknivå och ner till 1,8 meter under jord. Enligt stadsmiljönämndens ordförande Saara Ilvessalo (De gröna) har man kommit överens om den här uppdelningen sedan tidigare, så att staden nu måste betala för pålningen av marken kommer därför inte som en överraskning.

- Det är klokt att man förstärker gatan nu i samband med torgparkeringsbygget så att man inte behöver riva upp gatan igen senare, säger Ilvessalo.

Enligt Ilvessalo diskuterades ärendet en del under mötet, men man godkände ändå förslaget om att Åbo stad ska betala 2,6 miljoner euro för förstärkningen av gatan.

Möjligt att också andra gator påverkas

Det är Turun Toriparkki som har gjort en uppskattning över hur mycket arbetet ska kosta, och summan har sedan konstaterats vara rimlig också av en utomstående part som Åbo stad anlitat.

Eftersom förstärkningen av Köpmansgatan anses höra ihop med torgparkeringsbygget behövde man inte konkurrensutsätta arbetet, således kommer företaget Skanska att sköta arbetet.

Det finns en risk att också andra gator i närheten av torgparkeringsbygget i framtiden måste förstärkas.

- Men den informationen finns inte ännu eftersom projektet inte är där ännu, man utreder det väl samtidigt, säger Ilvessalo.

Hastighetsbegränsningar sänks i centrum

Under mötet godkände man också att hastighetsbegränsningarna i Åbo centrum ska sänkas. Sådana ställen där hastigheten har varit 50 km/h sänks till 40 km/h, och ställen där begränsningen varit 40 km/h sänks till 30 km/h.

Enligt Ilvessalo görs det här för att öka på säkerheten och minska på buller och utsläpp.

- Man har också gjort utredningar som visar att det inte gör att körtiden blir längre trots att hastigheten sänks, säger Ilvessalo.